Uppgifter

Planering av arbetsområde med respektive läroplan som bas

Litteratur:

Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010
Lgr 11
Lek och lär med surfplatta i förskolan s. 15 – 21, s. 61 – 63

Ni ska göra en planering för vårterminen och det aktuella projekt/temat som ni och barnen har valt. Ni väljer alltså själv projekt/tema i ert arbete, media och IKT ingår som ett verktyg. Planeringen ska antingen skrivas ner, filmas eller dylikt. Frågor att utgå ifrån vid planeringen:

 • Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
 • Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?
 • Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?
 • Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?
 • Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?
 • Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?
 • Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?
 • Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?
 • Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.
 • Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

Att upprätta ett Lotusdiagram kan underlätta för er att stämma av mot läroplanen med under temat/projektets gång. Mer om Lotusdiagram kan ni läsa i boken Lek och lär med surfplatta i förskolan s. 15 – 21.

Er planering ska redovisas i LekMiTbloggen senast 8 februari. Läs gärna igenom vad de andra projektdeltagarna har skrivit för att få inspiration till erat eget arbete. Tanken med hela projektet  är att vi utvecklas och lär av varandra. Vi kommer att följa upp er utvärdering av planeringen längre fram i projektet.

Ta med filmat material från verksamheten som ni och barnen/eleverna filmat med iPaden, då vi vid nästa utbildningstillfälle den 21 mars ska redigera film iMovie i paddan.

Uppgift 2

Lärandeorienterad observationsuppgift

Välj ut två eller tre strävansmål/övergripande mål från läroplanen. Skriv gärna in dessa i ett tomt Lotusdiagram.

Välj sedan ut två valfria appar i iPaden, som ni ska titta närmare på utifrån de strävansmålen ni har valt. En av apparna får gärna vara en sk. skapande och kreativ app.

Filma något tillfälle när barnen utforskar apparna. Åtminstone ett filmningstillfälle per app. Ni kan förstås sitta med som en medforskande pedagog. Låt ngn kollega filma eller sätt iPaden på ett stativ.

Studera följande:

 • Vad gör barnen?
 • Hur gör barnen?
 • Vad säger barnen?

Utvärdera sedan mot de strävansmålen/övergripande mål som ni valde.

Lägg in filmen på M: Gemensam Lärare LekMiT och i respektive förskolas mapp. Sänd mig ett mail när ni lagt in filmen. Vi kommer i vår tur sedan att lägga ut den offentligt på vår YouTube ifall det är så att barnen/eleverna får synas på bloggen.

Vi kommer antingen att se en film från varje avdelning vid nästa utbildningstillälle och diskutera den kopplat till frågorna och till de strävansmål ni valde eller föra diskussionen via bloggen.

Gör ett blogginlägg om de mål ni valde och vad ni har sett utifrån vad ni ska studera – se frågorna ovan, och er utvärdering kring de mål ni valde.

Deadline för inlämning: fredag 11 mars

Uppgift 3

Läs boken Mediepedagogik på barnens villkor – Ulla-Karin Lundgren Öhman (red) . Vi kommer att diskutera boken vid utbildningstillfället den 2 maj.

Läsinstruktion:
Ni ska läsa förordet samt 4 kapitel var (ni som är tre i arbetslaget, ni som är fyra i ert arbetslag läser förordet samt tre kapitel var) Vem som läser vilka 4 kapitel fördelar ni inom arbetslaget själva. Plocka sedan ut tre stycken eller citat som du antingen inspireras av, ifrågasätter, inte förstår osv. Dessa stycken/citat ska du sedan delge oss när vi har det tredje utbildningstillfället och hur du tänker runt det du har valt ut. Om du vill får du förstås skriva ner eller fotografera av styckena/citaten med hjälp lärplattan och så projicerar vi upp dem via projektorn.

Uppgift 4 – rörlig bild uppgift

Ni ska presentera er verksamhet med en film som ska bli ca 3- 5 minuter när den är klar.

För att kunna göra det så behöver ni filma er verksamhet i olika sammanhang. Det filmade materialet ska ni ta med till den halva utbildningsdagen måndag den 12 september 2016.

Fundera på vem som är målgruppen för er film – kan vara t ex föräldrar, andra förskolor (t ex sådana ni tar emot på studiebesök) osv.

För att förenkla – välj ut tre budskap som ni vill förmedla i er film. Kan vara t ex Barnet, pedagogen, & miljön eller lärandeprocesser, läroplanen & kreativitetert arbete med IKT-verktyg ska finnas med oavsett vilka tre budskap ni väljer att fokusera på.

Tänk på att skala ner och förenkla. För att underlätta vad ni ska filma, kan ni med fördel använda er av ett bildmanus för att göra enkla skisser på vad ni ska filma. Bildmanus A3

Vi kommer att fortsätta redigera i iMovie på iPaden. Ni kommer börja redigera ert filmade material under den halva utbildningsdagen.

Deadline för att filmen ska vara klar är fredag 14 oktober 2016.

Uppgift 5 – blogginlägg

Deadline att lämna in uppgiften är fredag den 9 december 2016.

Ni ska göra ett blogginlägg från respektive arbetslag med en summering över året ni varit med i LekMiT och hur ni tänker fortsätta när ni inte längre är en aktiv del av projektet.

I blogginlägget ska ni även reflektera över följande frågor:

På vilket sätt erbjuder ni lärande i olika former?

Hur kan ni jobba med IKT-verktygen så att det blir meningsfullt – viktigt och på riktigt?

Vad är möjligt att göra med lärplattan som ni inte kunde göra tidigare?

Vilka typer av interaktioner har ni sett ske i er verksamhet vid användningen av IKT-verktyg?

Om det har skapats lärandeprocesser som ni tidigare inte har sett, hur har dessa sett ut i sådana fall?

Vad ser ni för koppling till läroplanen utifrån den första uppgiften som ni gjorde? Dvs. uppgiften: Planering av arbetsområde med respektive läroplan som bas. (Vad ni svarat på den uppgiften ska finnas med här på bloggen)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: