Uppgift 2

20 03 2015
Mål ur förskolans läroplan: 
  • Utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära
  • Utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • Två barn undersöker appen Puppet Pals

Vad gör barnen?
Ena barnet Instruerar , berättar och visar hur man ska göra en film.
Andra barnet lyssnar, frågar och undrar.

Hur gör barnen?
Ena styr och visar från början. Andra frågar och undrar. Ena barnet tydlig och säker i sin roll att visa hur det går till. Andra barnet försiktig i början. Vågar mer allt eftersom hon får prova själv. Trycker, undersöker och väljer figurer och kläder. När de börjar leka med figurerna i filmen blir det ännu lättare och mindre kravlöst.  De skrattar och skojar och har roligt.
Vad säger barnen?
-då ska dom här två åka…
-öppnas munnen då?
-jag kan visa hur man gör…
-då ska man prata med varandra…
-skrattar!!
-nu kör vi!
Sammanfattning:
Barnen hade fått som instruktion att den ena skulle instruera den andre. Om vi tittar på målen som vi hade för uppgiften tycker vi att Det var en bra väg att gå för att få båda flickorna att sätta igång och undersöka Puppet PALs.  Vi tycker det var bra att vi valde två barn som inte har så framträdande roll i barngruppen i övrigt. Nu fick de möjlighet att i lugn och ro undersöka PUPPETPALS tillsammans. Det blev på ett lekfullt sätt. Det var en bra förutsättning för att dessa flickor skulle ges möjlighet att inta ledande roller och våga prova och undersöka.
Barnen utforskar Book Creator
Två barn jobbar med sina egna böcker i appen Book Creator. De har jobbat i Book Creator tidigare och nu ska de fortsätta och lägga in bilder och vara kreativa /hitta på själva vad de vill tillföra i sin bok.
Vad gör barnen?
Det ena barnet visar den andre. Frågar.Tittar, provar. Trycker. Ger instruktioner.Hämtar bild. Förminskar och förstorar. Gör om igen. Ritar i boken med fingret. Väljer färger. Spelar in sina röster när de berättar.
Hur gör barnen?
Lägger in bild på ett vant sätt. Gör om igen. Osäkert och försiktigt när de ska prova något nytt. Ena barnet viskar nästan när han ska hjälpa och visa.
Vad säger barnen?
Tryck två gånger.
Kanske vitt du kan rita?
Magiska färger!
Ska man prata?
 
Sammanfattning:
Utvärdering av målen:
Utforskar sin nyfikenhet och lust att lära
Barnen var lite osäkra när de fick hitta på själva. Bra att låta dem få den uppgiften. Då går det lättare att våga trycka och pröva sig fram. Ett bra sätt att lära.
Utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Bra verktyg för att barnen ska ta egna initiativ och våga prova. Bra att våga spela in sina egna röster.
Annonser
uppgift 2 

19 03 2015

Mål från läroplanen:

– Pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter  

– möjligheter att utveckla sitt språk, lärande och sin kommunikation ett lustfyllt lärande genom skapande arbete och lek.

 Sock Puppets app

De fick själva första gången prova på appen utan förkunskaper. Jag visade barnen snabbt vad man kunde göra med den, men ville att de själva skulle få utforska den mera.

Vad  gör barnen?

De blev väldigt ivriga först.alla ville trycka. Pojken förstår fort hur man gör men får inte riktigt vara med och bestämma. Men han tycker ändå det är roligt och skrattar och pratar mer än vanligt. Flickorna vill ta över.

Hur gör barnen?

De upptäcker att det inte går att trycka samtidigt.en av flickorna vill styra upp det och knuffar iväg händerna. Pojken går iväg en liten stund och då kan flickorna turas om att styra figurerna, men han kommer tillbaka för att titta på.

Vad säger barnen?

I början är de så ivriga, lyssnar inte på varandra. Det blir mycket… Vänta,vänta och mycket skratt. Pojken ser att huset är för högt upp men flickorna har inte tid att lyssna på han. Jag går in endast en gång för att visa var man trycker för att spela upp. I slutet upptäcker de att de måste turas om att prata och röra paddan.

 

Utvärdering av Valda Mål: Dom löser problemet på ett kreativt sätt. De diskuterar med varandra men behöver träna mera på att lyssna på varandra och lära sig av sina kompisar. Det kan vara så att kompisen har lösningen eller kunskapen. Språket främjas främst för pojken som inte alltid vågar prata.

Kan också tycka att det är förmånga barn att vara tre runt en ny app, det räcker att det är två.
Stavningslek app

Här är det ett barn som för första gången spelar stavningslek och en pojke sitter bredvid för att också lära sig hur det går till. Han har inte hunnit lika långt i sin läs utveckling.

Vad gör barnen?

Flickan förstår fort hur det funkar. Pojken tittar intresserat på och kommentera lite. Det går pratar lugnt med varandra.

Hur gör barnen?

Pojken vill också vara med och trycka efter en liten stund, flickan blir lite irriterad, och då säger han -jag vill också spela. Men sen låter hon han trycka lite också.

Vad säger barnen?

De  härmar ibland ljuden som det hör. Flickan kommenterar också att det finns  två a i badkar.

 

Utvärdering av Valda Mål: här fick de utforska och pröva appen i lugn och ro. De lär känna tillit till sin förmåga att stava och läsa ord. De kan om det är två hjälpas åt med svåra ord.

När jag slutade filma fick även pojken spela stavningslek. Det är mycket bra för han att höra ljuden hur de låter, han är inte säker på alla ljuden än. Flickan kan stava ord men inte när det blir dubbla konsonanter

Uppgift 2. Att utforska en app.

26 03 2014

I grundsärskolans kursplan inriktning träningsskola finns ämnesområdet estetisk verksamhet. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med hjälp av estetiska uttrycksformer. I detta fall med hjälp av bild, lek och drama. Härigenom ges eleverna möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi. Under ämnesområdet kommunikation står undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att påverka sin situation. Vidare står det att genom undervisningen ska eleverna möta och uppleva olika former av kommunikation såsom bilder, litteratur, film ,teater, drama och rörelser.

Vi har under ett par veckor jobbat med sagan om lilla lilla gumman. Vi har läst den många gånger, vi har dramatiserat den och gjort den i puppet pals. Så eleverna har sett hur puppet pals fungerar, men får nu prova att jobba med den själva:)

De mål vi valt ut utifrån kursplanen är:
*Samspela med andra
*Rollspel utifrån sagor, händelser och känslor
*Presentationer, framträdanden och redovisningar

Två elever fick tillsammans utforska appen. Det fanns inga direktiv kring vad de skulle göra utan uppgiften var fri. Vi såg att det fanns ett visst mått av samarbete, även om en var snabbare och tog för sig mer. Nyfikenheten var stor. Vi såg att det fanns ett lärande från förra gången, då en av eleverna kom ihåg hur inspelningsfunktionen fungerade och ville att vi skulle spela in. Vi kunde även se ett igenkännande när det gällde hur man gjorde figurerna stora eller små samt bytte bakgrund. Det blev en rolig stund,där vi såg att eleverna har begreppen stor och liten klara för sig. Det blev en stunds lek och utforskande med figurerna och bakgrunderna. Nästa gång ska eleverna få återberätta sagan om den lilla lilla gumman. I förlängningen kan man använda denna app för att berätta om en aktivitet man gjort eller som en förberedelse inför en aktivitet man ska göra.

/ Anna, Ruth och Ulrika

Uppgift 2. Att utforska en app

26 03 2014

I grundsärskolans kursplan inriktning träningsskola finns ämnesområde verklighetsuppfattning. Här står att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna ges förutsättning att tolka, beskriva och påverka sin verklighet.

Vi har under läsåret jobbat med begreppen först, sen, mitten och sist. Vi har tidsordnat händelser, tex. dagsschema, veckan, sekvenser och sagor. Utifrån det valde vi att titta på appen making sequences, där man tidsordnar händelser med hjälp av bilder. I appen finns några färdiga övningar, men vi valde att även lägga in egna sekvenser med tre bilder.

De mål vi har valt ut från kursplanen är:
* Tidsuppfattning. Först, sen sist
*planering av händelser i tidsföljd.

Eleven trycker och provar vad som händer. Klickar fram och ser på uppgifterna. Provar att dutta på bilderna, men det händer inget.
Så småningom kommer han på att han kan byta plats på bilderna genom att klicka på två. Han väljer de kortare och enklare sekvenserna. Efter ett tag visar vi att man även kan dra bilderna till rätt position, samt att man trycker på en ”klar” knapp när man är klar. Då kommer en belöning i form av hurrarop. När han får instruktionen öppnas nya möjligheter! Nu provar han även de längre och svårare sekvenserna och lyckas med de flesta. Han undersöker appen lugnt och strukturerat. Går in i inställningar och kollar.

Anna, Ruth och Ulrica
%d bloggare gillar detta: