Upgift 5 Avd. Signe

5 12 2016

Uppgift 5 – blogginlägg

Så här skrev vi i vår ansökan:

Vi lever i ett medialt samhälle. Därför är det viktigt att vi lär oss använda detta redskap, så vi har införskaffat två stycken iPads. Dessa använder vi vuxna som redskap för pedagogisk dokumentation och för att visa föräldrarna vad vi gör.

Men hur gör man för att iPaden ska bli ett naturligt pedagogiskt redskap för BARNEN. Vi vill inte att iPaden ska bli en ”spelmaskin”.

För att plattan skulle användas kreativt, barnen skulle var producenter, så började vi med att arbeta i Puppet Pals. Detta är ett lättanvänt och roligt program som barnen snart behärskade. Men vi ville ta berättandet vidare så vi provade animerar med hjälp av appen IstopMotion, Det var tidskrävande, lite film men stor arbetsinsats. Så vi gick vidare med att göra spelfilm som vi redigerade i appen Imovie. Vi prövade även att använda green screen. De verkade tycka det var roligt, de verkade stolta att se sig själva på film och att visa andra. De fick erfarenheter av att ta kort och filma med lärplattan. Frågor som, Hur startar jag plattan? Hur gör jag för att få med det jag vill visa i bilden? Var trycker man? osv. Barnen blev också mer medvetna om skillnaden mellan fiktion/verklighet.

Nu arbetar vi med QR koder barnen ser dessa överallt i kläder på skurvagnen mm. Qr-koder har många användnings områden. Positivt gensvar även från föräldrarna.

Man kan se många mål från LPFÖ i barnens agerande. Se gärna filmen om barnens arbete med Puppet Pals, där kan man se detta. Detta är målen som vi listade inför projektet:

Lärandeprocesser som skapats.

I början var lärplattan pedagogernas verktyg. Tack vare att vi släppte taget om plattan fick de erfarenheter av att ta kort och filma med lärplattan. Barnen har fått ett till verktyg till sitt förfogande. De har börjat dokumentera det de vill.        De kan när de vill sätta sig och lyssna på sagor.                                                                   Barnen säger till eller skannar av en Qr-kod när de ex vill att delfiner ska visas via projektorn på duken för att de sedan leker i den miljön. (Vi behöver ändra i miljön för att inte kanonen ska ramla ner när barnen skannar för att se på bildduken.) Med hjälp av QR-koder har barnens dokumentationer har blivit deras egna och kan själva lyssna till det de sagt tidigare t.ex. till en bild.

Leken har också fått nya impulser. Barnen rita datorer, de har tangentbord skärm och en massa finurliga finesser ex en knapp som gör att det kommer upp hjärtan på skärmen. De leker ex kontor med sina ritade datorer. En högtalare knapp, en knapp så man kan ringa till varandra – kan vi börja ringa upp någon förskola med lärplattan?

När man jobbar med lärplattan får barnen en gemensam uppgift/mål. Detta uppmuntrar till samspel, kommunikation och turtagning mellan barnen. Detta medför ökad respekt för varandras olikheter och kunnande, ibland är det de yngsta som lär ut till de äldsta. De tar hänsyn och väntar tålmodigt på sin tur. Vi vuxna försöker komma ihåg att låta barnen hjälpa varandra, kliva ett steg bak.

Som pedagog har vi också utvecklat vår kunskap. Vi har fått en inblick om vad som är möjligt, blivit utmanade att prova nya saker. En kunskap som kommit barnen till del. Vi minska på tiden där vi sitter och skriver vad barnen sagt, via filmer kan vi tillsammans reflektera över det som hänt flera gånger.

Så går vi vidare

Lärplattan är ett lättillgängligt verktyg som man kan använda till många olika saker: lyssna på musik, spela spel, rita, söka kunskap.

Ta med IKT när man planerar temaarbete och funderar över vad man ska göra, inom bild, musik, rörelse, konstruktion.

Fortsätta utforska QR kodernas potential. Dessa har gett positiva ringar både bland barnen och deras vårdnadshavare.

Fortsätta använda plattans potential som bild, ljudinspelare. Göra film.

Lära oss om Face time och ringa upp någon annan förskola visa hur det ser ut hos oss/dem omvärldspaning.

Fortsätta ha lärplattan tillgänglig för barnen.

Försöka hitta former för att lärplattan ska blir en naturlig del av deras sökande efter kunskap. -Lärplattan tillgänglig vid ”stationer” där barnen får inspiration i den miljö de befinner sig i.

Fortsätta använda barnen som en resurs i lärandet, lyssna in dem.

 

 

Annonser
Gymnasiesärskolan Åsa Lundström

9 12 2015

Här kommer lite tankar från mig om året med LekMiT, ett spännande år då jag lärt mig mycket nytt. Från att ha varit fast i appträsket har jag bla lärt mig använda iPad som ett verktyg som stimulerar samspel, kommunikation, kreativitet, nyfikenhet, fantasi, att leva sig in i känslor och olika roller mm. Allt detta som vi ska låta våra elever utveckla enligt våra läroplaner och kursplaner.

I vår klass har vi jobbat mycket med film och vi började med appar där eleverna kunde filma själv och de kunde se resultat av sitt filmande direkt. Många filmer blev det och eleverna visade filmerna för varandra på TV och på smartboard. Sen gick jag vidare med att filma eleverna som fick klä ut sig och utföra vissa saker ex. krypa in bakom ett bord. Vi lärare kunde ge instruktioner till eleverna och sen redigera i iMovie, lägga på ljud mm. På våra filmvisningar var eleverna stolta och vi deltog även i filmfestivalen med en del av dessa filmer. Med hjälp av dessa filmer kunde vi även tillsammans reflektera över om det var möjligt att i verkligheten kunna utföra det som visades på filmen.

Vi gjorde även en film med hjälp av Green screen. Här deltog eleverna även i redigeringsarbetet. Vi kopplade upp iPaden mot TV så att alla kunde se vad vi gjorde. Tillsammans bestämde vi vad vi skulle ha för ljud och vad vi skulle säga i de olika scenerna. De elever som pratar med stödtecken fick teckna och vi la in det i små rutor i filmen. Eleverna var engagerade och förstod fort vad vi höll på med. Just med att använda Green screen ser jag stora möjligheter i lärandeprocesser. Vi kan använda oss av detta i många teman så att eleverna får uppleva, sätta sig in i känslor och roller, utveckla fantasin och rollek. Tänk bara om vi ex ska lära oss om rymden, då skulle vi kunna resa till månen och uppleva tyngdlöshet.

Att använda Ipad i undervisningen och som redskap till att göra film är både enkelt och skapar stora möjligheter. Jag har sett sådan glädje och engagemang hos mina elever när vi gjort film så detta är något jag ska fortsätta med. Mycket av det som står i våra kurs- och läroplaner har känts abstrakta och svårt för mina elever men genom att göra film kan jag låta dem UPPLEVA mycket. Ex skulle vi kunna resa till olika platser med hjälp av Green screen eller kanske uppleva olika historiska miljöer.

Mina elever har fått ett verktyg till att göra något tillsammans och att sen få visa upp sina färdigheter för en mottagare har varit riktiga höjdpunkter. Dom har velat se filmerna många gånger och glädjen hos eleverna när de gjort dessa filmer är nog det bästa. Jag kommer absolut att använda mig av iPad och film även i fortsättningen, som en del i allt annat vi också gör.

 

IMG_0050

 

Gymnasiesärskolan, Linnéa Boström

8 12 2015

Gymnasiesärskolan, Linnea Boström

Vi jobbar för att vara öppen för olika perspektiv på inviduellt lärande. En bra blandning av olika lärmiljöer, en kombination av lika medier för lärande.

Vi försöker att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. Hitta en bra plattform där vi stimulerar fortsatt lärande, där vi tänker på elevens bakgrund, intressen, språk, motoriska handikapp och kunskaper.

Målet är att stimulera eleverna att vara med på att inhämta och utveckla kunskaper, hitta en bra balans mellan arbete och lek. Tanken är att stimulera alla sinnen, deras nyfikenhet och framförallt deras självförtroende för att på så sätt främja ett aktivt lärande.

Då vi gick med i detta projekt så var det Johanna Lundberg som var lärare i klassen och jag klassassistent, Johanna blev mammaledig och det började en ny lärare som tyvärr blev sjukskriven. Så då stod jag plötsligt där med en egen klass och ansvar som lärare. Det var mycket som landade i mitt knä, var skulle jag börja och åt vilket håll ville jag styra detta med LekMiT.

Min klass består av elever som har många motoriska handikapp, synproblem, dövhet, grova språkstörningar, epilepsi och andra medicinska åkommor. Så jag satte mig ner och funderade var jag skulle börja och det blev med musiken. När eleverna musicerar tillsammans kommunicerar de med varandra. De kan trots sina olika hinder och begränsningar samspela i musiken och uttrycka känslor av olika slag. Så det blev en självklar start, vi filmade den låt vi tillsammans valt ut och redigerade den i IMovie där vi la till en ruta där en elev visade alla tecken till sången. Den blev omåttligt populär och eleverna har velat se den flera gånger, skrattar då de ser sig själva och sjunger med. Måste tilläggas att vi har en väldigt kompetent musiklärare vid namn Egon Fredriksson.

egon_elin

I min klass ser jag ser bäst resultat då det är en kombination mellan gammalt och nytt, blanda traditionellt arbetsmaterial med modern teknik som i detta fall är lärplattan. Ett väldigt tydligt exempel på detta var då jag ville hitta en bra ingång till matematikens värld. Det fanns en kassa med sedlar och mynt och en stor kartong med tomma matvaruförpackningar. Gunilla Dahlblom som varit ett enormt stöd för mig under denna resa kom då med en app som heter Storest och en smart användningar av Qr-koder. Så med dessa enkla medel så gjorde vi ett hopp till nutid, nu scannar de in sin vara och plötsligt blev matten oerhört rolig och spännande.

Vi har under denna tid hunnit jobba mycket med musik, affären, de använder Niki Diary för att dokumentera sin dag, animeringar, pussel, matte, sinnesupplevelser som vi kör genom projektorn, sorteringsövningar och mycket mer. Tycker att IKT-verktyg ger eleverna nya sätt att utveckla sin förmåga att arbeta tillsammans, de ser varandra på ett nytt sätt och alla växer i sina roller.

Inför framtiden så kommer jag närmast att arbeta med ämnet känslor, där ser vi lärplattan som ett utmärkt hjälpmedel. Vad är ilska, hur ser man ut då man är arg, jobba med att göra film och köra rollspel.

Ett stort tack till alla på LekMiT, har varit otroligt spännande och givande!

Uppgift 5

7 12 2015

På förskolan erbjuder vi barnen en rolig,lustfylld,lärorik och inbjudande miljö.När vi gick med i detta projekt fick vi ytterligare ett verktyg att använda. Ett mycket bra sådant. Vi ser att barnen har blivit mer nyfikna och har en stor lust att lära och utforska i Ipaden. De har jobbat/samarbetat och visat varandra. Barn lär barn.

Hösten -15 har Piteå kommun som prioriterat område språk och kommunikation.Våra barn har visat ett stort intresse av sagor och tillsammans med dem kom vi fram till att vi ville arbeta med Guldlock och de tre björnarna.Vi började med att läsa sagan om guldlock i bokform, flanosaga samt visat filmer.Vi vuxna spelade upp guldlock och två barn fick filma.Efter det kom barnen igång med att själva spela/leka guldlock.Vi ville lära barnen hur en berättelse är uppbyggd, att det finns en början ett mitt och ett slut. Barnen fick i uppdrag att rita sagan. Några barn ritade början, några mitten och några slutet. Barnen har berättat om sin bild för ett barn som har filmat samtidigt.Vi har gjort en youtube kanal och gjort en QR kod av filmerna., så att barn och föräldrar kan scanna av och se. Vi tycker att barnen har fått tillit till sin egen förmåga genom att de har blivit filmade och själva filmat.

En ny värld har öppnat sig. Lärplattan är ett otroligt bra verktyg som ger ett bra utbud av alla bra appar som vi har fått ta del av samt själva hittat fram. De gör att barnen kan använda sina sinnen och utveckla sin kreativitet och lust att lära. Väldigt bra att filma olika händelser och sedan reflektera med barnen.

Barn lär barn, de visar varandra, samtalar och har väldigt roligt när de jobbar, utforskar Apparna och filmerna.

Vi ser att barnen har utvecklat förmågan att samarbeta mera. Barnen har en mer ledande roll när de lär varandra. Att de får prova om och om igen och bli säker i allt det som de jobbar med. 

Vi ser att barnen har lärt sig på ett lekfullt sätt, barnen har varit nyfikna och visat stor lust att prova sig fram i alla fantastiska appar. Skapande appar så som book creator, GarageBand, puppet pals, kids canvas o många fler.

Vi har fått ett bra och lärorikt år i och med att vi gick med i lekmit projektet. Vi vill hänga med i samhällsutvecklingen. Bra verktyg till pedagogisk dokumentation.Det har utvecklat våran verksamhet positivt. Det är ett bra verktyg när man jobbar målinriktat utifrån läroplan och även att synliggöra verksamhetens arbete med demokratiska värderingar. Ytterligare ett språk att uttrycka sig i. Bra för barnen när de börjar skolan,för de har jobbat mycket med ipads där.

Uppgift 5

16 12 2014

Lärande i olika former

Vi anser det viktigt att lärandet utgår från elevernas erfarenhetsvärld och intressen. Undervisningen planeras med hänsyn till olika inlärningsstilar, visuell, auditiv, kinestetisk och taktil. Eleverna får se, höra och göra experiment och praktiska övningar. Trots att vi arbetar för att stärka gruppkänslan och öka samverkan mellan eleverna, måste alltid lektionerna betraktas ur ett individuellt perspektiv, p.g.a. att elevernas individuella styrkor och förmågor varierar stort hos oss.

IKT-verktygen meningsfullt, viktigt och på riktigt

Vi använder IKT som ett kompletterande verktyg i lektioner/teman. Eleverna skapar egna filmer, böcker, tränar logiskt tänkande, samarbetsövningar och finmotoriska färdigheter. Dokumenterar och återkopplar fotografier och filmer. IKT och Ipaden har ökat möjligheterna till detta.  Ipaden är interaktiv och snabb att använda. Vi filmar och fotar direkt ur verksamheten i betydligt högre utsträckning nu, jämfört med de tidigare verktygen videokamera och digitalkamera. Eleverna behärskar att använda Ipaden själva i större utsträckning än tidigare. Det möjliggör att de själv kan fånga upp sådant som intresserar dem, det bidrar således även till att undervisningen blir mer meningsfull och på riktigt. Användandet av IKT vid föräldrasamtal, möjliggör även så att föräldrarna blir mer delaktiga i deras barns skolgång, de kan se foton och filmer ur verksamheten. Tillika elevernas kunskapsutveckling.

Läsplattans möjligheter

Den största vinsten som vi kan se är ökad delaktighet och självständighet i användandet av lpaden hos eleverna.  Den kan användas till oändligt många olika saker, t.ex. tidtagarur, facetime, filma, fota, skapa egna berättelser och böcker mm. Med hjälp av lärplattan har även våra elever som saknar verbalt språk, fått en röst. Eftersom lärplattan är så mobil, kan den användas där eleverna befinner sig (rumsligt).

Interaktioner vid användningen av IKT-verktyg

IKT- verktyget har ökat möjligheten att se och samtala om och med varandra. Vi använder oss av tv och duk, vilket gör att gemensamt fokus ökar. Detta möjliggör att fler kan delta i samtal och vidgad kommunikation. Vi har även observerat att elever försökt hjälpa och lära av varandra i bl.a. utforskandet av appar.

Lärandeprocesser

Tack vare den snabba återkopplingen som Ipaden ger, har eleverna och vi getts större möjlighet till reflektion över lärandeprocesser. Eleverna synliggörs och kan reflektera över sig själva och andra i olika lärande situationer. Dokumentationen har även gett oss pedagoger möjlighet att analysera och reflektera mera, både ur ett elevperspektiv och ur ett didaktiskt perspektiv. Genom dessa analyser har vi t.ex. kunnat förändra vårt arbetssätt, tex att inte vara för snabba att korrigera och vägleda barnen. Utan låta eleverna få mer tid att utforska själva. IKT har varit till stor hjälp i vårt arbete med rumsuppfattningen. Att ringa upp varandra med facetime är en aktivitet som eleverna tyckt mycket om. Även QR-koder har lockat till utforskande av rum och prepositioner.

Koppling till läroplan

Träningsskolans kursplan består av fem ämnesområden (se Lotusdiagramet). Vi valde utifrån kursplanen att koppla ihop LekMit projektet med vårt kommunövergripande mattematikprojekt. Som framgår ur lotusdiagramet, strukturerade vi upp ämnesområdet verklighetsuppfattning i områdena rumsuppfattning, tidsuppfattning, mönster och kategoriseringar samt tal. Genom undervisning inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över samband och verkan. Ordna händelser i tid och rum (Lgr11). Under projekttiden har vi arbetat med tids- och rumsuppfattning. Ett otroligt roligt, utmanande och lärorikt år. Hade aldrig kunnat tro att med hjälp av lärplatta så skulle vi finna vägar som möjliggör att elever som saknar verbalt språk skulle kunna få en ”röst”. Fortsatt arbete med mönster och kategorisering och tal kvarstår. IKT och användandet av lärplatta kommer att vara självklara verktyg även i det fortsatta arbetet för att utveckla mattematiska redskap och färdigheter.

Arbetet fortsätter

Under läsåret 2014-2015 planerar vi att köpa in smartboardtavlor. Så vår fortsatta resa med IKT fortsätter. Som ovan nämnts så har vi mönster och kategorisering samt tal kvar att arbeta med i vårt matematikprojekt. IKT kommer vara ett kompletterande verktyg och en naturlig del i undervisningen även fortsättningsvis.

Lekmit projektet har varit ett intressant projekt, där resultat och utveckling märkts direkt. All tid har varit mödan värd. Vi kommer att fortsätta att planera upp undervisingen där IKT finns med som en ingång till lärande.

Ett stort TACK till fantastiska Carina!!!!!!

Jennie Bodin, Lisbeth Rautio, Ulrica Johansson, Helena Vesterberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår första uppgift var en planering utifrån arbetsområdet TID. Detta var ett område som vi jobbade med under vt-14. Utifrån IKT och projektet LekMit jobbade vi mer medvetet med att dokumentera med hjälp av bild och film. Vi använde Lärplattan då vi mätte tiden, att gå till olika platser och hur länge det tog. Vi byggde en tidsmaskin och vi filmade då vi reste till olika tidsepokrar. Eleverna tyckte det var spännande och roligt att titta på filmerna efteråt. Vi fotade sekvenser i det dagliga arbetet och jobbade med att titta på bilder och prata om det vi gjort, för våra elever är det mycket lättare att plocka fram och komma ihåg då de ser på bilder från det som varit.  (Läroplan för grundsärskolan 2011) Genom undervisning inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att * Reflektera över samband och verkan * Ordna händelser i tid och rum.Vi upplever att med hjälp av film och foto kan vi ge eleverna bättre förutsättningar för att lyckas med detta. Vidare under ämnesområdet kommunikation såg vi att digitala verktyg lyfte elevernas intresse och förmåga att uttrycka sig. .  (Läroplan för grundsärskolan 2011) Genom undervisning inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att * Samspela med andra * Tolka olika former av kommunikativa intryck *Använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation. Vi ser att foto och film bidrar till att eleverna blir mer intresserade och kan återkoppla till det som hänt, kan återberätta. Vi upplever att eleverna kan sitta tillsammans och jobba/kommunicera kring lärplattan. Digitala läromedel lockar till samspel, gör att eleverna kan tolka och förstå och är tilltagande för alla.
 

Vi tycker att IKT är ett bra hjälpmedel för dokumentation och för att tydliggöra för eleverna. Lärplattan är ett suveränt verktyg för oss då den är lätt att hantera för eleverna. Det händer här och nu! Innan var lärplattan för oss ett spelverktyg, i dag ser vi den som något mycket mer. Den tydliggör och vi kan använda den för dokumentation där eleverna kan se sig själva, vi har lärt oss att hitta bra appar som hjälper till i lärandet.

Eleverna är intresserade och interagerar med varandra kring lärplattan, de kan sitta tillsammans och hjälpa varandra, vänta på sin tur osv. Vi kan se att vissa elever tar för sig mer och självständigt kan hantera plattan, vi kan se lärandeprocesser och att eleverna kan ta för sig på ett sätt som vi inte trodde, ex de fotar, filmar, och kommunicerar med andra kring bilder, de klarar av att själv jobba i vissa appar. Eleverna tar för sig och är intresserade.
 

 

 

Uppgift 5 Kvistens LekMiT-resa.

12 12 2014

På förskolan erbjuder man barnen många olika former av lärande. När vi gick med i LekMiT fick vi tillgång till ytterligare ett verktyg, dessutom ett mycket intressant sådant. Eftersom vi valt att arbeta med ”jaget” tycker vi att barnen blivit bättre på att berätta om sig själva, tex genom användandet av Qr koder, PuppetPals eller Bookcreator. De har också blivit bättre på att kommunicera med varandra och att samarbeta. Vi tycker också att barnen har börjat se och värdera andra barns förmågor och att se dem som tillgångar, tex när de arbetar med Monument Valley där de behöver varandra för att ”tänka tillsammans”. Vi tycker att barnen tar för sig bra och vågar använda lärplattorna på ett bra sätt, de sitter gärna tillsammans och tränar mycket på turtagning.

Det är viktigt att använda IKT-verktygen i de teman eller mål som man arbetar med. Det är väldigt lätt att hitta information om aktuella ämnen med användbara appar, själva ipaden är lätthanterlig både för barn och oss pedagoger och den går bra och snabbt att använda både inomhus och utomhus. Ipaden finns både som ett dokumentations-verktyg och ett lärande-verktyg i verksamheten. När barnen har funderingar kring något, så letar vi snabbt upp information på ipaden och visar på storskärm så att alla kan se.

Vi kan göra en massa nya saker sedan vi fått lärplattorna tex visa våra intressen på pic collage, läsa e-böcker på stor skärm, snabbt söka information, på ett enkelt sätt visa föräldrarna händelser i vardagen tex skicka mms, göra enkla filmer, göra proffsiga presentationer med Keynote, dokumentera inför utvecklingssamtal, gå på skattjakt på ett nytt och intressant sätt med xNote, barnen kan göra egna filmer och teatrar och det är lätt att återkoppla till barnen vad de varit med om. I år har vi dessutom använt den som adventskalender och barnen älskar den. Ipaden är snabb och den sparar mycket tid! Det roligt att använda den och vi tycker att vi kan utmana barnen på ett sätt som vi inte kunnat tidigare.

Den första uppgiften i LekMiT var att skriva en planering utifrån ”Jaget”. Vi arbetade med det arbetsområdet under vår- och höst-terminen 2014, och kommer även att fortsätta med det vt 2015.
Vi använde då lärplattorna till att dokumentera med, både med foto och film. Barnen var mycket intresserade av att se sig själva och det var roligt och enkelt att återkoppla till barnen vad de varit med om. Eftersom vi mest har använt kreativa appar har barnen fått mycket utrymme att fantisera och leka och det verkar vara det som ger dem den största inspirationenuj. Det var också viktigt för oss att barnen skulle kommunicera och samarbeta med varandra och till det ändamålet har lärplattorna verkligen varit mycket bra.

Det finns många olika kopplingar till läroplanen, bl.a. ”Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens”. Kommunikation och samspel har verkligen blivit viktiga faktorer i detta projekt. ”Barnen ska utveckla sitt intresse för bilder, texter och medier samt sin förmåga att använda sig av , tolka och samtala om dessa”. Allt som barnen gör med ipaden inbjuder till samtal och möjligheter att lära av varandra.

Vi på Kvisten är väldigt glada över att vi fått möjligheten att vara med i årets LekMiT. Det har varit väldigt utvecklande för oss och vi känner att vi har fått bra stöd och handledning. Vi vill tacka Ulla-Karin som har varit väldigt viktig för oss. Du ser alltid möjligheter och hittar alltid något bra att bygga på.
Vi är laddade för att fortsätta vårt arbete med IKT och som tur är ska avdelningen bredvid oss vara med i LekMiT nästa år, så vi tänker att vår kontakt med Ulla-Karin kommer att kännas nära även nästa år!
God Jul önskar Ulla, Annika och Birgitta
%d bloggare gillar detta: