Uppgift 5 Kvistens LekMiT-resa.

12 12 2014

På förskolan erbjuder man barnen många olika former av lärande. När vi gick med i LekMiT fick vi tillgång till ytterligare ett verktyg, dessutom ett mycket intressant sådant. Eftersom vi valt att arbeta med ”jaget” tycker vi att barnen blivit bättre på att berätta om sig själva, tex genom användandet av Qr koder, PuppetPals eller Bookcreator. De har också blivit bättre på att kommunicera med varandra och att samarbeta. Vi tycker också att barnen har börjat se och värdera andra barns förmågor och att se dem som tillgångar, tex när de arbetar med Monument Valley där de behöver varandra för att ”tänka tillsammans”. Vi tycker att barnen tar för sig bra och vågar använda lärplattorna på ett bra sätt, de sitter gärna tillsammans och tränar mycket på turtagning.

Det är viktigt att använda IKT-verktygen i de teman eller mål som man arbetar med. Det är väldigt lätt att hitta information om aktuella ämnen med användbara appar, själva ipaden är lätthanterlig både för barn och oss pedagoger och den går bra och snabbt att använda både inomhus och utomhus. Ipaden finns både som ett dokumentations-verktyg och ett lärande-verktyg i verksamheten. När barnen har funderingar kring något, så letar vi snabbt upp information på ipaden och visar på storskärm så att alla kan se.

Vi kan göra en massa nya saker sedan vi fått lärplattorna tex visa våra intressen på pic collage, läsa e-böcker på stor skärm, snabbt söka information, på ett enkelt sätt visa föräldrarna händelser i vardagen tex skicka mms, göra enkla filmer, göra proffsiga presentationer med Keynote, dokumentera inför utvecklingssamtal, gå på skattjakt på ett nytt och intressant sätt med xNote, barnen kan göra egna filmer och teatrar och det är lätt att återkoppla till barnen vad de varit med om. I år har vi dessutom använt den som adventskalender och barnen älskar den. Ipaden är snabb och den sparar mycket tid! Det roligt att använda den och vi tycker att vi kan utmana barnen på ett sätt som vi inte kunnat tidigare.

Den första uppgiften i LekMiT var att skriva en planering utifrån ”Jaget”. Vi arbetade med det arbetsområdet under vår- och höst-terminen 2014, och kommer även att fortsätta med det vt 2015.
Vi använde då lärplattorna till att dokumentera med, både med foto och film. Barnen var mycket intresserade av att se sig själva och det var roligt och enkelt att återkoppla till barnen vad de varit med om. Eftersom vi mest har använt kreativa appar har barnen fått mycket utrymme att fantisera och leka och det verkar vara det som ger dem den största inspirationenuj. Det var också viktigt för oss att barnen skulle kommunicera och samarbeta med varandra och till det ändamålet har lärplattorna verkligen varit mycket bra.

Det finns många olika kopplingar till läroplanen, bl.a. ”Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens”. Kommunikation och samspel har verkligen blivit viktiga faktorer i detta projekt. ”Barnen ska utveckla sitt intresse för bilder, texter och medier samt sin förmåga att använda sig av , tolka och samtala om dessa”. Allt som barnen gör med ipaden inbjuder till samtal och möjligheter att lära av varandra.

Vi på Kvisten är väldigt glada över att vi fått möjligheten att vara med i årets LekMiT. Det har varit väldigt utvecklande för oss och vi känner att vi har fått bra stöd och handledning. Vi vill tacka Ulla-Karin som har varit väldigt viktig för oss. Du ser alltid möjligheter och hittar alltid något bra att bygga på.
Vi är laddade för att fortsätta vårt arbete med IKT och som tur är ska avdelningen bredvid oss vara med i LekMiT nästa år, så vi tänker att vår kontakt med Ulla-Karin kommer att kännas nära även nästa år!
God Jul önskar Ulla, Annika och Birgitta

Annonser
Adventskalender

30 11 2014

Så här i advent och juletider är det ju alltid skoj med en julkalender oavsett i vilken ålder man är. Här vill jag tippsa om en rolig adventskalender app. Gratis dessutom. Bra va?

IMG_1264.PNG

IMG_1263.PNG

IMG_1262.PNG

Kvisten barnen utforskar Bee Bot

22 10 2014

Igår var Ulla-Karin på besök. Barnen fick utforska Hur en Bee bot fungerar. Uppdraget var lokalisera och programmera så att Bee boten hittade vägen hem.
Barnen fick arbeta 2 och 2. Intressant att se hur olika barnen tänkte. Några försökte tänka i huvudet hur den skulle följa pilarna till rätt väg och någon flyttade Bee boten och tryckte på pilarna så att den skulle gå rätt. Barnen kommunicerade med varandra och turades om.
Barnen med sitt goda självförtroende tyckte det var lätt fast den inte alltid hittade rätt väg. Men vad gör det…..när något är skoj.

IMG_0844.JPG

Utomhuspedagogik, matematik och IKT = Sant!

8 10 2014

Från förskolans läroplan: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande  egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid  och förändring,

Idag har jag varit på Kvistens förskola, hade förmånen att få vara med på ett utepass idag.

Vi har ett övergripande matematikprojekt i kommunen. I mattelyftet (initierat av Skolverket) del 6 för förskolan handlar det om lokalisering. Den matematiska aktiviteten lokalisera handlar om hur barn förstår och uttrycker sitt eget och föremåls läge i relation till vår rumsliga omvärld, både verbalt och genom handlingar. Vi var idag utomhus och jobbade med just lokalisering via appen Xnote.

Förskolläraren hade gjort en bana med 4 ställen på en karta som barnen skulle hitta. Otroligt intressanta diskussioner barnen emellan när de skulle förhålla sig till var de befann sig, hur man såg det på kartan och hur de skulle gå för att ta sig till krysset på kartan. När de väl hittat det första krysset på kartan, fick de upp ett meddelande där de först skulle lokalisera ett träd, t ex en björk, en lönn osv och med en matematisk uppgift för dem att lösa, innan de sedan fick upp ett nytt meddelande med ett nytt ställe att hitta på kartan. Alla ställen som satts ut på kartan hade en matematisk uppgift att lösa innan de kunde gå vidare till nästa ställe. Det hela avslutades med att det på sista stället faktiskt fanns en skatt!

Nöjda barn, som verkligen fick jobba med lokalisering och som sagt mkt spännande diskussioner barnen emellan där vi vuxna fanns med som medforskande pedagoger. Vi ska sedan även jobba med Bee-bots i koppling till lokalisering.

xnote

Skattjakt med Xnote!

30 09 2014

I dag har vi gjort något kul! Kvisten har varit på skattjakt i skogen med appen Xnote. Det gäller att följa den blå gps-pricken, lokalisera var man är, hitta gömda uppdrag och utföra dem. Uppdragen bestod av olika matematiska uppgifter. Mycket spännande och engagerande, absolut värd att användas många gånger!

IMG_0699-0.JPG

IMG_0704.PNG

Ny termin på kvisten

18 09 2014

Höstens planering har precis kommit igång. Vi har jobbat med hållbar utveckling Jaget och matte under vårterminen det kommer vi att fortsätta med under höstterminen oxå. I höst har barnen fått rita sin familj till den har vi lagt till en QR kod, där barnen fått berätta om sin familj. I nästa steg har några barn börjat jobba i PuppetPals . Där har de använt sin familj och sitt hus och fotat inne miljön( som bak grund) när de har jobbat i PuppetPals.

IMG_0446.JPG

IMG_0453.JPG

Skattjakt med appen Playboard.

2 06 2014

När vi började med våra naturskolor kände vi att vi ville prova göra en skattjakt. Barnen tycker det är så spännande att gå på skattjakt och äventyr.
På vår förra utflykt hade barnen fått fota med ipaden på platser som de själva känner igen. Av det gjorde pedagogen en bana som vi gick tillsammans. På varje skatt/låda fanns det ett uppdrag som barnen skulle lösa/ hitta innan de fick öppna asken, där det låg en guldsten med en bokstav på. När vi gått hela banan och samlat alla skatter, fick barnen gemensamt lägga ihop alla stenarna som bildade ett enkelt ord. Vi delade gruppen i 2 grupper och gick i 2 omgångar. Denna dag var det lite blåsigt och flygplan i luften, så man hörde lite dåligt. Som alltid är ju barnen mycket sugna och ivriga att vara först att hitta skatten, men alla var glada och delaktiga och lyckades hitta alla skatter och lösa uppdragen.

20140602-132243-48163738.jpg

20140602-132244-48164162.jpg

20140602-132244-48164385.jpg

20140602-132244-48164677.jpg

20140602-132243-48163962.jpg

 
%d bloggare gillar detta: