Uppgift 5

7 12 2015

På förskolan erbjuder vi barnen en rolig,lustfylld,lärorik och inbjudande miljö.När vi gick med i detta projekt fick vi ytterligare ett verktyg att använda. Ett mycket bra sådant. Vi ser att barnen har blivit mer nyfikna och har en stor lust att lära och utforska i Ipaden. De har jobbat/samarbetat och visat varandra. Barn lär barn.

Hösten -15 har Piteå kommun som prioriterat område språk och kommunikation.Våra barn har visat ett stort intresse av sagor och tillsammans med dem kom vi fram till att vi ville arbeta med Guldlock och de tre björnarna.Vi började med att läsa sagan om guldlock i bokform, flanosaga samt visat filmer.Vi vuxna spelade upp guldlock och två barn fick filma.Efter det kom barnen igång med att själva spela/leka guldlock.Vi ville lära barnen hur en berättelse är uppbyggd, att det finns en början ett mitt och ett slut. Barnen fick i uppdrag att rita sagan. Några barn ritade början, några mitten och några slutet. Barnen har berättat om sin bild för ett barn som har filmat samtidigt.Vi har gjort en youtube kanal och gjort en QR kod av filmerna., så att barn och föräldrar kan scanna av och se. Vi tycker att barnen har fått tillit till sin egen förmåga genom att de har blivit filmade och själva filmat.

En ny värld har öppnat sig. Lärplattan är ett otroligt bra verktyg som ger ett bra utbud av alla bra appar som vi har fått ta del av samt själva hittat fram. De gör att barnen kan använda sina sinnen och utveckla sin kreativitet och lust att lära. Väldigt bra att filma olika händelser och sedan reflektera med barnen.

Barn lär barn, de visar varandra, samtalar och har väldigt roligt när de jobbar, utforskar Apparna och filmerna.

Vi ser att barnen har utvecklat förmågan att samarbeta mera. Barnen har en mer ledande roll när de lär varandra. Att de får prova om och om igen och bli säker i allt det som de jobbar med. 

Vi ser att barnen har lärt sig på ett lekfullt sätt, barnen har varit nyfikna och visat stor lust att prova sig fram i alla fantastiska appar. Skapande appar så som book creator, GarageBand, puppet pals, kids canvas o många fler.

Vi har fått ett bra och lärorikt år i och med att vi gick med i lekmit projektet. Vi vill hänga med i samhällsutvecklingen. Bra verktyg till pedagogisk dokumentation.Det har utvecklat våran verksamhet positivt. Det är ett bra verktyg när man jobbar målinriktat utifrån läroplan och även att synliggöra verksamhetens arbete med demokratiska värderingar. Ytterligare ett språk att uttrycka sig i. Bra för barnen när de börjar skolan,för de har jobbat mycket med ipads där.

Annonser
Höstterminen 2015

4 09 2015

Nu har våra fem nya barn börjat hos oss. Vi har ägnat en hel del tid till att lära känna varandra genom lek ute och inne. Ipaden har vi använt  för att visa föräldrarna barnens lek och rutinsituationer.

  

   

 De barn som kommit tillbaka efter sommarledigheten är fortsatt intresserade av att undersöka och jobba med olika appar. En favorit är Puppletpals  och Gro Recykling. De mål vi skulle jobba mot under VT-15 har fungerat bra. Vi ser att barnen tar för sig och vågar prova att utforska IPaden  på sin egen hand och även med stöd av oss pedagoger. Målen var bl a ; utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att lära. Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.Vi planerar att arbeta med språk och kommunikation den här terminen. Vi har då främst tänkt att jobba med traditionell högläsning av barnböcker och återkoppling av bokens handling. Vi har även tänkt att göra en egen  bok utifrån barnens fantasi. Vi har då tänkt att använda IKT-verktygen som hjälpmedel. 

Mål utifrån läroplanen: utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Uppgift 2

20 03 2015
Mål ur förskolans läroplan: 
  • Utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära
  • Utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • Två barn undersöker appen Puppet Pals

Vad gör barnen?
Ena barnet Instruerar , berättar och visar hur man ska göra en film.
Andra barnet lyssnar, frågar och undrar.

Hur gör barnen?
Ena styr och visar från början. Andra frågar och undrar. Ena barnet tydlig och säker i sin roll att visa hur det går till. Andra barnet försiktig i början. Vågar mer allt eftersom hon får prova själv. Trycker, undersöker och väljer figurer och kläder. När de börjar leka med figurerna i filmen blir det ännu lättare och mindre kravlöst.  De skrattar och skojar och har roligt.
Vad säger barnen?
-då ska dom här två åka…
-öppnas munnen då?
-jag kan visa hur man gör…
-då ska man prata med varandra…
-skrattar!!
-nu kör vi!
Sammanfattning:
Barnen hade fått som instruktion att den ena skulle instruera den andre. Om vi tittar på målen som vi hade för uppgiften tycker vi att Det var en bra väg att gå för att få båda flickorna att sätta igång och undersöka Puppet PALs.  Vi tycker det var bra att vi valde två barn som inte har så framträdande roll i barngruppen i övrigt. Nu fick de möjlighet att i lugn och ro undersöka PUPPETPALS tillsammans. Det blev på ett lekfullt sätt. Det var en bra förutsättning för att dessa flickor skulle ges möjlighet att inta ledande roller och våga prova och undersöka.
Barnen utforskar Book Creator
Två barn jobbar med sina egna böcker i appen Book Creator. De har jobbat i Book Creator tidigare och nu ska de fortsätta och lägga in bilder och vara kreativa /hitta på själva vad de vill tillföra i sin bok.
Vad gör barnen?
Det ena barnet visar den andre. Frågar.Tittar, provar. Trycker. Ger instruktioner.Hämtar bild. Förminskar och förstorar. Gör om igen. Ritar i boken med fingret. Väljer färger. Spelar in sina röster när de berättar.
Hur gör barnen?
Lägger in bild på ett vant sätt. Gör om igen. Osäkert och försiktigt när de ska prova något nytt. Ena barnet viskar nästan när han ska hjälpa och visa.
Vad säger barnen?
Tryck två gånger.
Kanske vitt du kan rita?
Magiska färger!
Ska man prata?
 
Sammanfattning:
Utvärdering av målen:
Utforskar sin nyfikenhet och lust att lära
Barnen var lite osäkra när de fick hitta på själva. Bra att låta dem få den uppgiften. Då går det lättare att våga trycka och pröva sig fram. Ett bra sätt att lära.
Utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Bra verktyg för att barnen ska ta egna initiativ och våga prova. Bra att våga spela in sina egna röster.
Kurragömma med Face Time

10 03 2015

Vi har för första gången provat kurragömma med Face Time. Barnen tyckte det var jätteroligt. Det här skulle vi kunna utveckla till ett samarbete  med en annan avdelning. Det handlar bland annat om lokalisering, kommunikation och ett lustfyllt utforskande.

Test

20 01 2015

Ett första blogginlägg från Barret.

LekMiT omgång 4

12 01 2015

Förra veckan startade vi så upp LekMiT 2015, fjärde året vi kör LekMiT. I år är ytterligare en avdelning från Tallåsens förskola med, denna gång avdelningen Barret. Jävres förskoleklass är också med samt gymnasiesärskolan. Ser fram emot detta år med en massa lärandeprocesser. I veckan börjar första handledningstillfällena i klassrummen/på förskolan. Blir spännande att träffa barnen/eleverna och förstås pedagogerna i deras lärmiljö. Får återkomma mer om vad som händer. Förhoppningsvis skriver pedagogerna själva lite om sin verksamhet.
%d bloggare gillar detta: