Ljusatelje

4 10 2016

Nu börjar vår nya ljusatelje ta form. Vi har fått rummet ommålat i vitt. Sedan har vi satt upp en filmduk för projicering av filmer och bilder via projektorn. Olika material har vi tagit in i rummet och vi får väl se eftersom vad barnen verkar intresserade av. Vi har bl.a. kapat ”kappa” rör i olika storlekar och målat dem vita. 

Annonser
Nuläge på Pyret

12 09 2016

Just nu är vi på G mitt i all kaos. De äldsta barnen har bytt avdelning och våra nya barn är alla ett år. Vi kommer att fortsätta med vårt projekt Bockarna Bruse. Men på ett nytt sätt. Arbetet kommer mestadels att omfatta de äldsta barnen.

”Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan”. Ur Lpfö 98

Pyrets lärande

8 06 2016

Under vårt projekt med Bockarna Bruse har vi sett hur barnen blivit mera trygga med tekniken. De har blivit mera medvetna om att det är bra med samarbete. De utforskar och arbetar tillsammans med de aktuella appar som vi har använt. De barn som har annat modersmål har utvecklat sitt ordförråd och begrepp. Vi har visat projektet för föräldrarna på vår vårfest och det var mycket uppskattat. Då använde vi oss av appen iMovie.

 Lärprocesser hos barnen: 

> Utvecklat fantasi och kreativitet

>Svenska ord och begrepp

> Sång och rytmik

> Samarbete och samspel

Lärprocesser hos pedagogerna

> Använt oss av nytt material, metoder och tekniker

> Fått fortbilda oss och läsa in nya kunskaper för att utmana oss själva

Projektet har gett oss mycket, både barn och pedagoger. Vi har fått utmana oss själva genom att utveckla vårt arbete med att använda mer teknik. Dokumentationerna har blivit mer levande genom att vi har filmat och fotograferat mer och återgett det till barnen och till föräldrarna.

Lärprocesser 

18 05 2016

Ett av barnen satt och arbetade med appen Tripp trapp träd och ville lyssna på Kol-Erik, hon ber en kompis hjälpa henne att hitta rimsångerna.

Ett guldkornstillfälle som vi lyckades fånga. En fantastisk lärprocess, där barn lär barn. En situation med en så kallad fiffig kompis. I vår läroplan står det bland annat att lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga. I den här filmade situationen kan vi se stoltheten hos barnet som hjälper det andra barnet. Vi ser också ett givande och tagande med en ömsesidig respekt för varandra.

Dialogen som utspelar sig:

P: För jag vet det. Du ska vara i det här lilla huset.
P: Först trycker du…. Kanske är lite svårt.
P: Nu kommer vi in!
F: Ah!
P: Jag gjorde det själv, på egen hand!

Rezekne

10 05 2016


Inte mycket IKT saker har vi sett på dom förskolor vi har besökt. Men jätteduktiga barn som har uppträtt för oss.

Svensby och Roknäs förskola

Pyrets förskola projekt Bockarna Bruse 

10 05 2016

Vi arbetar med sagan om Bockarna Bruse.För att få med flera uttrycksformer har vi startat ett projekt -att bygga ett landskap till Bockarna Bruse. Där har vi arbetat med papper och tapetklistret. Vi filmar och fotograferar. Det är viktigt att alla barn får känna sig delaktiga. Allt sammanfattas i iMovie för att se hela processen.

Pyret

13 01 2016

Tjoho, nu börjar vårt Lekmit projekt!🤓 vi ser fram emot ett spännande år att lära oss mycket nytt tillsammans med våra barn. 

  
%d bloggare gillar detta: