Ankarets förskola avd. Lagunen Vi har påbörjar att göra film….

12 09 2016

Tanken är att vi ‘stora’ på Lagunen (2 st 3 år) ska filma delar av vår verksamhet! -Vad vill vi visa/filma och att sedan visa i första hand våra föräldrar/kompisar på föräldramötet eller i hallen! Att barnen gör det från grunden och att de senare bearbetar filmen, berättar vad vi gör här på lagunen.

Enl. läroplanen Lpfö-98 Att skapa kommunicera med hjälpas olika uttrycksformer….med hjälp avtal och skriftspråk….forma, konstruera och nyttja material och teknik..

Språk och kommunikation främjas.

Förskolan skattgrävarn efter att varje barn utvecklar sin förmåga att utrycka sina tankar och åsikter…

​​
​​

Kevin filmar Ella som gör iordning frukostmackan!


Ella filmar Kevin som nyss gjort en Playdoh-deg med Ella och Simone.

Annonser
Lägesrapport från Norrmalms förskoleklass

7 11 2013

Den 21 oktober åkte vi från Norrmalmskolan (Ulla & Marie) till Stockholm för att delta och medverka på konferensen Conductives förskoleklassdagar. Vi åkte måndag kväll för att vara med dagen därpå och även ta del av andra pedagogers föreläsningar om bl.a. lär plattor. Den första föreläsningen var en kvinna, Tessan som kallade sig själv för”paddalog”. Hon utgick från de Big Five när hon planerade sitt arbete med lärplattan. Hon visade hur olika barn och vuxna tänkte när de byggde en legobanan. Hon har en hemsida där man kan läsa mer om hennes arbete: http://www.paddagogen.se/

Den andra föreläsning av Catrin Flemström pratade om hur deras arbete med IPADS hade startat. Hon hade ingen erfarenhet när hon började med lärplattor i sin förskoleklass. Uppdraget var att prova lärplattorna och blogga och twittra om arbetet och apparna de provade. Henne kan ni följa på http://vallaskolanfklass.wordpress.com eller twitter:@lillsyster11
När det var dags för vår tur så föreläste vi om rörlig bild i förskoleklass. Vi fick bra med feedback om än inte allt gick klockrent pga. tekniska problem.

Nu har vi startat upp vårt filmarbete. Vi håller på att tillverka robotar tillsammans två och två. Vi hämtade vår inspiration efter vårt samarbete med danseleven, där vi gjorde en robotdans. Vi får se hur det kommer att fortlöpa men eleverna är just nu väldigt entusiastiska.

Vår fritidspedagog Maggan har startat upp en fritidsblogg. Där lägger hon in ett par gånger i veckan blogginlägg från eleverna. Från förskoleklass till årskurs 1.

Håller tummarna!

22 10 2013

Idag håller vi tummarna för Ulla & Marie och önskar dem lycka till :)!
De befinner sig i Stockholm på Förskoleklassdagarna och ska föreläsa om deras arbete med rörlig bild inom ramen för LekMiT.
Jag är helt säker på att det kommer att gå alldeles lysande och att de kommer att inspirera många att våga!

Vad jag föreläste om i stora drag

30 04 2013

Jag föreläste ju som sagt var själv också på SETT om IKT verktyg i förskolan. Nu har jag gjort en light variant av min presentation som ni hittar här.

Sanna

Här var det meningen att ni skulle ha fått lyssnat på ett mkt smittosamt skratt, ett barns första lek med ljudinspelning – men det funkar inte just nu. Får kika på det senare

Trevlig Valborgsmässoafton!

SETT del 2

29 04 2013

Lena Gällhagen – ITpedagog i Nacka och medförfattare till böckerna Lek och Lär med surfplatta i förskolan och Lär med surfplatta åk 1 – 3, var också en av föreläsarna på SETT. Jag har lyssnat på Lena förut och som vanligt var det inspirerande med en hel del tips. Lena lyfte fram vikten av att det vi gör i förskola och skola ska vara på riktigt. Det handlar om att relevansgöra och utgå från barnen/eleverna och utmana dem, samt att använda lärplattans fulla potential ifall vi har sådana i vår verksamhet.

Lena inledde sin föreläsning med en snajsig (är det ett ord…?) animerad presentation som hon hade gjort i appen VideoScribe som jag genast blev nyfiken på och laddade ner och utforskade. Här kan ni se Lenas utvärdering av appen och en hänvisning till en instruktionsfilm.

En modell som Lena visade för hur man kan tänka kring upplägg när man ska genomföra en aktivitet i skolan:

 1. Planera – barnen/eleverna är delaktiga – vad och hur?
 2. Genomföra
 3. Synliggöra/Publicera
 4. Reflektera/utvärdera
 5. Förbättra.

Appar som nämndes under föreläsningen är följande:

SoundCloud – som t ex kan användas som en bloggljudbok för reflektioner.
MadPad – här visade Lena en utvärdering som barn hade gjort med appen. Det är alltså korta filmsnuttar med ljud som man spelar in. Genom att klicka på bilderna startas de korta filmerna. Här såg jag en förskolerap framför mig. Klickar man flera ggr på en film så upprepas första stavelserna.
BombTimer – en app för att räkna ner tid
Garageband – en musiksapar app där barnen/eleverna bland annat kan skapa sina egna ljudbeat.
FotoBabble – där man kan kombinera foton, stickers och berättarröst.
Xnote – Skattjaktsmeddelande, som endast kan läsas upp om mottagaren står på den geografiska platsen som du har valt.  Välj en bild som du vill skicka till din vän och skriv en hälsning. Därefter väljer du en plats som mottagaren måste gå till för att kunna ta emot meddelandet. Först då går det att se bilden och hälsningen. Kul app för den som vill skicka en speciell eller platsbunden hälsning.

Lena lyfter också rörlig bild som ett kraftfullt verktyg för publicering och reflektion.

Sedan gick jag vidare och lyssnade på en föreläsning av Lena Lindström och Susanne Kjällander om Appknapp. Det är ett forskningsprojekt som utbildningsförvaltningen i Botkyrka  gett Universitetet i Stockholm i uppdrag att forska på genom att initera projektet AppKnapp – peka, lek & lär i förskolan som pågår under ett år i tre av Tumbas kommunala förskolor. De tittar bland annat närmare på: På vilket sätt kan digitala verktyg stimulera barnets intuitiva lust att lära och stärka samspelet i gruppen? Följande punkter visades upp på föreläsningen:

Vilka effekter har pekplattan på:

 • Pedagogernas IKT-kompetens
 • Barnens lärande
 • Det sociala samspelet
 • Kontakten med hemmet.

Ansvarig forskare är Susanne Kjällander. Det jag gillar med Appknapp är att forskning är knutet till projeket redan från dag ett och att forskaren använder sig av videokameran för att dokumentera processerna för att kunna detaljstudera i efterhand. Bra med forskning inom området!

Både Susanne och Lena talade om det digitala gränssnittet, där människa och teknik (lärplattan) möts, är så tillåtande och väldigt direkt. Lärplattan bygger ofta på bilder, vilket är direkt avgörande för tillgängligheten för barn som inte ännu kan läsa och skriva. De ser också att de digitala uttrycken smittar av sig på leken, ateljén m.m.

angry b

En rolig bild från DN, som de visade:

beskuren

Uppgift 2

18 03 2013

Här kommer våra reflektioner från Uppgift 2. Filmer finns redan utlagda i ett tidigare inlägg.

/ Barbro, Maritha, Maude

Uppgift 2

Program: Tiny Bang Story

Strävansmål ur Lpfö 98/10:

Matematik:

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen

Språk/kommunikation:

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Social kompetens/värdegrund:

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

 

Tiny Bang Story Puppet Pals
Vad gör barnen?
Barnen kommunicerar med varandra, samspelar, visar varandra, räknar, ser sammanhang och följer matematiskt och logiskt tänkande. De utforskar appen. Kommunicerar med varandra. Samspelar, jämför.
Hur gör barnen?
Resonerar och provar sig fram till olika lösningar.

Hjälps åt att fånga ballonger och hitta pusselbitar.

Provar sig fram genom att flytta runt sina figurer på skärmen och göra sig större och mindre.
Vad säger barnen?
”Vi måste se koden. Det här är numret. Vi måste ha 3. Den har 3 sidor.” (pekar på triangeln och förklarar för pedagogen)

”Man måste tänka”

”Hur många har vi kvar?”

”Vi behöver bara 10 till.

10 är inte så mycket.”

”Nu har vi 6 kvar”

”När man fått 0 blir den grön, då har man fått nog.”

”Kom ska vi gå hem, här är hemmet.”

”Jag är större”

”Så här liten ska jag va…”

”Jag vill vara så liten…”

 

 

Reflektion:

Tiny Bang Story

Matematik:

Vi upplevde att flickorna var väldigt intresserade och ivriga att komma vidare i appen. De resonerade och undersökte de olika delarna. De räknade hur många de behövde och sökte siffror till koden. En flicka hade hittat att triangeln stod för siffran tre. När de fångade ballonger tittade de efter hur många de hade kvar att fånga och hade en känsla för att 10 inte var så många och att 6 stycken var mindre än 10.

 • Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen

Språk/kommunikation:

Vi upplever att flickorna var ivriga, men försökte lyssna på varandra för att komma vidare och låsa upp nästa nivå. De försökte förklara vad de menade och kommunicerade med varandra för att lösa de olika uppgifterna de ställdes inför.

 • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Social kompetens/värdegrund:

Trots att den ena tjejen kommit längre i spelet på en av de andra ”lärplattorna” tog de hjälp av varandra för att lösa uppgiften. De turades om och hjälptes åt för att lösa de olika delarna. De hade ett väldigt fint samspel och samarbetade väldigt bra.

 • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Sammanfattning:

Flickorna visar stort intresse när de jobbar med denna app. Deras samspel är lustfyllt och de är ivriga att komma vidare och se vad de ska göra. Trots detta upplever vi att de lär och lyssnar på varandra. De hjälps åt för att komma vidare. Deras matematiska tankar sattes på prov när de skulle följa resonemang och de använder flera olika matematiska begrepp. Vi såg också att den ena flickan var mer aktiv i första delen av appen. Men när de skulle bygga pussel så tog den andra tjejen över kommandot och var mer aktiv. De visar på deras olikheter och styrkor.

Puppet Pals

Matematik:

Flickorna utforskade och provade göra sina figurer större och mindre och jämförde sig med varandra.

 • Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen

Språk/kommunikation:

Vi upplevde att flickorna kommunicerade hela tiden. De utforskade appen och dess möjligheter.

 • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Social kompetens/värdegrund:

När de tillsammans ritade upp sitt ”storyboard” över filmen visade de att de kunde samarbeta, lyssna på varandra och gemensamt dra upp riktlinjer för deras egen film.

 • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Sammanfattning:

De började med att gemensamt välja ut en bakgrund. Eftersom vi har Munksund som tema hade vi tillsammans varit runt och fotograferat olika kända miljöer runt om i Munksund. Tillsammans enades de om en bild. De skrev ett ”storyboard” över deras film. Genom detta fick de chans att lyssna på varandra, och gemensamt bestämma och komma överens om vad deras film skulle handla om. Barnen är fortfarande i utforskarstadiet av denna appen. Därför blev det också ganska mycket skratt och skoj när de spelade in deras film. Andra barn som suttit mer med appen har också gjort så förut, men har nu gått vidare och gör mer ”ordentliga” filmer.


Första försöken med rörlig bild

12 02 2013

Under vår filmtillverkning, så visade det sig att de barn som annars inte säger så mycket, har utvecklat sin förmåga till kommunikation mellan varandra och vuxna.

De visade också tydliga åsikter om hur filmen skulle vara, vad som skulle sägas mellan de olika rollfigurerna. Sedan vid ljudinspelningen blev det tydliga diskussioner om vilken musik som skulle passa.

Intressanta observationerJ

Ulla & Marie
%d bloggare gillar detta: