Roknäs förskola avd Signe uppgift 2

4 03 2016

Vi har valt att börja arbeta med appen Puppet Pals. Barnen har valt figurer, tagit egna kort på sig själva och miljöer från förskolan mm. Barnen har hittat på egna berättelser spelat in och sett/lyssnat på sina och varandras historier. De har upptäckt att man bör prata högt (inte viska) för att de ska höra, om inte får man göra om inspelningen.

Mål från LPFÖ som känns särskilt aktuella

  • Utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
  • Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

I arbetet med appen kan man se exempel på turtagning, samspel, barnen lär av varandra. När barnen skapar egna berättelser får de uttrycka sina tankar. Här utforskar de teknik, inte just naturvetenskapliga fenomen. Man kan säkert styra in på det området genom att tex. ge barnen uppgiften berätta med hjälp av PuppetPal om hur vatten blir till is.

Vi har även arbetat med att göra film med apparn iStopMotion och Movie Maker. Att filma när barnen höll på med detta visade sig vara svårt. De behövde mycket handledning. Att inledningsvis placera figuren som ska röra sig i filmen visade sig bara det vara svårt. De gick lättare för barnen som var ett år äldre. De fascinerades av andra fenomen ”osynliga handen”(egentligen hjälp om man råkat stöta till kameran.) Ett tillfälle till utforskande av tekniken.


Barnen har gjort story board till sin berättelse. Barnen har sedan spelat in sina filmer. Vi har upptäckt att story boarden gör det lättare för barnen att få med det de vill i sin film och att filmerna har en början en mitt och ett slut.
IMG_3886[1]

Vi har pratat med barnen om vad är verklighet och vad är fantasi. Rör legofigurerna på sig eller inte? Vad är sant och vad är påhittat i filmer? Filmerna har vi visat för barn och föräldrar i hallen.

Vi ser att strävansmålen på ett positivt sätt finns med i arbetet. Barnen är ivriga nyfikna och de vill lära sig tekniken. Filmerna har även fortsatt i leken där barnen använder sig av sina rollfigurer. Barnen visar gärna sina kamrater hur man kan göra de kommer med idéer och olika lösningar på problem. Barnen har provat att dokumentera olika aktiviteter de turas om med att ex ta kort.

Annonser
Uppgift 2 Lärandeorienterad observationsuppgift

20 03 2015

I läroplanen för gymnasiesärskolan 2013 skrivs att ”skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta självständigt och tillsammans med andra.”

Övergripande mål och riktlinjer.

Det är skolans ansvar att varje elev efter genomförd gymnasiesärskoleutbildning utifrån sina förutsättningar bland annat utvecklat sin förmåga att:

* lösa praktiska problem och arbetsuppgifter.

* Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

* formulera, analysera och pröva antaganden samt lösa problem.

Bakgrund till observation

Eleven fick jobba själv med appen. En elev fick utforska appen Bugs&Numbers och en annan elev fick utforska appen Puffarna, jag hade tänkt låta henne pröva appen Falling Stars först men denna elev var väldigt tydlig med att hon ville ha en annan och då lät jag henne välja själv. Hon tryckte då på appen puffarna. Jag stod bakom och filmade.

Sammanfattning av observation 

Eleven trycker på appen och väntar på att något ska hända. Jag avvaktar en stund men till sist säger jag – händer det något? Eleven svarar – Där! Han trycker på start och spelet startar. Nu behöver han inte göra några val utan spelet matar på med flera uppgifter som han ska lösa. När en nivå är avklarad börjar nästa automatiskt. En uppgift är att färglägga en bild utifrån siffror. Detta gör han mycket noggrant och när han är klar trycker han på en grön pil. En ny färgläggningsbild kommer fram. Han bli sittande en stund utan att vilja börja. Jag visar på en ny knapp och frågar – vad händer om du trycker här? Han tittar på det olika alternativen men väljer inget. Jag säger till slut – Du får välja något, vad står det. Eleven svarar – Där! Han trycker på valet hoppa över. Eleven är aktiv i appen och prövar olika lösningar på uppgifterna. Han jobbar länge i appen och han ser nöjd ut. Han är väldigt koncentrerad.

Sammanfattning av observation Puffarna

Eleven utforskar olika saker i appen utan tvekan. Hon pratar med figurerna i appen och är glad. Hon lyssnar vad figurerna vill att hon ska göra och utför instruktionerna. Hon sitter länge med denna app. Vissa uppgifter i appen behövde hon hjälp med för att komma vidare.

Analys

Eleverna klarade mycket i apparna självständigt och blev det fel så vågade de fortsätta att hitta försök till lösning. Att som pedagog sitta med att utforska appen tillsammans med eleverna han vara bra så att det inte tar alltför länge att komma vidare, kan bli tråkigt då. Däremot viktigt att tänka på att inte styra för mycket och att ge eleverna chans att själv komma på hur man gör. Eleverna hade stor uthållighet och satt länge med dessa appar. Jag tycker att dessa appar ger möjlighet att visa att de kan ta egna insiativ och att de kan lösa problem självständigt. Eleverna var nyfikna på apparna och visade att de hade självförtroende att pröva allt i apparna.

Åsa Lundström

uppgift 2 

19 03 2015

Mål från läroplanen:

– Pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter  

– möjligheter att utveckla sitt språk, lärande och sin kommunikation ett lustfyllt lärande genom skapande arbete och lek.

 Sock Puppets app

De fick själva första gången prova på appen utan förkunskaper. Jag visade barnen snabbt vad man kunde göra med den, men ville att de själva skulle få utforska den mera.

Vad  gör barnen?

De blev väldigt ivriga först.alla ville trycka. Pojken förstår fort hur man gör men får inte riktigt vara med och bestämma. Men han tycker ändå det är roligt och skrattar och pratar mer än vanligt. Flickorna vill ta över.

Hur gör barnen?

De upptäcker att det inte går att trycka samtidigt.en av flickorna vill styra upp det och knuffar iväg händerna. Pojken går iväg en liten stund och då kan flickorna turas om att styra figurerna, men han kommer tillbaka för att titta på.

Vad säger barnen?

I början är de så ivriga, lyssnar inte på varandra. Det blir mycket… Vänta,vänta och mycket skratt. Pojken ser att huset är för högt upp men flickorna har inte tid att lyssna på han. Jag går in endast en gång för att visa var man trycker för att spela upp. I slutet upptäcker de att de måste turas om att prata och röra paddan.

 

Utvärdering av Valda Mål: Dom löser problemet på ett kreativt sätt. De diskuterar med varandra men behöver träna mera på att lyssna på varandra och lära sig av sina kompisar. Det kan vara så att kompisen har lösningen eller kunskapen. Språket främjas främst för pojken som inte alltid vågar prata.

Kan också tycka att det är förmånga barn att vara tre runt en ny app, det räcker att det är två.
Stavningslek app

Här är det ett barn som för första gången spelar stavningslek och en pojke sitter bredvid för att också lära sig hur det går till. Han har inte hunnit lika långt i sin läs utveckling.

Vad gör barnen?

Flickan förstår fort hur det funkar. Pojken tittar intresserat på och kommentera lite. Det går pratar lugnt med varandra.

Hur gör barnen?

Pojken vill också vara med och trycka efter en liten stund, flickan blir lite irriterad, och då säger han -jag vill också spela. Men sen låter hon han trycka lite också.

Vad säger barnen?

De  härmar ibland ljuden som det hör. Flickan kommenterar också att det finns  två a i badkar.

 

Utvärdering av Valda Mål: här fick de utforska och pröva appen i lugn och ro. De lär känna tillit till sin förmåga att stava och läsa ord. De kan om det är två hjälpas åt med svåra ord.

När jag slutade filma fick även pojken spela stavningslek. Det är mycket bra för han att höra ljuden hur de låter, han är inte säker på alla ljuden än. Flickan kan stava ord men inte när det blir dubbla konsonanter

Uppgift 2 – Lärandeorienterad observationsuppgift

19 03 2015

Valda mål:

  • Får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
  • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Valda appar:

  • Prata
  • Fluidity

Prata:

Vad gör eleven?

Eleven visar intresse och utforskar appen.

Hur gör eleven?

Eleven provar sig fram genom att klicka på de olika pratkorten och vill höra vilka pratkort som är valda.

Vad säger eleven?

Eleven för en diskussion samtidigt som eleven väljer olika pratkort och svarar sedan om det var något som den eleven ville eller inte, eller om det var något som eleven tycker om eller inte tycker om.

Fluidity:

Vad gör eleven?

Eleven visar intresse och är väldigt koncentrerad vid utforskande av appen. Eleven är fokuserad och tittar väldigt intensivt på i-paden.

Hur gör eleven?

Eleven tittat på appen och följer mönstret som fluidity bildar.

Vad säger eleven?

Då eleven inte äger ett eget språk så säger eleven inte mycket utan av läten eleven gör samt kroppsspråket så såg vi ett intresse av appen.

 

Reflektion:

Valda mål från läroplanen var att eleven:

  • Får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
  • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

”Prata”

Med appen prata får eleven stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling då appen hjälper när talet inte räcker. Eleven vi provade ”prata” med har väldigt svårt att hålla fokus men med hjälp av appen får eleven stöd till att fokusera och hålla kvar eleven vid ett ämne en längre tid, något som annars blir svårt. ”Prata” tycker vi även ger eleven möjligheter så att eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och så känna tillit till sin egen förmåga. Det finns alternativ i appen så att man kan välja hur många olika pratkort man kan ha och därefter blir den även mer fyllig i alternativen till varje ämne. Detta gör att eleven kan använda den själv på en enkel nivå där pratkorten är tydliga, enkla med mindre alternativ samt att de då är större, något vår elev behöver för att motoriskt ha möjlighet att trycka på det kort som önskas. Eftersom appen möjliggör detta och även ger eleven en ökad kapacitet till kommunikation så ökar även elevens tillit till sin egen förmåga. ”Prata” går även att använda i den avancerade funktionen men då tillsammans med andra och som ett redskap för diskussion och samtal.

”Fluidity”

Eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling är ett mål vi har valt. Utifrån denna app får eleven inte något stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Vi anser att sinne såsom synen stimuleras av denna app, eleven var väldigt koncentrerad och oerhört fokuserad vilket vi blev väldigt överraskande av då eleven i vanliga fall visar väldigt lite intresse för i-paden. Färgkontrasterna och dess rörelse är något vi främst tror fångar elevens intresse. Att eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egna förmåga är något vi däremot anser stämmer överens med den valda appen. Eleven har möjlighet i ”fluidity” att själv lära, utforska och arbeta ensam och även tillsammans.

/ Johanna och Linnea

Uppgift 1 Jävre F-klass

28 01 2015

Uppgift 1 Jävre F-klass
Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
Vi vill ge eleverna möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter möjligheter att utveckla sitt språk, lärande och sin kommunikation ett lustfyllt lärande genom skapande arbete och lek.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?
Dessa mål känns aktuella i arbetsområdet
Att eleverna försöker lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Ge eleverna verktyg för att kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
Ge eleverna kunskap så de kan använda modern teknik som ett verktyg för skapande och lärande

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?
Genom att vi har arbetat med Trulle har de en förkunskap om hur en saga är uppbyggd med en början, en mitt och ett slut.

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?
Repetera en sagas innehåll
Jobba med Ipad och olika appar där man kan skapa sagor
Eleverna själv får fota och skriva sagor och händelser omkring detta

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?
Vi använder ipad både enskilt, i par och i grupp. Får använda nya appar och även kunna maila till sina föräldrar de färdiga arbeten de gjort. När vi jobbar med sagor får barnen ett bättre nyanserat språk och uttal. Vi vill också få barnen att träna på kommunikation och argumentation.
Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?
Enskilt, par och i grupp

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?
Eleverna kan gå och läsa upp sina sagor för förskolan. Vissa upp någon film för de blivande sexåringar i maj.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?
Har informerat föräldrarna via mail att jag är med i Lekmit.
Eleverna kommer att maila hem sina sagor till föräldrarna och då hoppas jag på respons.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.
Jag kommer att filma barnen när de arbetar med foto/film/appar

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?
Utvärderar genom att jämföra sagor de skrev under ht med de som de gör under vt för att se om språket och uppläget av sagor ändras.

Uppgift 5 Ingegärd J. och Adele Ö.

8 12 2014

Ett stort tack till Ulla-Karin för ditt oändliga tålamod och för att du varit en stor inspirationskälla för oss och våra elever. Vi gick med i Lekmitprojektet med mycket liten erfarenhet och funderingar omkring lärplattans syfte och betydelse i ett meningsfullt lärande för våra elever.
Vi har under projektets gång lärt oss att se många möjligheter att använda ITK på olika sätt i vår undervisning
För oss pedagoger och våra elever har handledningen varit oerhört betydelsefull. Eleverna har frågat om Ulla-Karin kommer och har på olika sätt varit intresserade och aktiva när det gäller användandet av lärplattan. Det har varit spännande att se hur en elev snabbt och enkelt lärde sig behärska tekniken. Intresset för lärplattan har ökat enormt och IKT har blivit en del i klassens verksamhet.
Detta hade inte varit möjligt om vi inte deltagit i projektet.
Det visuella och konkreta lärandet har stor betydelse för våra elever. Vi ser möjligheten att använda lärplattan som ett verktyg att med hjälp av foto och film dokumentera hur vi arbetar med de olika undervisningsområdena i kursplanen . Det är också ett snabbt och enkelt sätt att bekräfta och återkoppla till vad eleverna varit med om.
Vi ska fortsätta att öka vår kunskap så att ITK blir ett ännu mer användbart verktyg i vår dagliga verksamhet.

Våran resa i LekMiT.

2 12 2014

Tänk att det snart har gått ett helt år. Tiden har gått fort och vi har lärt oss mycket på resan. Ibland har vi fått backa och ta en ny väg. Det vi kan konstatera är att arbetet med IKT är roligt för både elever och pedagoger. Då vi börjat jobba mer med dator och iPad, så har vi fått ytterligare lärandeformer. Så att fler elever kan se sitt eget lärande och utveckling. Vi har jobbat med IKT och kopplat ihop det med den undervisning som vi har. Vilket inte känns som ett merjobb, utan ett hjälpmedel. Det gör att det känns meningsfullt och viktigt. Resultaten av arbetena blir proffsiga. Vi har fått stolta barn som gärna vill visa upp det som de gjort.
Vi har sett att vi fått ett snabbare lärande hos eleverna. Samarbetet har ökat och det gör att eleverna växer med kunskaperna. Lärandet sker elev/ elev och även elev/ pedagog. För eleverna är modigare än oss vuxna på att prova sig fram.

För eleverna att arbeta kreativt tränar inte bara finmotoriken utan ökar deras fantasi,deras egna idéer och skapande. Vt 2014 när vi började med LekMit projektet arbetade vi med bookcreator där vi gjorde en ”Jagbok”. Vi gjorde sagor och mattesagor i appen pupet pals. Därefter jobbade vi med 3:D former och gjorde filmer i I stop motion och I move. Vi avslutade terminen med en tillbakablick och reflektion över sitt lärande. Eleverna gjorde i appen pic collage ett arbete ” vad är matematik för mig”?. Eftersom vi jobbat matte inriktat under vårterminen.
Ht 2014 Ny barngrupp och nya utmaningar. Denna termin kom att bli svenska inriktad i IKT- arbetet.Från Piteå- kommun kom direktiv att vi skulle arbeta med elevinflytande ,så när frågan från en elev kom om en gossedjursdag nappade vi på det. Det resulterade i gossedjurssaga i pupet pals och som ringar på vattnet blev det en gossedjursblues med musikläraren.
Skanna in QR- koden så får ni se mer av vårt arbete.👀

I och med att lärplattan finns framme jämt, så går det snabbare och blir mer naturligt att dokumentera verksamheten och aktiviteterna. Det blir sen en snabb återkoppling till eleverna om deras lärande. Eleverna har blivit mer produktiva och självgående.

IMG_2922.JPG

Eva-Marie och Carro, Kullenskolansforskoleklass.
%d bloggare gillar detta: