Språk och kommunikation.

12 09 2016
  • ​En ny termin har startat i Lekmitprojektet. Vi har förändrat vår barngrupp från att ha varit en 2-3 årsavdelning till en 1-3 årsavdelning med 16 barn i gruppen. Det har tillkommit 9 nya barn till vår barngrupp. Vi kommer att fortsätta med temat språk- och kommunikation i sagoform. Barnen har redan valt ut en favoritsaga som de ofta vill att vi ska läsa, det är ”Bockarna Bruse på badhuset”. I Lpfö står det att läsa att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
Annonser
Ny termin på kvisten

18 09 2014

Höstens planering har precis kommit igång. Vi har jobbat med hållbar utveckling Jaget och matte under vårterminen det kommer vi att fortsätta med under höstterminen oxå. I höst har barnen fått rita sin familj till den har vi lagt till en QR kod, där barnen fått berätta om sin familj. I nästa steg har några barn börjat jobba i PuppetPals . Där har de använt sin familj och sitt hus och fotat inne miljön( som bak grund) när de har jobbat i PuppetPals.

IMG_0446.JPG

IMG_0453.JPG
%d bloggare gillar detta: