Uppgift 5 Löparstigens fsk

9 12 2013

Uppgift 5

 1. Hur kan arbetet med IT-verktyg (IKT = informations- och kommunikationsteknik, t ex iPads och filmkamera) som införlivas i pågående projekt och i verksamheten i övrigt bidra till det livslånga lärandet?

SVAR:

Dagens barn växer upp i denna teknik. Kommer behöva den här kunskapen i framtiden.

Barn som behöver bilder i sitt lärande är detta ett ypperligt verktyg för lärande.

Ett nytt uttryckssätt.

Ett verktyg som är bekräftande för barnen. Barnen kan skapa egna filmer, sagor, etc.

De reflekterar över varandras livsvärld. Jämför och bearbetar sina egna upplevelser.

Genom att introducera lärplattor i förskolan så tillgodogör de sig teknik på ett lustfyllt sätt.

Främjar språket.

 1. Barnen har hittills visat mycket stort intresse för pekplattorna och ni ser att det är lustfyllt och engagerande. Hur kan ni jobba för att det ska bli ett skapande och kreativt verktyg och inte mest en ”spelmaskin”?

SVAR:

Närvarande pedagoger.

Medvetet syfte med vad vi vill att barnen ska lära sig. Vi har valt ut appar som uppfyller vårt syfte.

Barnen skapar egna sagor och filmer. Som de i första hand väljer att se på tillsammans med de andra. Vi har upptäckt att barnen som tar del av filmerna, att det även är ett stort lärande för dem. Såsom matematik, språk m.m

Vi har valt ut vissa tider av dagen då barnen får använda lärplattorna. Med tanke att vi inte vill att plattorna ska ta över leken.

 

 1. I studien står det att IKT-utvecklingen pekar mot grundläggande förändringar i framtiden, hur vi kommer att kommunicera och hur lärandet i förskolan kommer att se ut. Detta kommer att ställa allt högre krav på att barnen redan i förskolan får kunskaper och verktyg för att hantera den information som den nya tekniken erbjuder. Användandet av IKT i verksamheten erbjuder en annan typ av interaktion mellan barn och pedagoger samt att det skapas lärandeprocesser författarna tidigare inte sett. Vilka typer av interaktioner har ni sett ske i er verksamhet vid användningen av IKT-verktyg? Har det skapats lärandeprocesser som ni tidigare inte har sett, hur har dessa sett ut i sådana fall?

SVAR:

I vårt arbete med att barnen gör egna filmer om sig och sin familj så har vi sett att barnen visar ett väldigt stort intresse över varandras filmer. Barnen visar empati och stort intresse för varandra. Filmerna har lett till dialog och frågor mellan barnen. Vad de gör på de olika filmerna? Barnen har uppmärksammat detaljer, tillexempel vad fikade ni? Barnen jämför med sina egna upplevelser. Barnen lär sig om olikheter och likheter. Vi har möjliggjort med lärplattorna att barnens mjuka och empatiska sidor för varandra har fått komma fram.

Vi som pedagoger har lärt oss mer om betydelsen av att visa barnens filmer, och även att filma barnen i olika lärprocesser och sedan visa detta för barnen. Vilket lyft för barnens självkänsla. Det är även intressant att filma och se barnens reaktioner när de får se sig själva på projektorduken.

 

 1. Hur kan era pedagogiska kompetenser utmana barnen i deras lärande med IKT som verktyg? Hur kan IKT-verktygen bli meningsfulla i undervisningen?

SVAR:

Det är väldigt viktigt att vi som pedagoger skaffar oss så mycket kunskap som möjligt om hur vi kan använda Ipads som ett skapande och kreativt verktyg i den dagliga verksamheten. Vi som pedagoger vet vad vi vill uppnå med arbetet och lärplattorna är ett verktyg för vårt mål.

Vi utmanar barnen utefter deras intresse och vad vi som pedagoger vill att barnen ska upptäcka och utveckla under lärandeprocessen.

Annonser
Julkalender med QR koder. En digital upplevelse!

6 12 2013

Vi på Löparstigens förskola har nu under julen valt att göra olika QR koder. Dessa sätter vi upp en för varje dag i vår ”julkalender” ram. Barnen får varje dag turas om att scanna av den aktuella koden med hjälp av lärplattan. Detta med hjälp av appen Qrafter Pro. Med hjälp av denna app kan man göra egna QR koder och även då läsa av vad som döljer sig bakom koden. Det kan vara allt i från jul-och pysselbilder som visar vad vi ska skapa idag eller ljudfiler eller filmer. Just idag var det dags för julfilmen Rudolf med röda mulen. Vi pedagoger ser att barnen fångas av detta och att de uppskattar den digitala överraskningen.

20131206-123932.jpg

20131206-124027.jpg

Film av 4 årig pojke!

5 12 2013

En dag kom en pojke till förskolan med denna lapp:

20131205-122613.jpg
En pedagog blev nyfiken och undrade vad det var han hade skrivit?
– En saga, svarade pojken.
Pojken berättade sagan för pedagogen.
”Det var en gång en tjej som träffade en kille och dom blev kära. Då gick dom in i ett hus och tänkte öva vara spöken och då sa dom buu. Sen kom en lysande glittrig nyckel. Sen for dom in i ett låst rum, då letade dom efter nyckel och sen slog dom spöket i magen. Då kom ängeln och gav dom nyckeln så dom kom ut.” Slut!

Efteråt bestämde de tillsammans att de skulle göra sagan till en film i Puppet Pals. Pojken tog kort på en flicka, en pojke, en ängen och spöket. Han ville även ha en glittrig nyckel men när de tagit kort på den glittriga nyckel så de att glittret inte syntes, så han ritade en blå nyckel istället.

Vi tyckte det var roligt att han själv kommit med iden till sagan och vi kan se att vårar arbete med ipads har gett resultat. I sagan fick han med en början, mitten och ett slut.

20131205-124314.jpg

JAGET

29 10 2013

Just nu på Löparstigen har vi börjat arbeta med temat JAGET. Eftersom vi har många nya barn och många små barn denna termin, tyckte vi det var ypperligt att arbeta med jaget.
”Förskolan ska stäva efter att varje barn ska utveckla sin identitet och känner trygghet i den”(Lpfö10).

Vi bestämde att barnen skulle få göra en film om sig själva. Vi började med att föräldrarna fick skicka bilder på våran mail på barnen när de var små och fram till nu. Även kort på saker som barnen tycker om att göra. Sen fick barnen tillsammans med en pedagog välja ut vilka kort som barnen ville använda i deras film. Vi använde oss av appen ”Imovie”. De större barnen fick gör sin film i ”trailerform” och de mindre barnen fick göra sina filmer i ”projektform”. Barnen fick välja bakgrund och musik alldeles själv.
Sen spela vi in ljud till filmen där det äldre barnen fick berätta vad som händer och de små fick berätta vem eller vad som var på bilderna.

En riktigt rolig upplevelse har det varit både för barnen och oss pedagoger. Det har varit roligt att se hur barnen har visat stor glädje när de fått se sin färdiga film på projektorn men de har även vista glädje av att se sina kompisars filmer.

Nu kom det stora testet, skulle vi kunna skicka filmen till föräldrarna via mail??? Av tidigare erfarenheter har vi märkt att många av våra filmer vi tidigare gjort på Ipaden har varit för stora för att skickas via mail och så var det även denna gång!
På vårt föräldramöte gick vi därför ut med förfrågan till föräldrarna hur de ville ha barnens bilder och filmer som vi gör här på förskolan och alla var överens om av de skulle ta hit en USB-sticka.
Nu gäller det bara att vi får in alla USB-stickor så föräldrarna kan ta hem o titta på filmen. Många föräldrar har dock redan sett deras barns film för de har varit sååååå nyfikna när barnen kommit hem och pratat så glatt om filmen! 😀

20131029-135716.jpg

20131029-135737.jpg

Rikskändisar

26 09 2013

I våras började våra dåvarande 4 åringar med en film som fick titeln ”Gubben med motorcykeln”. Barnen fick visa sin film på filmfestivalen som hölls här i Piteå!
Stolta barn fick se sin egen film visas i Bio3:ans salonger! Efter all denna uppståndelse ringer telefonen på Löparstigens Förskola och i andra änden är det en reporter från tidningen Förskolan som har fått reda på att vi jobbar med film och IKT. De ville så gärna vara med och se hur det går till när våra barn gör en film, från början till slut! Så det var bara för barnen att gnugga sina geniknölar en gång till för att komma på en ny film. Så efter ett långt sommarlov började barnen spåna på filminnehåll och filmtitel. De gjorde figurer och bakgrunder till filmen. En dag i september flög denna reporter upp till Piteå från Stockholm och fick vara med om en filminspelning på Löparstigen. Reportern intervjuade även en av våra pedagoger om hur vi använder Ipads i verksamheten. Denna intervju kan ni alla läsa om i tidningen Förskolan som kommer ut i Oktober.

Här kan ni se filmen :)!

 

Appar vi provat

11 04 2013

Vi har privat några mappar som vi tycker är ganska bra.
För minnesträning – Monster Hunt
Färger, former, räkna, störst och minst – Lär med Nisse
Sen har vi även prövat en Puppet Pals app där man kan göra egna strumpdockor – Puppet WShop

Uppgift 2

18 03 2013

Här kommer våra reflektioner från Uppgift 2. Filmer finns redan utlagda i ett tidigare inlägg.

/ Barbro, Maritha, Maude

Uppgift 2

Program: Tiny Bang Story

Strävansmål ur Lpfö 98/10:

Matematik:

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen

Språk/kommunikation:

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Social kompetens/värdegrund:

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

 

Tiny Bang Story Puppet Pals
Vad gör barnen?
Barnen kommunicerar med varandra, samspelar, visar varandra, räknar, ser sammanhang och följer matematiskt och logiskt tänkande. De utforskar appen. Kommunicerar med varandra. Samspelar, jämför.
Hur gör barnen?
Resonerar och provar sig fram till olika lösningar.

Hjälps åt att fånga ballonger och hitta pusselbitar.

Provar sig fram genom att flytta runt sina figurer på skärmen och göra sig större och mindre.
Vad säger barnen?
”Vi måste se koden. Det här är numret. Vi måste ha 3. Den har 3 sidor.” (pekar på triangeln och förklarar för pedagogen)

”Man måste tänka”

”Hur många har vi kvar?”

”Vi behöver bara 10 till.

10 är inte så mycket.”

”Nu har vi 6 kvar”

”När man fått 0 blir den grön, då har man fått nog.”

”Kom ska vi gå hem, här är hemmet.”

”Jag är större”

”Så här liten ska jag va…”

”Jag vill vara så liten…”

 

 

Reflektion:

Tiny Bang Story

Matematik:

Vi upplevde att flickorna var väldigt intresserade och ivriga att komma vidare i appen. De resonerade och undersökte de olika delarna. De räknade hur många de behövde och sökte siffror till koden. En flicka hade hittat att triangeln stod för siffran tre. När de fångade ballonger tittade de efter hur många de hade kvar att fånga och hade en känsla för att 10 inte var så många och att 6 stycken var mindre än 10.

 • Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen

Språk/kommunikation:

Vi upplever att flickorna var ivriga, men försökte lyssna på varandra för att komma vidare och låsa upp nästa nivå. De försökte förklara vad de menade och kommunicerade med varandra för att lösa de olika uppgifterna de ställdes inför.

 • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Social kompetens/värdegrund:

Trots att den ena tjejen kommit längre i spelet på en av de andra ”lärplattorna” tog de hjälp av varandra för att lösa uppgiften. De turades om och hjälptes åt för att lösa de olika delarna. De hade ett väldigt fint samspel och samarbetade väldigt bra.

 • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Sammanfattning:

Flickorna visar stort intresse när de jobbar med denna app. Deras samspel är lustfyllt och de är ivriga att komma vidare och se vad de ska göra. Trots detta upplever vi att de lär och lyssnar på varandra. De hjälps åt för att komma vidare. Deras matematiska tankar sattes på prov när de skulle följa resonemang och de använder flera olika matematiska begrepp. Vi såg också att den ena flickan var mer aktiv i första delen av appen. Men när de skulle bygga pussel så tog den andra tjejen över kommandot och var mer aktiv. De visar på deras olikheter och styrkor.

Puppet Pals

Matematik:

Flickorna utforskade och provade göra sina figurer större och mindre och jämförde sig med varandra.

 • Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen

Språk/kommunikation:

Vi upplevde att flickorna kommunicerade hela tiden. De utforskade appen och dess möjligheter.

 • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Social kompetens/värdegrund:

När de tillsammans ritade upp sitt ”storyboard” över filmen visade de att de kunde samarbeta, lyssna på varandra och gemensamt dra upp riktlinjer för deras egen film.

 • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Sammanfattning:

De började med att gemensamt välja ut en bakgrund. Eftersom vi har Munksund som tema hade vi tillsammans varit runt och fotograferat olika kända miljöer runt om i Munksund. Tillsammans enades de om en bild. De skrev ett ”storyboard” över deras film. Genom detta fick de chans att lyssna på varandra, och gemensamt bestämma och komma överens om vad deras film skulle handla om. Barnen är fortfarande i utforskarstadiet av denna appen. Därför blev det också ganska mycket skratt och skoj när de spelade in deras film. Andra barn som suttit mer med appen har också gjort så förut, men har nu gått vidare och gör mer ”ordentliga” filmer.

%d bloggare gillar detta: