Uppgift 2 Lärandeorienterad observationsuppgift

20 03 2015

I läroplanen för gymnasiesärskolan 2013 skrivs att ”skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta självständigt och tillsammans med andra.”

Övergripande mål och riktlinjer.

Det är skolans ansvar att varje elev efter genomförd gymnasiesärskoleutbildning utifrån sina förutsättningar bland annat utvecklat sin förmåga att:

* lösa praktiska problem och arbetsuppgifter.

* Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

* formulera, analysera och pröva antaganden samt lösa problem.

Bakgrund till observation

Eleven fick jobba själv med appen. En elev fick utforska appen Bugs&Numbers och en annan elev fick utforska appen Puffarna, jag hade tänkt låta henne pröva appen Falling Stars först men denna elev var väldigt tydlig med att hon ville ha en annan och då lät jag henne välja själv. Hon tryckte då på appen puffarna. Jag stod bakom och filmade.

Sammanfattning av observation 

Eleven trycker på appen och väntar på att något ska hända. Jag avvaktar en stund men till sist säger jag – händer det något? Eleven svarar – Där! Han trycker på start och spelet startar. Nu behöver han inte göra några val utan spelet matar på med flera uppgifter som han ska lösa. När en nivå är avklarad börjar nästa automatiskt. En uppgift är att färglägga en bild utifrån siffror. Detta gör han mycket noggrant och när han är klar trycker han på en grön pil. En ny färgläggningsbild kommer fram. Han bli sittande en stund utan att vilja börja. Jag visar på en ny knapp och frågar – vad händer om du trycker här? Han tittar på det olika alternativen men väljer inget. Jag säger till slut – Du får välja något, vad står det. Eleven svarar – Där! Han trycker på valet hoppa över. Eleven är aktiv i appen och prövar olika lösningar på uppgifterna. Han jobbar länge i appen och han ser nöjd ut. Han är väldigt koncentrerad.

Sammanfattning av observation Puffarna

Eleven utforskar olika saker i appen utan tvekan. Hon pratar med figurerna i appen och är glad. Hon lyssnar vad figurerna vill att hon ska göra och utför instruktionerna. Hon sitter länge med denna app. Vissa uppgifter i appen behövde hon hjälp med för att komma vidare.

Analys

Eleverna klarade mycket i apparna självständigt och blev det fel så vågade de fortsätta att hitta försök till lösning. Att som pedagog sitta med att utforska appen tillsammans med eleverna han vara bra så att det inte tar alltför länge att komma vidare, kan bli tråkigt då. Däremot viktigt att tänka på att inte styra för mycket och att ge eleverna chans att själv komma på hur man gör. Eleverna hade stor uthållighet och satt länge med dessa appar. Jag tycker att dessa appar ger möjlighet att visa att de kan ta egna insiativ och att de kan lösa problem självständigt. Eleverna var nyfikna på apparna och visade att de hade självförtroende att pröva allt i apparna.

Åsa Lundström

Annonser
Uppgift 2 – Lärandeorienterad observationsuppgift

19 03 2015

Valda mål:

  • Får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
  • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Valda appar:

  • Prata
  • Fluidity

Prata:

Vad gör eleven?

Eleven visar intresse och utforskar appen.

Hur gör eleven?

Eleven provar sig fram genom att klicka på de olika pratkorten och vill höra vilka pratkort som är valda.

Vad säger eleven?

Eleven för en diskussion samtidigt som eleven väljer olika pratkort och svarar sedan om det var något som den eleven ville eller inte, eller om det var något som eleven tycker om eller inte tycker om.

Fluidity:

Vad gör eleven?

Eleven visar intresse och är väldigt koncentrerad vid utforskande av appen. Eleven är fokuserad och tittar väldigt intensivt på i-paden.

Hur gör eleven?

Eleven tittat på appen och följer mönstret som fluidity bildar.

Vad säger eleven?

Då eleven inte äger ett eget språk så säger eleven inte mycket utan av läten eleven gör samt kroppsspråket så såg vi ett intresse av appen.

 

Reflektion:

Valda mål från läroplanen var att eleven:

  • Får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
  • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

”Prata”

Med appen prata får eleven stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling då appen hjälper när talet inte räcker. Eleven vi provade ”prata” med har väldigt svårt att hålla fokus men med hjälp av appen får eleven stöd till att fokusera och hålla kvar eleven vid ett ämne en längre tid, något som annars blir svårt. ”Prata” tycker vi även ger eleven möjligheter så att eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och så känna tillit till sin egen förmåga. Det finns alternativ i appen så att man kan välja hur många olika pratkort man kan ha och därefter blir den även mer fyllig i alternativen till varje ämne. Detta gör att eleven kan använda den själv på en enkel nivå där pratkorten är tydliga, enkla med mindre alternativ samt att de då är större, något vår elev behöver för att motoriskt ha möjlighet att trycka på det kort som önskas. Eftersom appen möjliggör detta och även ger eleven en ökad kapacitet till kommunikation så ökar även elevens tillit till sin egen förmåga. ”Prata” går även att använda i den avancerade funktionen men då tillsammans med andra och som ett redskap för diskussion och samtal.

”Fluidity”

Eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling är ett mål vi har valt. Utifrån denna app får eleven inte något stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Vi anser att sinne såsom synen stimuleras av denna app, eleven var väldigt koncentrerad och oerhört fokuserad vilket vi blev väldigt överraskande av då eleven i vanliga fall visar väldigt lite intresse för i-paden. Färgkontrasterna och dess rörelse är något vi främst tror fångar elevens intresse. Att eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egna förmåga är något vi däremot anser stämmer överens med den valda appen. Eleven har möjlighet i ”fluidity” att själv lära, utforska och arbeta ensam och även tillsammans.

/ Johanna och Linnea

Uppgift 2

19 03 2015

Lärandeorienterad observationsuppgift

Utifrån Gymnasiesärskolans läroplan har jag valt 2 strävansmål att titta närmare på:

  1. Skolan ska utveckla elevernas kommunikation och sociala kompetens.
  2. Att eleverna kan lära, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

De appar jag valt är Toca Store och en spelapp som heter Blip Blup. Eleverna fick prova dessa och jag har filmat det.

Jag ser att eleverna finner stort intresse för dessa, kommunikationen ökar och i Toca Store är det ju bra att man sitter två- en som handlar och en som sköter kassan. Eleven handlar varor och betalar, hon ser när det fattas pengar så ändrar hon priset på varan. Hon får pröva alla de moment som finns i målen. Hon visar en glädje/lust samt att man fångat något som hon är intresserad av.

Blip Blup är en spelapp som fodrar att man kan se mönster och tänka lite snabbt. Min elev som provade denna app visar prov på att han utforskar, lär sig , arbetar självständigt. Han visar ett intresse och engagemang. Han söker kommunikation med mig när han undrar över något. Det är bra att vara medspelare och fungera som stöd när det kör fast. Denna app strävar inte så mycket att utveckla kommunikationen. Det är mycket hjärngympa och att se mönster. Man kan ju tänka att han skulle ge upp när han inte hinner göra banorna men han fortsätter ivrigt tills det går. Vilken oanad förmåga han visar och en lust att lära sig samt att han väldigt uthållig.

Med vänlig hälsning Karin Flodin Strömbackaskolan
%d bloggare gillar detta: