Uppgift 5 av Anna-Karin Wallsten

9 12 2015

Jag tänker ofta på att barn lär på olika sätt. Jag jobbar med att leka , spela, rita, måla, prata, diskutera, samtala, se på film, jobba på dator, iPad. Verbalt och visuellt lärande använder de sig av framför allt när de jobbar med iPad, men även kinestetiskt och logiskt tänkande finns i många appar. Social träning får de när de jobbar i par och sitter och diskuterar. De måste lyssna och komma överens om vad de ska skriva. 
Jag försöker ta in IKT i arbetet med Trulle och Bornholm. I uppgifterna som finns där kan man ganska lätt använda sig av dator/iPad. Vi skriver ofta sagor,berättelser, dikter tillsammans. Här kan de öka sin språkliga förmåga genom att kommunicera med varandra. 

De har blivit duktiga på att hjälpa varandra. De som har svårt för att skriva och tala, får en naturlig stöttning av sin kamrat när de t.ex. skriver tillsammans. 

Jag har även sett barn som haft svårt att uttrycka sig har lättare kunnat göra det till film/iPad. Där har man fått känna tilltro till sin egen förmåga.

Jag har också använt mig av iPad appar som hjälper barnen att höra bokstavsljuden. Där får de en direkt bekräftelse på hur de låter och om de gör fel. De är bra när man har många barn som behöver ens hjälp och man känner att man inte räcker till.
Jag försöker också att använda mig av bilder som de kan fantisera runt. Ibland kan de även själva vara med i bilden. Det är lätt att fota med ipaden. Eleverna kan se resultatet direkt.

Det går fort att tillverka en film, man kan lätt ta med paddan när man går iväg eller har något projekt man vill dokumentera. 

Jag kommer nog att utveckla dokumentationen ännu mera. Där känner jag att jag kan utveckla mera om bara tid fanns. 
Läroplan:

Jag vill ge eleverna möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter möjligheter att utveckla sitt språk, lärande och sin kommunikation ett lustfyllt lärande genom skapande arbete och lek.
Att eleverna försöker lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. Ge eleverna verktyg för att kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Ge eleverna kunskap så de kan använda modern teknik som ett verktyg för skapande och lärande.
Jag har sett att eleverna har utvecklat och fått använda sina idéer i tal och skrift genom filmer av olika slag. När de skriver sagor och dikter tillsammans har de diskuterat och hjälpt varandra. De gör det på ett lugnare sätt nu. 

De som har kommit längre i läsutvecklingen har hjälpt sin kamrat med bokstäver och läsning.

De har sedan tränat att läsa sina berättelser för att sen läsa upp för 1an och förskolan. De har varit så stolta när de kunde läsa för förskolans barn. För elever med dålig finmotorik är det skönt att få skriva på dator eller iPad.

De har tagit ansvar för sina filmprojekt genom att vilja slutföra och visa upp dem. 

Har även sett att läsutvecklingen har gått framåt.  

I november så jobbade vi med animerad film. Roligt att göra om det en gång till . Elverna var nu mera medvetna om hur slutresultatet skulle bli. De blev mera fokuserade och ville nå ett resultat. 

Här kan ni se en av fem . 

/ Tack för denna tid. 😊

 http://youtu.be/__-yNnJuvYA

Annonser
Puppet pals 2

30 09 2015

Nu har vi under aug och september jobbat med puppet pals 2 . Första gången så såg vi på de gamla filmerna som de hade gjort i f-klass. Vi pratade om vad som var bra och dåligt med filmerna och vad vi kunde göra  bättre. Alla var de överens att man måste träna mera innan man spelade in filmen och att ha ett bra manus. Sen fick de sitta parvis och prata om vad filmen skulle handla om. Sedan hjälpte vi till att skriva ner den, en del kunde skriva ner själv på datorn men de behöver mycket hjälp med stöttning hur man formulerar sig. Sen övade de in replikerna och tränade rörelser. Jag ändrade färg på replikerna så de lättare kunde se vilken som var deras replik . Även de barn med kort uthållighet så gick detta bra. Även de barn med språksvårigheter är det en bra träning.  

En ny termin i Jävre f-klass

2 09 2015

i år har jag endast 4 st 6 åringar, så f-klassen är till stor del med 1an. Så jag har bestämt att jag kommer att fortsätta iPad projektet med 1an på onsdagar. Jag tänker då att vi kommer jobba med puppet pals 2 och animerad film . Elevern har jobbatmed de förut och jag Vill se om de klarar de bättre nu när de har mera för förståelse.  Vi kommer att se på de gamla filmerna och diskutera vad man kan göra bättre. Sen kommer de få skriva ett manus på dator, innan vi gör en ny film i dataparen. 

Målen var blandannat att eleverna ska försöka lösa problem och omsätt idéer i handling . Lära och utforska tillsammans . Känna tillit till sin egen förmåga. 

uppgift 2 

19 03 2015

Mål från läroplanen:

– Pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter  

– möjligheter att utveckla sitt språk, lärande och sin kommunikation ett lustfyllt lärande genom skapande arbete och lek.

 Sock Puppets app

De fick själva första gången prova på appen utan förkunskaper. Jag visade barnen snabbt vad man kunde göra med den, men ville att de själva skulle få utforska den mera.

Vad  gör barnen?

De blev väldigt ivriga först.alla ville trycka. Pojken förstår fort hur man gör men får inte riktigt vara med och bestämma. Men han tycker ändå det är roligt och skrattar och pratar mer än vanligt. Flickorna vill ta över.

Hur gör barnen?

De upptäcker att det inte går att trycka samtidigt.en av flickorna vill styra upp det och knuffar iväg händerna. Pojken går iväg en liten stund och då kan flickorna turas om att styra figurerna, men han kommer tillbaka för att titta på.

Vad säger barnen?

I början är de så ivriga, lyssnar inte på varandra. Det blir mycket… Vänta,vänta och mycket skratt. Pojken ser att huset är för högt upp men flickorna har inte tid att lyssna på han. Jag går in endast en gång för att visa var man trycker för att spela upp. I slutet upptäcker de att de måste turas om att prata och röra paddan.

 

Utvärdering av Valda Mål: Dom löser problemet på ett kreativt sätt. De diskuterar med varandra men behöver träna mera på att lyssna på varandra och lära sig av sina kompisar. Det kan vara så att kompisen har lösningen eller kunskapen. Språket främjas främst för pojken som inte alltid vågar prata.

Kan också tycka att det är förmånga barn att vara tre runt en ny app, det räcker att det är två.
Stavningslek app

Här är det ett barn som för första gången spelar stavningslek och en pojke sitter bredvid för att också lära sig hur det går till. Han har inte hunnit lika långt i sin läs utveckling.

Vad gör barnen?

Flickan förstår fort hur det funkar. Pojken tittar intresserat på och kommentera lite. Det går pratar lugnt med varandra.

Hur gör barnen?

Pojken vill också vara med och trycka efter en liten stund, flickan blir lite irriterad, och då säger han -jag vill också spela. Men sen låter hon han trycka lite också.

Vad säger barnen?

De  härmar ibland ljuden som det hör. Flickan kommenterar också att det finns  två a i badkar.

 

Utvärdering av Valda Mål: här fick de utforska och pröva appen i lugn och ro. De lär känna tillit till sin förmåga att stava och läsa ord. De kan om det är två hjälpas åt med svåra ord.

När jag slutade filma fick även pojken spela stavningslek. Det är mycket bra för han att höra ljuden hur de låter, han är inte säker på alla ljuden än. Flickan kan stava ord men inte när det blir dubbla konsonanter

Mattelyftet +lekMit 

19 03 2015

Jag hade en läxa i mattemoduler. Vi skulle göra en ”bok” som handlade om tid. Så då använde jag mig av bookcreator. Vi pratade först om hur en dag ser ut för alla elever, från de man stiger upp tills man går och lägger sig. Vi pratade mycket om klockan.jag delade upp arbetsuppgifterna. Sen fick de fota en bild som handlade tex om frukost, sen skrev varje barn en text till varje bild. Vi skrev in den analoga tiden och la till en bild på en klocka bredvid. Det tyckte det var lika roligt att agera som fotomodell som att fotografera. Men jag upplever att det har lite svårt att hålla paddan still när det ska trycka på paddan för att fota. Barnen hade många egena idéer på hur vi skulle få bilderna att se verklighetstrogna ut.Puppet pals .

18 02 2015

Vi jobbar just nu med puppet pals. Eleverna har skrivit egna manus och en del har fotat bakgrunder och figurer. De har även använt sig av färdiga figurer. De är fem par och tre av dom är klara. Vi har fortfarande bara en iPad så vi får ta en grupp intaget medansvar de andra jobbar med annat.
De tycker det är roligt att höra sig själv prata och skrattar mycket åt det. De är oftast nöjd över första tagningen , så jag får uppmuntra de till att kanske ändå förbättra någon del av filmen och man får ge de tips på vad de ska tänka på. Viktigt är också att de tränat på sin text många gånger innan.
När alla filmer är klara planerar vi att ha visning för förskolan och även för årskurs 1.

IMG_0107

IMG_0109

Uppgift 1 Jävre F-klass

28 01 2015

Uppgift 1 Jävre F-klass
Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
Vi vill ge eleverna möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter möjligheter att utveckla sitt språk, lärande och sin kommunikation ett lustfyllt lärande genom skapande arbete och lek.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?
Dessa mål känns aktuella i arbetsområdet
Att eleverna försöker lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Ge eleverna verktyg för att kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
Ge eleverna kunskap så de kan använda modern teknik som ett verktyg för skapande och lärande

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?
Genom att vi har arbetat med Trulle har de en förkunskap om hur en saga är uppbyggd med en början, en mitt och ett slut.

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?
Repetera en sagas innehåll
Jobba med Ipad och olika appar där man kan skapa sagor
Eleverna själv får fota och skriva sagor och händelser omkring detta

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?
Vi använder ipad både enskilt, i par och i grupp. Får använda nya appar och även kunna maila till sina föräldrar de färdiga arbeten de gjort. När vi jobbar med sagor får barnen ett bättre nyanserat språk och uttal. Vi vill också få barnen att träna på kommunikation och argumentation.
Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?
Enskilt, par och i grupp

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?
Eleverna kan gå och läsa upp sina sagor för förskolan. Vissa upp någon film för de blivande sexåringar i maj.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?
Har informerat föräldrarna via mail att jag är med i Lekmit.
Eleverna kommer att maila hem sina sagor till föräldrarna och då hoppas jag på respons.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.
Jag kommer att filma barnen när de arbetar med foto/film/appar

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?
Utvärderar genom att jämföra sagor de skrev under ht med de som de gör under vt för att se om språket och uppläget av sagor ändras.
%d bloggare gillar detta: