Vilka kort hör ihop?

5 03 2013

Med hjälp av programmet ”Little Matchups – the matching game for toddlers” kan man skapa egna ”memory”, där de två bilderna som ska passa ihop inte är likadana. Man kan även spela in ljud till bilderna, olika till varje kort. I det här exemplet har jag läst in ordet KLOCKA på den ena bilden och bara ljudat bokstaven K på den andra.

20130305-172923.jpg

20130305-172536.jpg

<a

20130305-173221.jpg

Annonser
Keynote

1 03 2013

I vårt temaarbete har vi arbetat med känslor och vi läste då en bra bok för barnen: ”Varför gråter pappan?” I boken kan man se två barn som står vid ett staket och tittar på någon som sitter på en bänk och gråter. Frågan är alltså: Varför? Barnen har ritat några av sina förslag och vi ville göra en dokumentation på lärplattan med alla teckningar+text+ljud. Det finns flera program, men vi hittade ändå ingen som riktigt passade för vårt ändamål. Alltid var det någon funktion som inte var på det sätt som vi ville ha det… Kom på att vi kunde prova Keynote, men även det programmet föll bort i första skedet eftersom det har den stora nackdelen att man inte kan lägga till ljudfiler. Men, men…fiffiga pedagoger (tycker vi, alltså ;)) löser allt. Filmer kan man ju lägga in i Keynote och i dem kan man ju få med ljud… Jag filmade en inläsning av texten, lärplattan låg helt enkelt på bordet under tiden. Filmklippen minimerades och ”gömdes” under en bild i presentationen.

( Ursäkta den dåliga ljudkvaliteten=”bakgrundspipet”. Vi har filmat presentationen med digitalkamera, på lärplattan har vi bra ljud.

Jag tycker att presentationerna i Keynote blir snygga och ”enkla” och man kan lägga till animeringar av bilder/filmer på olika sätt.
Fortfarande finns det mer att önska av Keynote; det går att föra över presentationen till PC, som en Power Point eller PDF, MEN då följer inte filmklippen med (det är iallafall vårt konstaterande). Man kan inte heller vara säker på att presentationen ser riktigt likadan ut som originalet.

Är det någon som vet om det finns något sätt att ”låsa” färdiga presentationer så att andra fiffiga (oftast inte vi pedagoger den här gången ;)) inte kan lyckas radera eller ändra dem? Just nu har jag löst det genom att lägga till kopior av de jag har, för att vara mer på den säkra sidan.

Teckningar av tåg blir animerad film

10 02 2013

IMG_2447

IMG_2451

IMG_2461

Tre barn hade ritat varsitt tåg som de ville använda för att göra film. När vi animerat varje tåg var för sig lades de ihop till en film i iMovie. Barnen letade efter passande ljud, men hittade inte så många som de ville använda sig av, inte heller på Multimediabyrån fanns det något de ville använda. Vi bestämde då för att göra egna ljud i Garageband.
Så här blev resultatet:

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.
Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia
och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som
i tillämpning.” Lpfö98/10

Mikroskop

10 02 2013

Under förra veckan fick vi ett utomordentligt bra tillfälle att testa äggmikroskopet. Vilket lärande det blev!

 

 

Kurragömma med lärplattan

10 02 2013

Här har vi använt lärplattan för att leka kurragömma. Ett av barnen har gömt en leksaksfigur på ett klurigt ställe på förskolan och sedan tagit ett kort med lärplattan. Nu gäller det för de andra barnen att känna igen stället och hitta figuren genom att titta på fotografiet. Visst går det här att göra med vanlig kamera också, men det är så mycket lättare att se på en större bild.

”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.” Lpfö98/10

Det här ska vi också testa ute till våren, kurragömma med skype: http://blogg.nacka.se/skolor/ipadsiforskolan/2012/03/22/kurragomma-med-skypefacetime/

 

Scribblenauts

9 02 2013

th
Tänkte tipsa om ett roligt och klurigt spel som heter Scribblenauts. Spelet är på engelska, men jag tycker ändå att det funkar rätt bra eftersom jag och barnen hjälps åt. Ord som inte jag kan slår jag upp på t ex Googletranslate och vi pratar om vad det heter på engelska. I det här spelet får man nämligen små uppgifter som man kan lösa på många olika sätt. T ex kan man få en uppgift som denna: ”Give two of them what they would need in their hands!”

scribblenauts
Vad kan en bagare, polis, brandman och läkare behöva i sitt yrke? Många ”rätta” svar finns det och förslagen kan bli många. För att ge personerna saker som de behöver ska man trycka på den lilla anteckningsboken uppe högra hörnet på bilden och därefter skriva skriva det ordet… och vips kommer det man skriver fram! Det är här översättningshjälpen kan komma väl till pass :)För jag kom då inte ihåg vad kavel heter på engelska när barnen ville ge bagaren det verktyget…

rolling

rolling1

I det här spelet samspelar pedagoger och barn, vi lär och upptäcker tillsammans. I de fall där spelet blir svårt kan jag vägleda med frågor som leder framåt. Här stimuleras språkutvecklingen, när man skriver ett ord så kommer också bilden av saken fram. Barnen ges också möjlighet att berätta och förklara hur de tänker.

Utdrag ur lpfö98, reviderad 2010:
Förskolan ska sträva efter att varje barn
”• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,”

Året som gått med LekMiT

7 01 2013

Året som gått med LekMiT:

Eftersom vi har varit med i projektet så har vi fokuserat mycket på IKTverktygen och det avspeglar sig på barnen. De använder sig gärna av kamera, diktafoner och lärplattan för att utforska själva och vi har dem också mer lättillgängliga än tidigare. Verktygen är lustfyllda och lockar till nyfikenhet.

 

Utbildningar som man gör tillsammans i ett arbetslag leder till reflektion och att verksamheten utvecklas. Fördelen med att gå hela arbetslaget är att alla ”kan lika mycket”, och man behöver inte lägga en massa tid på att lära och inspirera kollegor. Alla är intresserade redan från start. Några av de saker som varit bra med LekMitprojektet är att vi till stor del har kunnat påverka handledningen. Vi har också kunnat önska vad utbildningstillfällena ska innehålla. Eftersom vi gått utbildningen tillsammans med en annan förskola har det blivit fler reflektioner kring användadet av IKTverktygen, för och nackdelar och även etiska diskussioner.

 

Ett stort fokus för oss under året har legat på lärplattorna. Verktyget var nytt för både oss och barnen och vi startade från ruta ett tillsammans. Vi har sett många nya sätt att lära på, tex vid geocaching, enkelheten för barnen att göra film – från början till slut. Vi har gjort egna filmer från storyboard till färdigklippt film. De har filmat själva, lagt dit ljud, bilder, klippt i filmen.mm. Barnen får också en förståelse för hur en film blir till och hur man kan göra vissa tricks för att förstärka vissa scener.

De program som vi främst använt i lärplattan är sådana som främjar kreativitet och upptäckande, ex iMovie, Backwards, Garageband, Artset och Puppet Pals. Barnen blir kreativa och deras självkänsla växer när deras fantasi blir ”verklighet” och deras idéer tas tillvara. De utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

Barnen har varit väldigt delaktiga pga enkelheten att använda lärplattan och att den dessutom är ett multiverktyg.

 

Vi har upptäckt att det är lättare att göra dokumentationer tillsammans med barnen, dokumentationer som de själva äger. De program vi oftast använt oss av är Evernote och Popplet, och såklart lärplattans kamera. Det underlättar att lärplattan är ett allt-i-ett verktyg och att den är så enkel att ha med sig överallt, ute och inne.

En projektor som ”följde med” i projektet, är också ett nytt verktyg för oss. Vi har använt oss av det bl a i reflektionssyfte. Här kan vi säkert hitta fler användningsområden, kanske med hjälp av ex Airserver.

 

IKT i fortsättningen:

IKT är ett område som vi tycker är viktigt att arbeta med. I rektorsområdet kommer det nu att köpas in en lärplatta till varje avdelning och vi har blivit tillfrågade om att hålla enklare utbildningar. Det känns riktigt roligt och vi tror att vi har mycket att delge de andra. Tror också att det kommer att väcka nya frågor och funderingar även för oss.

 

Fördelar/nackdelar med lärplattan:

Fördelen är att den är lustfylld och väldigt iniutiv för barnen, ett allt i ett verktyg, där man kan fota, filma, redigera. Man kan hitta program för det tema/projekt som man arbetar med. Den är lätt att använda om man ska gå mellan tekniker och den är bra när man ska samarbeta eftersom den är lätt att samlas kring. Nackdelen är att den kan bli en spelmaskin om man inte har ett pedagogiskt syfte med det man gör på lärplattan.

Barnens föräldrar har varit positiva till lärplattan, vi har berättat hur och i vilket syfte den används. Vi har också berättat om enkelheten i användandet av lärplatta gentemot dator.

Norrlär: (http://norrlar.wordpress.com)

Vi har också hunnit med att hålla i en presentation på Norrlär om vad vi gjort under året i LekMiTprojektet . Vi visade och berättade om hur vi använt IKTverktygen på vår förskola. Det blev också en slags utvärdering för oss där vi fick användning av våra blogginlägg, de var bra att kunna se tillbaka på.

 

Tankar förr och nu:

Vi tycker att det hade varit bra om vi pedagoger först hade testat lärplattorna när projektet började. Det är mycket kan man lära tillsammans med barnen men inte allt. Ibland kan barnen tappa intresset om det krånglar alltför mycket. Vi skulle då också ha valt att bara ta med de kreativa programmen. Vi tycker inte heller att det ska vara så många program installerade samtidigt, hellre få som man lär sig mer om. På vår förskola har vi bra utbildningar i rörlig bild, bild och ljud sedan tidigare, men om inte alla har den grunden är det bra att ha mer av det.

 

Läroplanen och IKT:

De flesta av läroplanens mål går att uppfylla med IKTverktygens hjälp, det beror bara på vad syftet med det man arbetar med är. Vi ser att barnen utvecklar sin självkänsla och får stark tilltro till sin egen förmåga. De lär sig verktygen snabbt och kan visa kompisar hur både verktygen fungerar eller om det är någon app de lärt sig före. Just nu sker det många diskussioner bl a på nyheterna – både för och emot. Vi anser att om verktygen används på ”rätt sätt” med läroplanen som grund så är de bra, men det krävs att jag har en pedagogisk tanke innan användandet.

 

Vi har fått många tips och ideér från nätet. Det finns en grupp på Facebook som heter ”IPads i skola och förskola ”, där man kan få svar och hjälp på frågor (när som helst under dygnet ;) ). ”Pappas appar” och ”Skolappar” recenserar appar för barn och dessutom finns det så otroligt många pedagoger som skriver ner sina funderingar i diverse bloggar.

Det kommer att bli spännande att fortsätta följa LekMiTbloggen, nu med nya deltagare och många nya tankar och funderingar. Kanske kommer det något gästblogginlägg från oss om vi hinner…

 

 

 

 
%d bloggare gillar detta: