Gymnasiesärskolan Åsa Lundström

9 12 2015

Här kommer lite tankar från mig om året med LekMiT, ett spännande år då jag lärt mig mycket nytt. Från att ha varit fast i appträsket har jag bla lärt mig använda iPad som ett verktyg som stimulerar samspel, kommunikation, kreativitet, nyfikenhet, fantasi, att leva sig in i känslor och olika roller mm. Allt detta som vi ska låta våra elever utveckla enligt våra läroplaner och kursplaner.

I vår klass har vi jobbat mycket med film och vi började med appar där eleverna kunde filma själv och de kunde se resultat av sitt filmande direkt. Många filmer blev det och eleverna visade filmerna för varandra på TV och på smartboard. Sen gick jag vidare med att filma eleverna som fick klä ut sig och utföra vissa saker ex. krypa in bakom ett bord. Vi lärare kunde ge instruktioner till eleverna och sen redigera i iMovie, lägga på ljud mm. På våra filmvisningar var eleverna stolta och vi deltog även i filmfestivalen med en del av dessa filmer. Med hjälp av dessa filmer kunde vi även tillsammans reflektera över om det var möjligt att i verkligheten kunna utföra det som visades på filmen.

Vi gjorde även en film med hjälp av Green screen. Här deltog eleverna även i redigeringsarbetet. Vi kopplade upp iPaden mot TV så att alla kunde se vad vi gjorde. Tillsammans bestämde vi vad vi skulle ha för ljud och vad vi skulle säga i de olika scenerna. De elever som pratar med stödtecken fick teckna och vi la in det i små rutor i filmen. Eleverna var engagerade och förstod fort vad vi höll på med. Just med att använda Green screen ser jag stora möjligheter i lärandeprocesser. Vi kan använda oss av detta i många teman så att eleverna får uppleva, sätta sig in i känslor och roller, utveckla fantasin och rollek. Tänk bara om vi ex ska lära oss om rymden, då skulle vi kunna resa till månen och uppleva tyngdlöshet.

Att använda Ipad i undervisningen och som redskap till att göra film är både enkelt och skapar stora möjligheter. Jag har sett sådan glädje och engagemang hos mina elever när vi gjort film så detta är något jag ska fortsätta med. Mycket av det som står i våra kurs- och läroplaner har känts abstrakta och svårt för mina elever men genom att göra film kan jag låta dem UPPLEVA mycket. Ex skulle vi kunna resa till olika platser med hjälp av Green screen eller kanske uppleva olika historiska miljöer.

Mina elever har fått ett verktyg till att göra något tillsammans och att sen få visa upp sina färdigheter för en mottagare har varit riktiga höjdpunkter. Dom har velat se filmerna många gånger och glädjen hos eleverna när de gjort dessa filmer är nog det bästa. Jag kommer absolut att använda mig av iPad och film även i fortsättningen, som en del i allt annat vi också gör.

 

IMG_0050

 

Annonser
Gymnasiesärskolan, Linnéa Boström

8 12 2015

Gymnasiesärskolan, Linnea Boström

Vi jobbar för att vara öppen för olika perspektiv på inviduellt lärande. En bra blandning av olika lärmiljöer, en kombination av lika medier för lärande.

Vi försöker att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. Hitta en bra plattform där vi stimulerar fortsatt lärande, där vi tänker på elevens bakgrund, intressen, språk, motoriska handikapp och kunskaper.

Målet är att stimulera eleverna att vara med på att inhämta och utveckla kunskaper, hitta en bra balans mellan arbete och lek. Tanken är att stimulera alla sinnen, deras nyfikenhet och framförallt deras självförtroende för att på så sätt främja ett aktivt lärande.

Då vi gick med i detta projekt så var det Johanna Lundberg som var lärare i klassen och jag klassassistent, Johanna blev mammaledig och det började en ny lärare som tyvärr blev sjukskriven. Så då stod jag plötsligt där med en egen klass och ansvar som lärare. Det var mycket som landade i mitt knä, var skulle jag börja och åt vilket håll ville jag styra detta med LekMiT.

Min klass består av elever som har många motoriska handikapp, synproblem, dövhet, grova språkstörningar, epilepsi och andra medicinska åkommor. Så jag satte mig ner och funderade var jag skulle börja och det blev med musiken. När eleverna musicerar tillsammans kommunicerar de med varandra. De kan trots sina olika hinder och begränsningar samspela i musiken och uttrycka känslor av olika slag. Så det blev en självklar start, vi filmade den låt vi tillsammans valt ut och redigerade den i IMovie där vi la till en ruta där en elev visade alla tecken till sången. Den blev omåttligt populär och eleverna har velat se den flera gånger, skrattar då de ser sig själva och sjunger med. Måste tilläggas att vi har en väldigt kompetent musiklärare vid namn Egon Fredriksson.

egon_elin

I min klass ser jag ser bäst resultat då det är en kombination mellan gammalt och nytt, blanda traditionellt arbetsmaterial med modern teknik som i detta fall är lärplattan. Ett väldigt tydligt exempel på detta var då jag ville hitta en bra ingång till matematikens värld. Det fanns en kassa med sedlar och mynt och en stor kartong med tomma matvaruförpackningar. Gunilla Dahlblom som varit ett enormt stöd för mig under denna resa kom då med en app som heter Storest och en smart användningar av Qr-koder. Så med dessa enkla medel så gjorde vi ett hopp till nutid, nu scannar de in sin vara och plötsligt blev matten oerhört rolig och spännande.

Vi har under denna tid hunnit jobba mycket med musik, affären, de använder Niki Diary för att dokumentera sin dag, animeringar, pussel, matte, sinnesupplevelser som vi kör genom projektorn, sorteringsövningar och mycket mer. Tycker att IKT-verktyg ger eleverna nya sätt att utveckla sin förmåga att arbeta tillsammans, de ser varandra på ett nytt sätt och alla växer i sina roller.

Inför framtiden så kommer jag närmast att arbeta med ämnet känslor, där ser vi lärplattan som ett utmärkt hjälpmedel. Vad är ilska, hur ser man ut då man är arg, jobba med att göra film och köra rollspel.

Ett stort tack till alla på LekMiT, har varit otroligt spännande och givande!

Uppgift 5-Blogginlägg

7 12 2015

Jag ska då slutligen skriva om mina sista reflektioner om det projekt vi har varit med i och vad det har gett våra elever här på skolan.

På vilket sätt erbjuder ni lärande i olika former?

Utifrån sin individuella situation ska varje elev utveckla sina förmågor på bästa sätt, både enskilt och i grupp. Utveckla sina sinnen, de ska få möjligheter att utveckla sina kunskaper, förstå sig själv och andra, lösa problem, förstå sin omgivning och att använda olika estetiska uttrycksformer. Utveckla sin fysiska förmåga samt utveckla förmågan att leva ett självständigt liv. Genom de ämnesområden eleverna har försöker vi planera verksamheten så att de strävar mot elevernas enskilda mål. Vi ska möta varje elevs specifika situation, skapa nyfikenhet och lust att lära, se på vilka styrkor och svagheter eleverna har samt att skolan ger många upplevelser och möten människor emellan.

Hur kan ni jobba med IKT-verktygen så att det blir meningsfullt-viktigt och på riktigt?

Jag ser många områden där vi kan jobba med IKT med eleverna, för att nämna några:

 • Göra film, se tillsammans i grupp
 • Göra bildspel
 • Skriva böcker ,sagor, tidning
 • Dokumentera verksamheten, studiebesök

Vad är möjligt med lärplattan som ni inte kunde göra tidigare?

Många appar tränar mot elevens individuella mål och man kan projicera på storbild och se resultat direkt. Varje elev hos oss får ju alla pedagogiska appar samlade i sin lärplatta. Den kan användas som hjälpmedel i många olika situationer. Kontaktbok med hemmet, och eleven kan berätta om händelser med hjälp av bilder, film, tecken.

Vilka typer av interaktioner har ni sett ske i er verksamhet vid användningen av IKT-verktyg?

Eleverna har verkligen inspirerats av att dagligen fått använda lärplattan i undervisningen. Vi har haft spontana filmvisningar för varandra och dans tillsammans, maskerad vid ett flertal tillfällen. Vi har lekt och spelat olika appar tillsammans på Smartboarden och med varandra i grupp. Lärplattan har blivit en kontakt med hemmet. Vår verksamhet dokumenteras på ett helt annat sätt. Vi har också sett att elevernas förmågor är mycket större än vad vi kunnat se tidigare. Dom lär sig mycket av att se film om olika saker om och om igen. Eleverna har fått upp ögonen för varandra på ett annat sätt än tidigare tycker jag.

Om det har skapats lärandeprocess som ni tidigare inte sett, hur har dessa sett ut i sådana fall?

Jag tycker att filmskapandet på ett lekfullt sätt har visat att det är eleverna som är kreatörerna, som lyckats integrera flera ämnesområden t.ex språk och kommunikation+estetiskt skapande, läsa och skriva utifrån sina förutsättningar.

Vad ser ni för koppling till respektive läroplan utifrån den första uppgiftensom ni gjorde?

Jag tycker att eleverna har fått ett till verktyg att visa sina förmågor. De har fått träna på sin kommunikativa förmåga, att samspela,dokumentera, söka kunskap. Fått visa bilder/film från skolans alla aktiviteter och ämnesområden där de själva är huvudpersonerna. Hitta information och bilder samt förflytta sig till olika platser.

Tack för mig !

Karin Flodin

En ny termin

2 09 2015

Vi har en del ny personal och några nya elever som håller på att lära känna. Att bli trygg med varandra är prio ett nu. Framöver planerar vi att jobba lite mer med miljö och återvinning. Steg ett blir att göra en grovplanering och utifrån den köra igång. Vem gör vad? Det måste vi bättre planera så att dokumentationen i form av bilder och film inte glöms bort. Hur ska vi använda lärplattan i detta arbete? Den frågan måste vi fundera på. Vi måste tänka vilka förmågor vi vill att eleverna ska utveckla genom detta tema. Spännande ska det bli i alla fall.

   

   

Uppgift 2 Lärandeorienterad observationsuppgift

20 03 2015

I läroplanen för gymnasiesärskolan 2013 skrivs att ”skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta självständigt och tillsammans med andra.”

Övergripande mål och riktlinjer.

Det är skolans ansvar att varje elev efter genomförd gymnasiesärskoleutbildning utifrån sina förutsättningar bland annat utvecklat sin förmåga att:

* lösa praktiska problem och arbetsuppgifter.

* Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

* formulera, analysera och pröva antaganden samt lösa problem.

Bakgrund till observation

Eleven fick jobba själv med appen. En elev fick utforska appen Bugs&Numbers och en annan elev fick utforska appen Puffarna, jag hade tänkt låta henne pröva appen Falling Stars först men denna elev var väldigt tydlig med att hon ville ha en annan och då lät jag henne välja själv. Hon tryckte då på appen puffarna. Jag stod bakom och filmade.

Sammanfattning av observation 

Eleven trycker på appen och väntar på att något ska hända. Jag avvaktar en stund men till sist säger jag – händer det något? Eleven svarar – Där! Han trycker på start och spelet startar. Nu behöver han inte göra några val utan spelet matar på med flera uppgifter som han ska lösa. När en nivå är avklarad börjar nästa automatiskt. En uppgift är att färglägga en bild utifrån siffror. Detta gör han mycket noggrant och när han är klar trycker han på en grön pil. En ny färgläggningsbild kommer fram. Han bli sittande en stund utan att vilja börja. Jag visar på en ny knapp och frågar – vad händer om du trycker här? Han tittar på det olika alternativen men väljer inget. Jag säger till slut – Du får välja något, vad står det. Eleven svarar – Där! Han trycker på valet hoppa över. Eleven är aktiv i appen och prövar olika lösningar på uppgifterna. Han jobbar länge i appen och han ser nöjd ut. Han är väldigt koncentrerad.

Sammanfattning av observation Puffarna

Eleven utforskar olika saker i appen utan tvekan. Hon pratar med figurerna i appen och är glad. Hon lyssnar vad figurerna vill att hon ska göra och utför instruktionerna. Hon sitter länge med denna app. Vissa uppgifter i appen behövde hon hjälp med för att komma vidare.

Analys

Eleverna klarade mycket i apparna självständigt och blev det fel så vågade de fortsätta att hitta försök till lösning. Att som pedagog sitta med att utforska appen tillsammans med eleverna han vara bra så att det inte tar alltför länge att komma vidare, kan bli tråkigt då. Däremot viktigt att tänka på att inte styra för mycket och att ge eleverna chans att själv komma på hur man gör. Eleverna hade stor uthållighet och satt länge med dessa appar. Jag tycker att dessa appar ger möjlighet att visa att de kan ta egna insiativ och att de kan lösa problem självständigt. Eleverna var nyfikna på apparna och visade att de hade självförtroende att pröva allt i apparna.

Åsa Lundström

Uppgift 2 – Lärandeorienterad observationsuppgift

19 03 2015

Valda mål:

 • Får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Valda appar:

 • Prata
 • Fluidity

Prata:

Vad gör eleven?

Eleven visar intresse och utforskar appen.

Hur gör eleven?

Eleven provar sig fram genom att klicka på de olika pratkorten och vill höra vilka pratkort som är valda.

Vad säger eleven?

Eleven för en diskussion samtidigt som eleven väljer olika pratkort och svarar sedan om det var något som den eleven ville eller inte, eller om det var något som eleven tycker om eller inte tycker om.

Fluidity:

Vad gör eleven?

Eleven visar intresse och är väldigt koncentrerad vid utforskande av appen. Eleven är fokuserad och tittar väldigt intensivt på i-paden.

Hur gör eleven?

Eleven tittat på appen och följer mönstret som fluidity bildar.

Vad säger eleven?

Då eleven inte äger ett eget språk så säger eleven inte mycket utan av läten eleven gör samt kroppsspråket så såg vi ett intresse av appen.

 

Reflektion:

Valda mål från läroplanen var att eleven:

 • Får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

”Prata”

Med appen prata får eleven stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling då appen hjälper när talet inte räcker. Eleven vi provade ”prata” med har väldigt svårt att hålla fokus men med hjälp av appen får eleven stöd till att fokusera och hålla kvar eleven vid ett ämne en längre tid, något som annars blir svårt. ”Prata” tycker vi även ger eleven möjligheter så att eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och så känna tillit till sin egen förmåga. Det finns alternativ i appen så att man kan välja hur många olika pratkort man kan ha och därefter blir den även mer fyllig i alternativen till varje ämne. Detta gör att eleven kan använda den själv på en enkel nivå där pratkorten är tydliga, enkla med mindre alternativ samt att de då är större, något vår elev behöver för att motoriskt ha möjlighet att trycka på det kort som önskas. Eftersom appen möjliggör detta och även ger eleven en ökad kapacitet till kommunikation så ökar även elevens tillit till sin egen förmåga. ”Prata” går även att använda i den avancerade funktionen men då tillsammans med andra och som ett redskap för diskussion och samtal.

”Fluidity”

Eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling är ett mål vi har valt. Utifrån denna app får eleven inte något stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Vi anser att sinne såsom synen stimuleras av denna app, eleven var väldigt koncentrerad och oerhört fokuserad vilket vi blev väldigt överraskande av då eleven i vanliga fall visar väldigt lite intresse för i-paden. Färgkontrasterna och dess rörelse är något vi främst tror fångar elevens intresse. Att eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egna förmåga är något vi däremot anser stämmer överens med den valda appen. Eleven har möjlighet i ”fluidity” att själv lära, utforska och arbeta ensam och även tillsammans.

/ Johanna och Linnea

Uppgift 2

19 03 2015

Lärandeorienterad observationsuppgift

Utifrån Gymnasiesärskolans läroplan har jag valt 2 strävansmål att titta närmare på:

 1. Skolan ska utveckla elevernas kommunikation och sociala kompetens.
 2. Att eleverna kan lära, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

De appar jag valt är Toca Store och en spelapp som heter Blip Blup. Eleverna fick prova dessa och jag har filmat det.

Jag ser att eleverna finner stort intresse för dessa, kommunikationen ökar och i Toca Store är det ju bra att man sitter två- en som handlar och en som sköter kassan. Eleven handlar varor och betalar, hon ser när det fattas pengar så ändrar hon priset på varan. Hon får pröva alla de moment som finns i målen. Hon visar en glädje/lust samt att man fångat något som hon är intresserad av.

Blip Blup är en spelapp som fodrar att man kan se mönster och tänka lite snabbt. Min elev som provade denna app visar prov på att han utforskar, lär sig , arbetar självständigt. Han visar ett intresse och engagemang. Han söker kommunikation med mig när han undrar över något. Det är bra att vara medspelare och fungera som stöd när det kör fast. Denna app strävar inte så mycket att utveckla kommunikationen. Det är mycket hjärngympa och att se mönster. Man kan ju tänka att han skulle ge upp när han inte hinner göra banorna men han fortsätter ivrigt tills det går. Vilken oanad förmåga han visar och en lust att lära sig samt att han väldigt uthållig.

Med vänlig hälsning Karin Flodin Strömbackaskolan
%d bloggare gillar detta: