Lagunens filmarbete!

16 10 2016

En film att visa för föräldrar, kompisar på Lagunen, barn på andra avdelningar, andra pedagoger, studiebesök. Sprida budskap om att använda IKT som ett verktyg, inspirera andra att börja använda som ett redskap, ett komplement!
Mål: Språk och kommunikation. Utvecklar sin förmåga att utrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Urskilja teknik i vardagen, forma konstruera och utnyttja material och teknik, skapande processer. Barnen utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära. Viktigt att börja på en nivå att intresset växer att vilja lära sig mer!
Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt!

Rita tillsammans med barnen Kevin 3 år, Ella 3 år, Amalia snart 3 år. Annonser%d bloggare gillar detta: