Gästblogg från Fagottens förskola

7 05 2013

Vi vill berätta lite hur vi har fortsatt att arbeta med IKT efter LekMit projektets slut. En rolig grej som vi har gjort mycket i vår är att barnen fotar, ritar eller filmar i iPad också skickar vi detta till föräldrarna. Det är jättekul J! Många av föräldrarna är också duktiga på att svara snabbt. En del skickar även foton från sina jobb och ett av barnen skickade ett foto när barnet körde miniskoter på semestern. En dag när jag(Maria) gick med de blivande skolbarnen på besök till skolan så tog jag med iPaden. Skolan har trådlöst nätverk så vi kunde skicka roliga foton på vad barnen gör när de hälsar på i skolan. Föräldrarna och barnen blir så glada när de får mejl av varandra. Här är några foton från iPaden som vi har skickat.

Vi har hittat en rot. Fotar direkt och skickar till föräldrarna med iPad.

En snäll moster har skänkt en massa roliga utklädningskläder. Vi skickar och tackar!

Vi har gjort om i vår miljö. En ny sminkloge J

Två av barnen har byggt med lego jättelänge. De är så stolta och vill genast skicka och visa sina föräldrar. Tack så mycket för att vi fick vara med i LekMit. Vi kanske gästbloggar fler gånger J!

Annonser
Tack så mycket för att vi har fått vara med i LekMit projektet

22 01 2013

Vi på Fagottens förskola blev nyfikna att söka till LekMit projektet som handlar om IKT i förskolan. Sagt och gjort vi skrev en ansökan och kom med J! Vi blev så glada J! Under det här året har vi lärt oss en massa om IKT i förskolan. Ulla-Karin vår projektledare har varit guld värd under det här året. Hon har kommit ut till oss två förmiddagar per vecka och handlett oss kring IKT verktygen tillsammans med barnen. Vi har även haft utbildning på kvällstid ca 1 gång/ månad det har varit t.ex. animerad film, rörlig bild, prova olika appar i I-pad m.m. Vi har varit på studiebesök hos varandra Hemmingsmarks förskola och Fagottens förskola. Vi har varit på föreläsning på NorrLär och även föreläst om LekMit projektet där, haft en utställning där vi visade hur vi utforskar och använder oss av dessa verktyg. På utställningen visade vi vårt arbetssätt via pedagogiska dokumentationer samt förde en dialog där vi muntligt berättade hur vi gått tillväga. Vi har även tagit emot studiebesök från andra kommuner där vi visade om hur vi använder och utforskar IKT i vår verksamhet.

Under projektets gång har vi haft kollegiesamtal ca 1 gång/månad där vi diskuterat olika pedagogiska frågor t.ex olika appar, användandet av i-Pad i förskolan m.m.

IKT verktygen har varit ett lyft för vår verksamhet där det numera ingår som ett naturligt uttryckssätt. I våra projektgrupper har barnen t.ex. använt sig av digitalkameror, ritat, fotat och filmat med i-Pad, använd projektor där de fått se sina egna filmer som de gjort. Barnen har också målat i ateljén med målarfärg och sedan ritat av samma motiv i i-Paden. Under det här året har barnen ofta mejlat till sina föräldrar. De kan ha varit en teckning som de gjort på i-Pad, foto eller små brevmejl. Väldigt uppskattat att få och att få svar från barn och föräldrar J! I början var föräldrarna ifrågasättande kring IKT, skulle i-Pads vara spelmaskiner som barnen skulle sitta med hela dagarna? Men vi pedagoger har hela tiden varit tydliga med syftet kring IKT verktygen. Apparna ska vara lärorika och kreativa och uppmuntra till samarbete. På föräldramötet tog vi upp i-Pad som en punkt där föräldrarna fick sitta och diskutera och tycka till om IKT i förskolan. Nu är alla föräldrarna positiva J.

Barnen är otroligt nyfikna och intresserade på att lära sig olika tekniker, mycket lättare för dem än för oss pedagoger J! Här gäller det för oss att hänga med i den nya tekniken. Det gäller sig att hålla sig uppdaterad med allt nytt. Ulla-Karin är duktig på att komma med tips och ideér på LekMit bloggen som vi kan använda oss av. Vi ser ett lärande i olika appar och andra IKT verktyg som t.ex. bokstäver, musik, rörelse, matematik, språklig stimulans och samarbete kring problemlösningar. Allt är givetvis kopplat till lpfö 98.

I fortsättningen arbetar vi vidare med alla IKT verktyg i vår kreativa verksamhet. Det är fantastiska verktyg som vi ser ett stort lärande av för alla barnen och för oss pedagoger. De ingår nu som ett naturligt verktyg i vår verksamhet likväl som andra uttryckssätt såsom bild, musik, dans, skapande etc. Vi fortsätter att utvecklas och lära oss tillsammans med barnen.

Avslutningsvis så vill vi tacka Ulla-Karin, Hemmingsmarks förskola och Carina för ett lärorikt och stimulerande projektarbete som LekMit har gett oss, TACK! Från barn och personal från Fagottens förskola.

Treåringarnas hallonfilm

27 11 2012

Jag(Maria) fick tips att göra en filmtrailer i imovie. Jag filmade alla barnen i iPaden när de arbetade i projektet. Sedan fick jag hjälp av Catrine att sätta ihop det till en trailer. Det var väldigt enkelt. Det finns en massa olika varianter, jag valde tema sagor. Sedan så kopplade jag iPaden i datorn och tillsammans så fick alla treåringar se sin ”Sagan om hallon” på ”storbild”. Barnen tyckte det var jätteroligt! De ville se den om och om igen J! Jag läste texten till sagan. Tillslut kunde barnen sagan utantill. De är så stolta och vi har visat filmen för alla föräldrarna. Filmen finns sparat i iPaden och de tittar ofta på sagan i den fria leken. Det här måste vi göra fler gånger.

Här tittar vi på ”Sagan om hallon”. Det är så kul att se sig själv och sina kompisar på film. Vilka filmstjärnor vi är J!

 

Magic sorter och dans

6 11 2012

Egentligen har jag ett långt blogginlägg om iPads i förskolan i huvudet, utifrån alla debatter som varit i media, som i mina ögon blir alldeles för svart eller vit. Ska slipa på den lite till, innan jag släpper den fri i cyberrymden.

Nåväl ett debattinlägg som har hörts är bland annat att det blir för mycket stillasittande – att barnen behöver röra på sig. Ja, visst är det så, barn behöver röra på sig!

Idag när jag var på Fagottens förskola, sorterade 3 barn i appen Magic Sorter vid två av lärplattorna. Magig sorter är en app med olika sorteringsmöjligheter med bakgrundsmusik. Varje gång barnen sorterat så startades ett musikstycke. De som då hände var att barnen lämnade lärplattan och dansade och dansade. Tillbaka till lärplattan och sortera igen och så går musiken igång och dansandet startar igen och detta upprepas vid ett flertal tillfällen. Det var så härligt att se barnen :)! Och man kan visst koppla rörelse till IKT-verktyg – det var ju barnen idag ett tydligt bevis på! Tyvärr tog jag fram min lärplatta alldeles för sent. Hann bara få en liten filmsnutt av ett barn, då det var dags att avsluta appen och gå och jobba i projekten, där också IKT-verktygen används dock inte på det sättet som barnen gjorde själva vid detta tillfälle.

Halvtidsutvärdering

26 10 2012

Har äntligen tagit mig i kragen och sammanfattat halvtidsutvärderingen av LekMiT som gjordes i juni. Intressant att ta del av vad pedagogerna som deltar i LekMiT har utvärderat.

Arbetslagets gemensamma lärande

Samtliga deltagare som svarat på enkäten anser att LekMiT har främjat arbetslagets gemensamma lärande. De svarar att de har fått igång pedagogiska diskussioner inom arbetslaget, där de reflekterat över det lärande de har sett tillsammans med barnen. Reflektioner som sedan har lyfts tillbaka till barnen för att utmana dem vidare i deras lärandeprocesser. Syftet med IKT-verktygen har också diskuterats flitigt, vilket bidragit till utveckling och lärande om IKT i förskolan. Kollegiesamtalen där olika pedagogiska frågor har diskuterats har också varit en bidragande orsak till det gemensamma lärandet och vidareutvecklat den pedagogiska lärmiljön.

Fler sätt att uttrycka sig på, ytterligare ett språk för utveckling

Samtliga deltagare som svarat på enkäten anser barnen fått ytterligare språk för utveckling, samt fler sätt att uttrycka sig på. Barnen har fått möjlighet att utforska, utveckla, skapa och konstruera, utifrån deras förutsättningar. Barnen uttrycker sina känslor, finner nya möjligheter och nya strategier att använda sig av, de utforskar enskilt och tillsammans med andra, utvecklar sin motorik, utvecklar sitt ordförråd/talspråk, samt förmåga att konstruera med hjälp av olika tekniker. Barnen får verktyg att ytterligare kunna förmedla sina tankar till varandra, sig själva och sin omvärld. IKT-verktygen bidrar till fler uttryckssätt/språk som bidrar till utveckling och lärande. Ju fler uttryckssätt barnen ges möjlighet att använda sig av, desto större grund har de att utgå från.

Uppfyllelse gentemot förskolans läroplan

Samtliga deltagare som svarat på enkäten ser måluppfyllelse gentemot förskolans läroplan i och med deltagandet i LekMiT. En kommentar är Oj, vart skall jag börja?! Vad gäller språk och kommunikation t.ex. har barnen utvecklat intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och dess kommunikativa funktion. De har utvecklat intresse för bilder, texter, och olika media samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, samt utvecklat sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans, drama. Barnen har varit nyfikna och utvecklat sin lust att lära. De har utvecklat självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Citat från läroplanen som lyfts är bland annat:

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

En deltagare skriver: Jag tycker att de verktyg som barnen får genom projektet leder till ökad måluppfyllelse mot läroplanen på väldigt många områden.

Övriga kommentarer

Mycket lärorik termin som har varit spännande på många sätt. Det har väckt många pedagogiska funderingar hos oss som gjort att vi diskuterat pedagogik på ett nytt sätt. Mycket bra! Vi har också fått mera tankar kring hur viktigt det är med hur vi presenterar vår verksamhet till föräldrar. Vi anser att IKT i förskolan skall vara obligatoriskt, det står i läroplanen att vi ska arbeta med detta, det är inget vi kan välja bort. Vi tycker att verktyg och kunskap om hur dessa kan användas i verksamheten är något alla skall få och ha så att det inte bara blir vi som ges denna möjlighet.

Treåringarna ritar i iPad

19 10 2012

Vi håller på att inventera med våra barn i ”Vad är en växt för dig”? Barnen har fått berätta om växter, fota växter ute på gården och i skogen.

De har valt varsitt foto som de har fått skriva ut på datorn. Jag(Maria) ville utmana barnen i att rita av sitt fotografi i iPaden i appen ritplattan.


Här är fotot som barnet valt ut. Här har hon ritat av fotot i iPaden. Hon berättar stolt att hon har ritat blad. Sedan så mejlar vi teckningen till föräldrarna.


Första gången han ritar på en iPad. – Man målar med fingret! Jag ska måla sån där. Jag ser rött också, en jordgubbe.

  • Det blir inte färg på fingret! Svamp, ost, blad. Jag har ritat till mamma.

Barnen tyckte det var jätteroligt. De nya barnen tyckte det var spännande. Man får inte färg på fingret, kommenterade de. Det här får vi testa fler gånger. De ”gamla” barnen är väldigt duktiga på att använda appen ritplattan. De byter färger snabbt och lekande lätt J. Roligt att laminera och mejla teckningen till sin mamma och pappa.

Noel och Ingrid jobbar med appen Tiny Bang Story

12 10 2012

Vi fick tips om en app av både Ulla-Karin och personalen på Hemmingsmarks förskola, appen heter Tiny Bang Story och är en app där det är olika uppdrag som man ska genomföra. Jag (Annika), Noel och Ingrid sitter och jobbar med appen och plötsligt ser jag vilket otroligt samarbete Noel och Ingrid har. Man hör även på filmen att Noel är ganska stolt över sig själv att han både har tränat men även att han vill ha bekräftelse av mig att han lär sig snabbt. Härligt att man har den insikten när man är fem år tänk vad barn är kompetenta bara dom får möjlighet till det. Appen är fascinerande både för mig som pedagog men även för Noel och Ingrid, efter varje uppdrag får man ett nytt uppdrag, en rolig app där jag som pedagog också behövs som ett stöd. En app vi verkligen rekommenderar.

 
%d bloggare gillar detta: