Tema – Tillsammans

5 10 2016

Vi har nu börjat arbeta med känslor och vänskap för att ”få ihop barngruppen”. Temat har vi valt att kalla Tillsammans. Barnen har inledningsvis fått bekanta sig med appen Puffarna 1 som är en känsloapp där man tex kan måla känslor, se på bilder som gestaltar olika känslor och ta egna bilder på sig själv. Vi har sedan visat bilder som visar känslorna – glad, ledsen, arg och rädd på storbild och barnen har fått gestalta dessa känslor själva genom att ta bilder. Slutligen har varje barn fått måla och välja en färg som de tycker representerar den valda känslan. Sopan som fortsätter att vara vår inspiratör för frågor som rör hållbar utveckling har velat ha dessa bilder då hon inte riktigt vet så mycket om känslor och hur man visar dem och därför ska vi skicka dessa bilder med hjälp av qr-koder till henne. Där barnen ska få berätta lite mer kring känslan som de gestaltar på bilden.

.

Annonser
Nuläget på Ucken röd!

12 09 2016

Vi har nu startat termin två i detta projekt. Med en nästan helt ny barngrupp har vi nu fått starta på ny kula, men med mycket kunskaper och färdigheter från förra terminens arbete tillsammans med barnen. 

Vår tanke nu är att vi först och främst vill få ihop barngruppen. Då vi har många nya barn och nya konstellationer kommer vi att börja vårt projekt med att arbeta med känslor och vänskap. Vi har börjat med att presentera appen Puffarna 1 för barnen. Detta är en app som behandlar olika känslor och låter barnen själva gestalta och måla olika känslor. Arbetet kommer att fortlöpa efter barnens intressen, det är alltså dem som kommer att styra arbetet framåt.

Enligt läroplanen för förskolan ska ”förskolan sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.” Samt att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö.”

Även denna termin arbetar vi ämnesöverskridande, vilket betyder att vi försöker väva samman olika områden. Såsom språk och kommunikation och hållbar utveckling. Att just arbeta med känslor och vänskap ligger nära till den sociala aspekten på hållbar utveckling och vi kommer även att försöka att medvetet gå in i detta projekt med våra språk och kommunikations ögon. För att kunna få syn på barnens sociala samspel.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.”

Ankarets förskola, avd-Lagunen.

10 06 2016

Lagunens termin med LekMiT
Vad har vi sett under denna termin?

Arbetet med att utforska/växa med media och IKT som ett verktyg och all
den kunskap som har gett oss har varit/är en lärorik och spännande
resa. Vi har sett intresse från barnen genom att de har vågat och  utforskat i olika appar, och lärt sig använda lärplattan som ett verktyg.
Barnen har fått en inblick i att I-paden har fler användningsområden än
bara spel och lek. Att samarbeta i lärandet ser vi bl.a. – du måste lägga ´
Diddis` pussel innan du får jobba! Det är ett verktyg till att bland annat
arbeta och skapa olika saker, t.ex. filmer och QR-koder. Barnen har varit
delaktiga genom hela skapandeprocessen för att kunna ges möjliget att
förstå hela händelseförloppet från start till mål. De ska kunna känna att
det är deras färdiga produkt, som är något att vara glad och stolt över  och att det är de själva som har kommit med idéer.  

Som terminsavslutning har barnen tillverkat en skattjakt med hjälp av
QR-koder. Denna skattjakt kommer de övriga två avdelningarna på vår
förskola att få ta del utav. Här ser vi och hoppas att Lagunen barnen får
chansen att visa och få känna att dem får föra över sina kunskaper till
sina kompisar.  

Tidigt inne i LeKMit utbildningen byggde vi en kub som barnen har visat
stort intresse av. Barnen ville göra kuben till en skog och tillverkade sjä
lva träden, björk och tall som de såg i vår skog och utanför fönstren.
Kuben har delvis fungerat som ett verktyg att inspirera till fortsatt lek!  Fantasin och kreativitet har varit stort och i det centrala, ena dagen var
det picknick i kuben och den andra sov `barnen över` Vi har projicerat
barnens filmer, ljud och bild från eget material samt internet.  Videokanonen `ljuskanonen` som barnen kallar den kan visa bilder på
oss och skog/vattenfall.. Högtalarna uppe vid våra fåglar i `skogen` ger
så mycket ljud! Vi har fått utökning i ´skogen´ av en port in i ett nytt rum
där ljusbordet finns. Vad kan vi hitta på där? Just nu undersöka växer
och skogsdjur.

Signes lärande vt2016

10 06 2016

Vårt syfte med att gå med i projektet var att göra IT och media tekniken vi har, tillgänglig för både barn och pedagoger. Vi ville att barnen skulle få möjlighet att förmedla tankar, sammarbeta och Ha ROLIGT

Barnens lärande som vi ser det

  • Barnen tar initiativ till att göra MERA film. ”Det här kan vi göra film om”
  • Börjat bli medvetna om att allt är inte sant i de filmer de ser.
  • Använder lärplattan till att dokumentera tex. byggen de inte kan spara.
  • Duktiga på att hantera och visa andra hur tex. appen PuppetPal fungerar.

Vuxnas lärande

  • Vi har blivit tvingade att utmana oss med mediahantering. Vi har stött på problem som vi också löst på ett eller annat sätt. Sen gäller det bara att fortsätta att utöva sin nya kunskap för att den ska befästas dvs sitta i ryggraden. 
  • Det har varit givande att diskutera etiska frågeställningar ang, hantering av lärplattan. Intressant med den typen av diskussionsforum vid kollegiesamtalen.
Länk till Signebloggen

31 05 2016

Signebloggen

Här är ett inlägg från våran Signeblogg som handlar om hur vi jobbar med Ipads inom vårat LekMiT projekt. 

Film på gång på Signes

25 05 2016

Vi håller på att spela in en film på Signes. Men för att kunna göra en film behövs ett filmmanus. Ett enkelt redskap för att samla bild och berättelse är appen BookCreator. Här är berättelsen.

Messengersamtal med pedagoger i Lettland

13 05 2016

Barnen får ett samtal av pedagogerna som är på studiebesök i Lettland, mycket spännande tyckte många av barnen. 
%d bloggare gillar detta: