Höstterminen 2015

4 09 2015

Nu har våra fem nya barn börjat hos oss. Vi har ägnat en hel del tid till att lära känna varandra genom lek ute och inne. Ipaden har vi använt  för att visa föräldrarna barnens lek och rutinsituationer.

  

   

 De barn som kommit tillbaka efter sommarledigheten är fortsatt intresserade av att undersöka och jobba med olika appar. En favorit är Puppletpals  och Gro Recykling. De mål vi skulle jobba mot under VT-15 har fungerat bra. Vi ser att barnen tar för sig och vågar prova att utforska IPaden  på sin egen hand och även med stöd av oss pedagoger. Målen var bl a ; utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att lära. Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.Vi planerar att arbeta med språk och kommunikation den här terminen. Vi har då främst tänkt att jobba med traditionell högläsning av barnböcker och återkoppling av bokens handling. Vi har även tänkt att göra en egen  bok utifrån barnens fantasi. Vi har då tänkt att använda IKT-verktygen som hjälpmedel. 

Mål utifrån läroplanen: utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Annonser
Uppgift 2

20 03 2015
Mål ur förskolans läroplan: 
  • Utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära
  • Utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • Två barn undersöker appen Puppet Pals

Vad gör barnen?
Ena barnet Instruerar , berättar och visar hur man ska göra en film.
Andra barnet lyssnar, frågar och undrar.

Hur gör barnen?
Ena styr och visar från början. Andra frågar och undrar. Ena barnet tydlig och säker i sin roll att visa hur det går till. Andra barnet försiktig i början. Vågar mer allt eftersom hon får prova själv. Trycker, undersöker och väljer figurer och kläder. När de börjar leka med figurerna i filmen blir det ännu lättare och mindre kravlöst.  De skrattar och skojar och har roligt.
Vad säger barnen?
-då ska dom här två åka…
-öppnas munnen då?
-jag kan visa hur man gör…
-då ska man prata med varandra…
-skrattar!!
-nu kör vi!
Sammanfattning:
Barnen hade fått som instruktion att den ena skulle instruera den andre. Om vi tittar på målen som vi hade för uppgiften tycker vi att Det var en bra väg att gå för att få båda flickorna att sätta igång och undersöka Puppet PALs.  Vi tycker det var bra att vi valde två barn som inte har så framträdande roll i barngruppen i övrigt. Nu fick de möjlighet att i lugn och ro undersöka PUPPETPALS tillsammans. Det blev på ett lekfullt sätt. Det var en bra förutsättning för att dessa flickor skulle ges möjlighet att inta ledande roller och våga prova och undersöka.
Barnen utforskar Book Creator
Två barn jobbar med sina egna böcker i appen Book Creator. De har jobbat i Book Creator tidigare och nu ska de fortsätta och lägga in bilder och vara kreativa /hitta på själva vad de vill tillföra i sin bok.
Vad gör barnen?
Det ena barnet visar den andre. Frågar.Tittar, provar. Trycker. Ger instruktioner.Hämtar bild. Förminskar och förstorar. Gör om igen. Ritar i boken med fingret. Väljer färger. Spelar in sina röster när de berättar.
Hur gör barnen?
Lägger in bild på ett vant sätt. Gör om igen. Osäkert och försiktigt när de ska prova något nytt. Ena barnet viskar nästan när han ska hjälpa och visa.
Vad säger barnen?
Tryck två gånger.
Kanske vitt du kan rita?
Magiska färger!
Ska man prata?
 
Sammanfattning:
Utvärdering av målen:
Utforskar sin nyfikenhet och lust att lära
Barnen var lite osäkra när de fick hitta på själva. Bra att låta dem få den uppgiften. Då går det lättare att våga trycka och pröva sig fram. Ett bra sätt att lära.
Utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Bra verktyg för att barnen ska ta egna initiativ och våga prova. Bra att våga spela in sina egna röster.
Första uppgiften

9 02 2015

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Varje barn ska ges möjlighet att bilda sin egen uppfattning och göra val utifrån de egna förutsättningarna.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

Vi intervjuar barnen och använder oss av appen Popplets tankekartor

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?
Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

Stimulera barnens samspel och att barnen ska lära sig att respektera och lyssna på varandra..
Vi vill låta barnen prova på olika uttryckssätt( dans, skapande, drama, filmer, appar) dels individuellt och i grupp. Barnen får då möjlighet att utveckla sin tilltro till sin egen förmåga samt att de får möjlighet att samarbeta. Vi vill stärka barnet självt men även att barnen ska få förståelse för varandras likheter och olikheter samt att de ska känna att de duger som de är.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?
Barnen får använda IPad enskilt, i par och i grupp.
Vi använder oss av bild, skapande och dans. I Appen Bookcreator kan barnen göra böcker om sig själv. Genom att använda Puppet Pals får barnen träna sig att samarbeta. Vi ska låta barnen filma och ta kort med hjälp av av IPadsen.

Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?
Barnen ska arbeta enskilt, i par och i grupp.

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?
Vi kommer att samarbeta med grannavdelningen Kvisten.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?
Genom den dagliga kontakten vi har vid lämning och hämtning. Vid utvecklingssamtalen och föräldramöten.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.
Genom att filma och ta kort när barnen skapar och dansar bl a. Vi kan då reflektera tillsammans med barnen på ett enkelt sätt. Filma då barnen undersöker appar. Popplets tankekartor.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?
Utvärderar Genom att använda Popplets tankekartor. Jämföra, uppmärksamma samarbete mellan barnen när vi filmat dem. Se och jämföra dans och skapande nu och i slutet på vt för att se om uttryckssättet utvecklats och förändrats.

Barn visar barn

3 02 2015

Idag på förmiddagen har två barn fått en introduktion i hur book creator fungerar. På EM fick de i sin tur visa var sin kompis ,hur man jobbar i den.
Barnen som visade var jätte duktiga, fick tänka efter själv och minnas hur man gjorde. Detta var ett första möte med appen och fler blir det!

IMG_0043
%d bloggare gillar detta: