14 06 2016

Solbacka, Ucken Röd Vad har vi sett för lärande under terminen?

• Vi har arbetat med våra projekt : Språk och hållbar utveckling som fokus områden denna termin. Vi har sett att lärplattan på ett bra sätt har ”fångat” barnen och samtliga har varit intresserade av delta och detta tror vi beror på att det har funnits fler valmöjligheter än tidigare. Då vi både har jobbat digitalt men också analogt. Genom minecraft har barnen tex först byggt i appen för att sedan omsätta detta i sin bygg och konstruktionslek och de barn som tidigare inte har varit så intresserade av bygg och konstruktion har blivit detta genom användandet av plattan. Och genom tex tripp trapp träd har de mindre barnen fått bekanta sig med tekniken där både språkliga och det kreativa har utmanats och utvecklats.

• Då vi i vårt projekt haft fokus på språk och kommunikation har vi medvetet försökt titta närmare på barnens kommunikation med varandra, vi har sett att lärplattan varit ett bra verktyg då det kommer till kommunikationen och samspelet dem emellan. Barnen har fått lära varandra och de har hjälpt varandra att hitta lösningar för att komma vidare. Genom appar såsom puppet pals, minecraft, tripp trapp trädd och användning av Qr – koder har vi sett mer kommunikation barnen i mellan och de barn som tidigare kanske inte har vågat ta ”plats” har vuxit i sin roll och vågat pröva på nya appar och tekniker. Vi har märkt att barnen ”växer” när de får chans att lära sina kompisar och oss pedagoger och genom detta stärks deras självkänsla. Vi ser även att barnen har börjat använda sig mer utav begrepp såsom kub, block, kvadrat, triangel osv då både minecraft och tripp trapp träd har gett dem matematiska begrepp.

• Inom området hållbar utveckling har barnen fått ta kontakt med sopan med hjälp av lärplattan och lärt sig ”facetimea” och skicka Qr-koder till henne. De har fått lära sopan hur man änvänder lärplattan då hon inte har haft någon som helst kunskap om den.

Vi har sett lärplattan som en unik möjlighet till lärande i olika former, och ser fram emot nästa termin och detta arbete eftersom vi nu tillsammans med barnen har lärt oss använda lärplattan som ett verktyg till inlärning!


Annonser
Ankarets förskola, avd-Lagunen.

10 06 2016

Lagunens termin med LekMiT
Vad har vi sett under denna termin?

Arbetet med att utforska/växa med media och IKT som ett verktyg och all
den kunskap som har gett oss har varit/är en lärorik och spännande
resa. Vi har sett intresse från barnen genom att de har vågat och  utforskat i olika appar, och lärt sig använda lärplattan som ett verktyg.
Barnen har fått en inblick i att I-paden har fler användningsområden än
bara spel och lek. Att samarbeta i lärandet ser vi bl.a. – du måste lägga ´
Diddis` pussel innan du får jobba! Det är ett verktyg till att bland annat
arbeta och skapa olika saker, t.ex. filmer och QR-koder. Barnen har varit
delaktiga genom hela skapandeprocessen för att kunna ges möjliget att
förstå hela händelseförloppet från start till mål. De ska kunna känna att
det är deras färdiga produkt, som är något att vara glad och stolt över  och att det är de själva som har kommit med idéer.  

Som terminsavslutning har barnen tillverkat en skattjakt med hjälp av
QR-koder. Denna skattjakt kommer de övriga två avdelningarna på vår
förskola att få ta del utav. Här ser vi och hoppas att Lagunen barnen får
chansen att visa och få känna att dem får föra över sina kunskaper till
sina kompisar.  

Tidigt inne i LeKMit utbildningen byggde vi en kub som barnen har visat
stort intresse av. Barnen ville göra kuben till en skog och tillverkade sjä
lva träden, björk och tall som de såg i vår skog och utanför fönstren.
Kuben har delvis fungerat som ett verktyg att inspirera till fortsatt lek!  Fantasin och kreativitet har varit stort och i det centrala, ena dagen var
det picknick i kuben och den andra sov `barnen över` Vi har projicerat
barnens filmer, ljud och bild från eget material samt internet.  Videokanonen `ljuskanonen` som barnen kallar den kan visa bilder på
oss och skog/vattenfall.. Högtalarna uppe vid våra fåglar i `skogen` ger
så mycket ljud! Vi har fått utökning i ´skogen´ av en port in i ett nytt rum
där ljusbordet finns. Vad kan vi hitta på där? Just nu undersöka växer
och skogsdjur.

Ostronstigens lärande

10 06 2016

När vi startade projektet fick vi lära oss många nya saker som vi inte provat tidigare. Vi blev väldigt inspirerade och ville pröva allt. Vi insåg ganska fort att vi måste gå varsamt fram och låta barnen arbeta och utforska ipaden många gånger med samma sak för att de ska få en förståelse.

   

Arbete med QRkoder

Barnen har  målat och tecknat och sedan berättat om sin målning som vi spelat in i en QR- kod. Vi har gjort ett påskäventyr där barnen fick leta QR -koder. När vi avslutade temat med Guldlock och de tre björnarna, gjorde vi ett äventyr utomhus där barnen fick leta QR-koder och få olika uppdrag.  Vi upptäckte att barnen inte visste vad en QR-kod var och hur den ska användas. Efter äventyret upptäckte barnen QR-koder på många ställen. De har kommit fram till oss berättat att de hittat QR- koder. De har använt ipaden och läst av koderna. Vi har lärt oss att det är viktigt att återkoppla till barnen och ta reda på vilket lärande som skett. Vi har också sett att det är viktigt att arbeta i små grupper för att kunna fängsla barnen.

Arbete med appen Tripp trapp träd

När vi använder ipaden på ett kreativt sätt, exempelvis när vi projicerar upp appen Tripp trapp träd på väggen, där barnen kan fånga olika djur som de gör i appen, ser vi delad glädje mellan barnen. De samarbetar, skrattar. Vi har sett att det är viktigt att vi är modeller och visar hur man kan göra. Då får vi med oss barnen, de leker, skrattar istället för busa. När  barnen sitter och utforskar appar, samarbetar de och hjälper varandra. Vi ser att de barn som kan mer är snabba  på att visa sin kompisar hur man ska göra. Vi ser en skillnad på hur vi säger när de ska sitta med ipaden.Vi måste vara tydliga när vi ger instruktioner, om det ska vara ett barn som arbetar med ipaden eller om det ska vara två. Har vi inte gjort det klart innan blir det ofta konflikt om ett barn sitter själv och det kommer en kompis som vill titta på.


 
Fotografering med ipaden.

Barnen har fotograferat med ipaden i skogen. Vi ser att när de använder ipaden på det här sättet är de kreativa och finurliga på att hitta motiv som de vill fota.                                                                                                        

Olle säger: -Jag har fotat mina blåa stövlar. 

Signes lärande vt2016

10 06 2016

Vårt syfte med att gå med i projektet var att göra IT och media tekniken vi har, tillgänglig för både barn och pedagoger. Vi ville att barnen skulle få möjlighet att förmedla tankar, sammarbeta och Ha ROLIGT

Barnens lärande som vi ser det

  • Barnen tar initiativ till att göra MERA film. ”Det här kan vi göra film om”
  • Börjat bli medvetna om att allt är inte sant i de filmer de ser.
  • Använder lärplattan till att dokumentera tex. byggen de inte kan spara.
  • Duktiga på att hantera och visa andra hur tex. appen PuppetPal fungerar.

Vuxnas lärande

  • Vi har blivit tvingade att utmana oss med mediahantering. Vi har stött på problem som vi också löst på ett eller annat sätt. Sen gäller det bara att fortsätta att utöva sin nya kunskap för att den ska befästas dvs sitta i ryggraden. 
  • Det har varit givande att diskutera etiska frågeställningar ang, hantering av lärplattan. Intressant med den typen av diskussionsforum vid kollegiesamtalen.
Pyrets lärande

8 06 2016

Under vårt projekt med Bockarna Bruse har vi sett hur barnen blivit mera trygga med tekniken. De har blivit mera medvetna om att det är bra med samarbete. De utforskar och arbetar tillsammans med de aktuella appar som vi har använt. De barn som har annat modersmål har utvecklat sitt ordförråd och begrepp. Vi har visat projektet för föräldrarna på vår vårfest och det var mycket uppskattat. Då använde vi oss av appen iMovie.

 Lärprocesser hos barnen: 

> Utvecklat fantasi och kreativitet

>Svenska ord och begrepp

> Sång och rytmik

> Samarbete och samspel

Lärprocesser hos pedagogerna

> Använt oss av nytt material, metoder och tekniker

> Fått fortbilda oss och läsa in nya kunskaper för att utmana oss själva

Projektet har gett oss mycket, både barn och pedagoger. Vi har fått utmana oss själva genom att utveckla vårt arbete med att använda mer teknik. Dokumentationerna har blivit mer levande genom att vi har filmat och fotograferat mer och återgett det till barnen och till föräldrarna.
%d bloggare gillar detta: