Efter SETT

3 05 2016

Så har SETT ute på Kistamässan kommit och gått. Det jag framförallt finner värdefullt är de informella mötena, samt utbudet av föreläsningar. Det tillför något till mina egna tankar så att de utvecklas oavsett om jag håller med eller inte om vad som sägs.

Hade för avsikt att lyssna på Alexander Bard, men han föreläste på skolledarspåret och till det hade jag inte någon biljett. Såg dock hans sista fem minuter när han blev intervjuad i Lärarförbundets monter. Hade gärna lyssnat mer och hoppas att det finns att tillgå att se i efterhand. Får kolla upp det! Han är skarp han Bard, intressant att lyssna till. Det lilla jag hann uppfatta var att han fick frågan om vad som är viktigt för dagens elever att behärska och han svar var: Psykologi och att vara nyfiken på teknologi. Han lyfte vikten av att lära och lyfta andra människor.


En av föreläsningarna som gav mersmak var den från ReTuren i Göteborg och föreläsarna Anna Hedén och Pia Börjesson. ReTuren är ett kreativt återvinningscentrum där digitala verktyg är ett av de utforskande verktygen som finns. Dit vill jag åka på studiebesök och starta ett liknande här i Piteå!!! Gå gärna in på deras hemsida för att få mer information. Deras vision kan du se här:


Just nu läser vi boken Pedagogisk miljö i tanke och handling på Träningsskolan där jag jobbar 30 % som projektledare för att utveckla lärmiljön. En bok som jag varmt rekommenderar! Jag lyssnade på Linda Linder som är redaktör för boken. Hon ställde sig bland annat frågan: Vad är en pedagogisk miljö? Linda talade om den synliga miljön, te x rum, möbler, material, ljus och ljud och den osynliga miljön, t ex barnsyn, kunskapssyn, normer och värden. Min tankar går i gång i frågor som: Vem får jag bli på förskolan/skolan? Och då tänker jag både på barn/elever och pedagoger. Vad har vi för barnsyn, kunskapssyn, normer och värden som är rådande på vår förskola/skola? Är de uttalade, tror vi att alla tänker samma, har vi en levande dialog om det här? Är vi medvetna om den institutionella kompentensen?

Linda talade också om att alla rum och material kommunicerar. Vad vill vi att våra rum och material ska kommunicera? tänker jag då. Och vad signalerar de som det är just nu idag? Citerar Christian Eidevald och Agneta Wallander som också skrivit ett kapitel som Linda är redaktör för:

Hur vi ser på barn och barndom kommer att påverka hur den pedagogiska miljön konstrueras.

Om vi ser hur miljön ser ut på just nu i den verksamhet vi befinner oss i, vad säger den om vår syn på våra barn/elever? Vad tror vi att barnen/eleverna klarar av? Hur synliggörs det i vår miljö? Vad signalerar vår miljö? Mycket intressanta frågor att förhålla sig till! Ett sätt att få fatt på det är att använda sig av rörlig bild för att synliggöra/dokumentera vad som sker i våra miljöer och vad som inte sker i våra miljöer och titta på som underlag för reflektion.

Linda lyfter några citat från förskolans läroplan som säger SKA och inte bör eller om vi vill när det gäller förskolans miljö och verksamhet, som är väl värda att verkligen arbeta ifrån och inte bara väl värda, vi ska ju faktiskt göra det!


När det gäller material och rum i de pedagogiska verksamheterna, undrar Linda om vi har samma material och rum återefter år eller om vi förändrar materialen och rummen? Hon menar att om vi som pedagoger strukturerar verksamheten för mycket ger vi barnen mindre handlingsutrymme. Kan det ligga något i det? Absolut! Jag tänker här på vi vilket perspektiv vi har? Barnperspektivet eller barns perspektiv? Som pedagog är det också viktigt att utforska materialet inte bara att barnen/eleverna gör det. Vad kan materialen få oss att upptäcka? Linda talar om:

 • Strukturer, tyngd
 • Längd, bredd, höjd, djup
 • Balans, hållfasthet, ljud, friktion
 • Färg, ljus, skugga, reflektion
 • Dofter, smaker
 • Olikheter, likheter
 • Abstrakt, konkret
 • Kombinationer, attraktioner, disharmonier
 • Antal, mängd, volym, form, motstånd

Ett konkret tips som vi som åhörare får, är att när man ska förändra miljön i ett rum, ställa sig frågan: Vad ska hända i det här rummet? Och förstås gärna tillsammans med barnen/eleverna (min kommentar)! Möbler sedan när det är bestämt och inte tvärtom. Rum som är mindre statiska uppmuntrar barnen till att tala och förhandla med varandra om de möjligheter som den fysiska miljön ger. Ett annat tips är att duka upp något spännande och intressant innan man går hem för dagen, så att barnen möts av något överraskande och intressant när de kommer nästa morgon.

Vad ska förskolan syssla med? Ska vi underhålla eller aktivera eller skapa möjligheter för barn att skaffa sig erfarenheter om sig själva och sin omvärld? Är frågor som Linda ställer till oss åhörare. Hur skapar vi miljöer där idéer för växa? Vad är det vi behöver? Är andra frågor som ställs. Det är också viktigt att förhålla sig till och tillåta att den pedagogiska miljön förändras utifrån barnens intressen!

En annan föreläsning som fastnade hos mig var Kameran som verktyg för lärande av Linda Sternö. Vi har förmånen att få upp Linda till Piteå både nu i maj och i slutet av oktober på Kunskapsfestivalen. (www.barnfilmskolan.se) Ta chansen att lyssna till henne om ni får den! Linda arbetar på Akademi Valand vid Göteborgs universitet. Hon lyfte bland annat den etiska aspekten av att fota och filma. Tre frågor att ta till sig:

 • Får jag ta en bild av dig?
 • Får jag visa den bilden?
 • Får jag behålla bilden?

En annan etisk aspekt att förhålla sig till är: När ska jag ta en bild och när ska jag inte ta en bild?

Bildförståelsen borde vara en grundläggande färdighet precis som färdigheten att kunna läsa och skriva, menar Linda. Upphovsrätter var en annan sak hon tog upp. Vem äger bilden? Vi fick se en bild på en apa, världens första djur selfie. Vem äger det fotot? Apan eller fotografen som äger kameran? Intressant att förhålla sig till! Apan tänker jag äger bilden, men så omfattas inte djur av upphovsrättslagar…

Linda har arbetat med förskolan Kakburken i Linköping i ett projekt som heter Perspektiv, barn berättar. Ett projekt som verkar ha varit mycket intressant och som du kan läsa mer om här: http://bolla.se/projekt/projektarkiv/De-visar-varlden-med-bilder-ur-barnets-perspektiv/

De hade också haft ett iPadprojekt mellan förskolan och pensionärer. Där barnen lärde pensionerna hur en iPad fungerar och vad man kan göra med den. Tillsammans utforskade de olika möjligheter och fick olika uppdrag som skulle lösas med hjälp av iPaden.

Kakburken skulle jag vilja besöka och Akademi Valand! Kanske blir en tur till Götet i alla fall framöver, både till ReTuren och till Akademi Valand 🙂

Forskaren Petra Petersen lyssnade jag också på. Intressant och lättförståeligt! Och mina anteckningar från den föreläsningen är borta… 😦 Här hittar ni en intervju med Petra: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.657371/surfplattor-barn-forskola och här hittar ni hennes avhandling som är intressant läsning: Appar och Agency – Barns interaktion med pekplattor i förskolan: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:865186/FULLTEXT01.pdf

Avslutar med ett tips som Tessan Åkerblom la upp på Facebookgruppen Mediepedagogik på barnens villkor som handlar om iPads och flerspråklighet: https://iktiarvika.wordpress.com/ipad-flersprakighet/

Vid tangenterna:

Ulla-Karin Lundgren Öhman

 

 

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: