Ankarets förskola Lagunen: Instagram

13 04 2016

En del av vårt arbete med Lekmit har varit att starta en Instagram. Instagram är för oss ett verktyg att kunna ge föräldrarna en inblick i vår verksamhet. Med små bilder kan vi på ett enkelt och smidigt sätt visa och förmedla saker och situationer som barnen har varit med om under dagen. Tanken är att instagram ska vara ett komplement till det man hinner samtala om i hallen då barnet lämnas/hämtas. Bilderna kan vara allt från att visa att vi idag har arbetat i ateljén till att ge råd om att det är dags att skicka med stövlar till barnen.

Vi hoppas även att instagram kan vara ett kommunikationsverktyg mellan barn och vuxna i hemmet. Genom att kolla på bilderna tillsammans med sitt barn kan det stimulera till samtal om vad barnet har gjort under dagen, dess tankar och funderingar.

Föräldrarna har fått ge sitt medgivande om just deras barn får publiceras på sidan. Vi har ändå valt att inte visa barnens ansikte eftersom vi aldrig kan lova att bilderna inte delas vidare.

”Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten..” (s.13 LPfö98)

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (s.10 LPfö98)

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa” (s.10 LPfö98)

”Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande” (s.13 LPfö98)

img_0081 img_0082

Annonser
Testar Sway

12 04 2016

Mitt första försök med Sway som är en del av Office 365.

https://sway.com/s/NDTt2x7HxZVGsgMt/embed

Äventyr med projektor på Pyret

11 04 2016

  
När vi kommit en bit in på Lekmit projektet så upptäckte vi att vi behövde byta i miljön.  Vi gjorde en ordentlig ommöblering. Vi behövde ett visst avstånd mellan projektor och duk. Vi började med att projicera mot kuben men efterhand så köpte vi en billig rullgardin istället. En bit framför rullgardinen har vi hängt ett duschdraperi. I mellanrummet har vi placerat ett lägre byggbord. På byggbordet kan barnen leka, röra sig eller bara sitta och uppleva saker. Vi projicerar olika filmer och bilder där. 

  
Barnen har också möjlighet att vara framför ”duken”.

Kort intevju med mig och tips på annat reportage

5 04 2016

Här hittar ni en kort intervju med mig som handlar om mediepedagogik och demokrati.

Här kan ni också läsa om förskolan Hopprepet i Upplandsväsby. Reportaget heter Teknik öppnar en ny värld i förskolan.
%d bloggare gillar detta: