Uppgift 1 Pyret

11 02 2016

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barn gruppen”.
”Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Lärandet ska baseras på så väl som samspel mellan barn och vuxna och barn som på att barnen lär av varandra”.
Hur tar vi reda på barns förkunskaper?

När vi startade höstterminen gavs alla barn i gruppen tillfälle att själva fota med lärplattan. Vi kommer att ta reda på barnens förkunskaper genom att tillsammans utforska lärplattan. Utifrån detta sker planeringen.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

”Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära”.

”Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”.

”Utvecklar öppenhet, solidaritet och ansvar”.
Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

Ge tid och tillfällen för barnen att dela med sig av sina tankar och åsikter. Att vi pedagoger lyssnar och tar tillvara barnens tankar och åsikter och visar att det är värdefullt. Grunden för en demokrati. Skapar vi en miljö som inspirerar till lek och utforskande.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

Använda vår kub och projicera olika filmer och bilder som ska inspirera till lek och samspel mellan barnen. Samarbete kring sagan omBockarna Bruse. Vi ska tillsammans arbeta med sagan på olika sätt. I ateljén (måla) dramatisera sagan, filma dramatiseringen i lärplattan. Skuggfigurer på OH av Bockarna Bruse, bron och trollet. Berättelse av oss och barnen.  

  

Vilka arbetsformer stämmer överens med ”mål och riktlinjer” kan vi använda oss av i arbetsområdet?

   

Genom att barnen kommer att ha större tillgång till lärplattan. barnen kommer att i större utsträckning få dokumentera själva.

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass
?

vi har påbörjat ett samarbete med en förskola i Lettland. samarbetet kommer att ske viaEtwinnig.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

Genom daglig kontakt med föräldrar. Bilder och filmer i bildramarna som vi har uppsatta i våran hall som visar vad vi arbetat med. Via mail. Föräldramöten och utvecklingssamtal. Qr koder på dokumentationer där föräldrar kan ta del av vår verksamhet.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas?

Genom att vi tar bilder och filmer som vi sedan sedan reflekterar över tillsammans med barnen, det gör vi kontureligt vid vår stora tv. Vi gör dokumentationer som sätts upp på dokumentationsväggen i hallen. 

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

Som ovan. Men även reflektioner pedagoger emellan hur vi går vidare utifrån dokumentationerna.

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: