Uppgift 1 Lagunen

8 02 2016

Uppgift 1Vi på våran avdelning jobbar med Språk och Kommunikation som en röd tråd i vårt arbete med barnen. Därav har vi valt dessa områden i läroplanen att arbeta med.

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?

Att sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter

Att barnen får möjlighet att utveckla sitt språk och kommunikation

Att skapa och kommunisera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och media i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper?

Vi får prata med barnen om lärplattans funktion och därigenom få svar om barnens kunskaper. 

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik. 

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

Vi kommer att arbeta med lärplattan och olika appar där man kan skapa sagor, film för att kunna utveckla det verbala språket. Vi har byggt en pedagogisk kub där vi kan projicera film, mönster, färger mm som ger tillgång för barnens språkliga utveckling. 

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

Vi kommer att använda oss utav lärplattan och låta dem arbeta i par och i mindre grupper. När vi arbetar med att göra sagor, får barnen ett bättre nyanserat språk. De får också chans till att träna på kommunikationen mellan varandra.

Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”mål och riktlinjer” kan vi använda oss av i arbetsområdet?

Genom att barnen får arbeta med lärplattan både enskilt och i mindre grupper. Tanken är att barnen kommer att få ta bilder samt filma till en början.

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass…??

Barnen får visa upp sina filmer för de övriga avdelningarna här på vår förskola. Vi kommer att inbjuda andra förskolor som är med i LeKMiT projektet för en samverkan, via FaceTime. Vi ser framemot att sammarbeta med Ostronstigens förskola med bl.a. facetime.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

Genom den dagliga kontakten med föräldrarna, samt att använda oss utav QR-koder för att de i sin tur kan föra en dialog med barnen. Hemma och på förskolan, vad de har gjort under dagen! Införa ett låst Instagram konto, där barnen kan lägga ut en bild från ett tillfälle under dagen som föräldrarna tar del av.

Hur dokumenterar vi arbetat så att alla barn uppmärksammas?

Genom att filma, ta kort som visar barnens arbete samt deras inflytande över händelser i projektet. Genom det kan vi lättare reflektera, utvärdera och gå vidare i vårt arbete. Vi går försiktigt fram så att ALLA barn är med, utifrån sin egna förmåga.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

Återkomma genom att titta på filmerna och korten tillsammans med barnen och föra en dialog med dem.

 Ankarets Förskola avd. Lagunen

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: