Första uppgiften. Ostronstigens förskola.

8 02 2016

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
*Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.

*Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer, liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i såväl förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämning.

*Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska var en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Lärandet ska basers på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.

 

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

*När barnen gick på Lilla Atlantis arbetade de med olika sagor. I slutet av terminen började de med Sagan om ” Guldlock och de tre björnarna ”. Vi fortsatte att arbeta med Guldlock eftersom barnen är bekanta med detta sätt att arbeta.
Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

* Utvecklar öppenhet, solidaritet och ansvar.

*Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

*Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

*Ge barnen verktyg att utveckla färdigheter för samarbete, medforskande och gemensam utveckling. Att barnen vågar vara sig själva, att de duger som de är.
Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

* Genom att barnen får tillgång till att använda sig av och lära sig använda Ipads.

*I sagan Guldlock får barnen träna språk och kommunikation och får genom det ett rikare ordförråd. De lär sig använda matematiska begrepp som antal och storlek. I sagan finns även etiska och moraliska aspekter som vi reflekterar över tillsammans med barnen.
Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?

* Att arbeta enskilt och i par. Lära sig samarbeta med varandra främst i par men även i grupp.
Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?

* Vi är två förskolor i vårt förskoleområde som ingår i projektet. Vi kan genom det samarbeta med avdelningen Lagunen t.ex. Med hjälp av FaceTime.

*När vi gjort våra sagor i Puppet Pals kan barnen visa detta för de andra avdelningarna på vår förskola.
Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

*Genom att informera föräldrarna att vi finns på Lekmitbloggen, kan de följa vårt arbete.

*I månadsbladet informerar vi fortlöpande föräldrarna hur vi arbetar.

*Vi instagrammar.

*Vi ska göra ett ett tidsträd där föräldrarna kan följa arbetet.

*Vi sätter upp QR-koder som föräldrarna kan kolla på.

*På vårens vernissage får föräldrarna ta del av barnens arbete.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas?

* Vi och barnen fotar och filmar under arbetets gång.

*Alla barn kommer att få göra egna QR-koder till teckningar mm.

*Använda oss av lotusdiagram.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

* Dokumentationerna kan vi använda för att synliggöra både vårt och barnens lärande.

*Använda oss av Lotusdiagram för att stämma av mot läroplanen under temats gång.

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: