Inlämningsuppgift 1! Ucken Röd.

5 02 2016

• Dessa delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring.Då vi i vårt LekMit projekt kommer att jobba ämnesöverskridande där Språk och kommunikation och Lärande för hållbar utveckling är centralt har vi utgått från dessa utvalda delar ur läroplanen.

Vi vill att ”barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk-och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.” (Lpfö, rev 10, s 7) Vidare så hänger lärande och språk samman därför lägger vi stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling och uppmuntra deras nyfikenhet kring språk och kommunikation.

Vi kommer därför att använda oss utav lärande för hållbar utveckling för att tillsammans med barnen utforska och utveckla språk och kommunikation i vår verksamhet. ”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.” (Lpfö, rev 10, s 7)

Ikt kommer att i detta projekt verka som ett verktyg där barnen kommer att ”forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.” (Lpfö, rev 10, s 7)

• Vi kommer att ta reda på barnens förkunskaper och ge dem inflytande i projektet på detta sätt:

Vi kommer att ta reda på barnens förkunskaper genom att tillsammans utforska lärplattan och använda den för att tillsammans med barnen utforska dess förkunskaper kring hållbar utveckling och språk och kommunikation. Tex genom appen gro recycling och besöken vi får av ”sopan” där barnen själva får filma besöket, inspelningen använder vi senare för att starta diskussioner barnen i emellan. Vad hände? Hur ska vi gå vidare? Genom återberättning tror vi att vi kommer få reda på vad de redan har för kunskaper, vad de vill, samt hur vi går vidare. Under detta projekt så kommer barnen att vara ledande och ha inflytande över vad och hur vi ska göra.

 

• Dessa mål och riktlinjer ur läroplanen är aktuella för oss i vårt tema:

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.” Samt ”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.”

 

Vi ska ”ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön” samt ”

förståelse för att alla människor har lika värde”

 

Detta ska ske genom att barnen ”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.”

 

 

Innehåll och arbetsform

Vi kommer att jobba både digitalt och analogt och använda plattan för att dels dokumentera och observera men också för att introducera projektet och dess aktiviteter. Och att barnen genom plattan får chans att se sitt eget lärande. Plattan kommer att användas både individuellt och i grupp. Vi är nu i startgropen av projektet och behöver själva lära oss mycket om olika appar och tekniker innan vi på ett genomtänkt sätt kan använda det.

 

Genom ”sopan” som är vår inspiratör kommer barnen att ställas inför olika dilemman och miljöproblem som ”sopan” har. Vi har kommit så långt i planeringen att vi vet hur vi ska starta. Detta genom ett besök som kommer att handla om konsekvenserna av konsumtion. Tex kopplingen mellan träd och papper. Detta kommer att filmas och inspelningen kommer i sin tur att användas för att kunna gå vidare i projektet.

 

Vi kommer att informera föräldrar både i den dagliga kontakten men också via vårt månadsbrev där vi berättar om vad vi gör och hur vi tänker. Vi förklarar tydligt i detta månadsbrev hur vi tänker kring detta och hur långt vi har kommit i projektet. Även muntlig kontakt och berättar tillsammans med barnen om vad vi gjort och tänker fortsätta vidare med. Samverkan med föräldrarna är för oss viktigt och vi vill därför göra dem delaktiga i vårt projekt genom att barnen får visa sin delaktighet i processen. Tex genom qr koder och månadens app.

 

Dokumentation och reflektions process.

Utifrån läroplanen ” barnen ska utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala ” så känner vi att detta verktyg lärplattan är ett bra verktyg. Barnen får chans att själva följa processen i vårt projekt. De får själva filma, ta fotografier, skriva o.sv. Det är en unik chans för barnen att kunna återberätta vad vi gjort och se sammanhang. Vi tror även att de på ett bra sätt kan komma med egna lösningar på hur vi ska gå vidare. Vi tänker att vi ska ha ”Månadens app” uppsatt i hallen som föräldrar kan använda hemma med barnen, denna app ska vi pedagoger se till att den har anknytning till vårt projekt så att det blir ett helhetstänk. Vi tänker att barnen får prova denna på förskolan först och sedan hemma och att de får ”lära” sina föräldrar och ev syskon vad den går ut på. Ett förslag så att alla barn kan få uppmärksammas kan vara att man har ansvarsbarn som får hjälpa till att ta fram denna app och presentera för de andra.

På våra tema/projekt- samlingar så tittar vi tillsammans igenom det vi gjorde förra gången, barnen får själva reflektera över detta, vi ställer frågor till barnen om vad vi gjorde? Vad hade hänt om vi gjort på ett annat sätt? Hur ska vi göra nu?

 

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: