3 02 2016

Grovplanering LekMit 2016

Grovplanering

Mål från LPFÖ som känns särskilt aktuella.

Normer och värden

 • Respekt för allt levande och omsorg om sin miljö
 • Utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Utveckling och lärande

 • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
 • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • Att barnen utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av och samtala om dessa.
 • Att barnen utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga till att förmedla tankar och erarenheter i många uttrycksformer som lek, rörelse, sång och musik, dans och drama.
 • Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Inflytande

 • Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

 

Syfte med att delta i LekMit

 • Att den informations och mediateknik vi har att tillgå, som lärplattan, kanonen ska bli ett tillgängligt redskap i vardagen för både barn och vuxna. Vi vill att dessa ska bli ett till pedagogiskt verktyg för att dokumentera, reflektera och föra det naturvetenskapliga arbetet vidare. Ett redskap för att utveckla skapande förmåga, förmåga till att förmedla tankar och förmåga till sammarbete.
 • Vi vill också ta del av ny kunskap inom området för att hänga med i ikt-utvecklingen och själva utvecklas som pedagoger.
 • Sen vill vi och barnen ha roligt.

 

Tillbakablick.

 • På förskolan är det mest vi pedagoger som använt plattan för dok.
 • Vi har pratat med och lyssnat på barnen för att ta reda på deras förkunskaper. Många barn har en lärplatta hemma och barnen pratar om olika spel de spelar hemma.
 • Har använt kanonen sporadiskt men ser möjligheter för utökat användande.
 • Har använt qr-koder en gång med föräldrarna som mottagare ser ett större användningsområde med även barnen som både producent och mottagare.

Hur

 • I månadsbladet informerar vi föräldrarna om projektet.
 • Pratar med barnen om paddans funktion på förskolan. Den är hjälp att berätta om vad vi lärt oss, vad vi gjort. Vilka andra funktioner kan barnen se med den? Hur gör man när man dokumenterar ett arbete? Vem ska hålla i paddan?
 • En lärplatta ligger framme på uppmärkt plats alla kan använda den och efteråt lägga tillbaka den på sin plats. Pedagoger som är med barnen på deras upptäcksfärd.
 • Ett noggrant val av appar. Appar som är pedagogiskt verktyg för att dokumentera, reflektera och föra det naturvetenskapliga arbetet vidare, som utveckla skapande förmåga, förmåga till att förmedla tankar och förmåga till sammarbete. Först bekanta sig med kamerafunktionen och appen Puppetpal – få ett annat fokus på paddan användandet än spela. Språk, berättande, fantasi, kreativitet, sammarbete Fundera över vad vi gör med resultatet av experimenterandet. Sen gå vidare genom att ta bakgrundsbilder, lägga in egna personer. Göra en berättelse om vad vi gjort i temat. Försöker få appen att bli naturvetenskaplig. Prata med barnen vad är fantasi vad är verklighet.
 • Filmer/bildspel från det vi arbetat med i Temat . Vad har bilderna/filmerna för syfte vart ska det leda till
 • Vi ska få besök av Lettiska förskolepedagoger och ska besöka Lettland kanske sammarbeta så, el pyret om skype mail, face time, itwining? Behöver lära sig mer om detta.
 • Qr-koder- personalen gör några koder med ex. vatten experiment, film om vatten, barnens bilder sätter upp på förskolan som introduktion. Barnen gör sedan egna qr-koder. Visa andra, kompisar, föräldrar, ta med sig koder hem. finns det sagor inlästa som man kan göra qr-kod på och sätta upp på boklådan?
 • Använda oss av kanonen för att visa barn och vuxna bilder/filmer mm. Fast placering? Stor projicering. Hur kan man använda kanonen för att berika den fria leken?
 • Kontinuerligt dokumentera och reflektera över vad vi gjort och hur vi går vidare. Personalen skriver i ”rutnätet” stående punkt på avdelningsplaneringen.
 • Se och jämföra före och efter projektets genomförande, har lär plattan blivit ett naturligt redskap i vardagen? Gå från att barnen inte har använt plattan till ett kreativt sammarbete i vardagen. Hur långt kan man komma på ett år? Bildspel/filmer som vi kan titta på för att komma ihåg vad vi gjort i temat mm.
Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: