Gymnasiesärskolan Åsa Lundström

9 12 2015

Här kommer lite tankar från mig om året med LekMiT, ett spännande år då jag lärt mig mycket nytt. Från att ha varit fast i appträsket har jag bla lärt mig använda iPad som ett verktyg som stimulerar samspel, kommunikation, kreativitet, nyfikenhet, fantasi, att leva sig in i känslor och olika roller mm. Allt detta som vi ska låta våra elever utveckla enligt våra läroplaner och kursplaner.

I vår klass har vi jobbat mycket med film och vi började med appar där eleverna kunde filma själv och de kunde se resultat av sitt filmande direkt. Många filmer blev det och eleverna visade filmerna för varandra på TV och på smartboard. Sen gick jag vidare med att filma eleverna som fick klä ut sig och utföra vissa saker ex. krypa in bakom ett bord. Vi lärare kunde ge instruktioner till eleverna och sen redigera i iMovie, lägga på ljud mm. På våra filmvisningar var eleverna stolta och vi deltog även i filmfestivalen med en del av dessa filmer. Med hjälp av dessa filmer kunde vi även tillsammans reflektera över om det var möjligt att i verkligheten kunna utföra det som visades på filmen.

Vi gjorde även en film med hjälp av Green screen. Här deltog eleverna även i redigeringsarbetet. Vi kopplade upp iPaden mot TV så att alla kunde se vad vi gjorde. Tillsammans bestämde vi vad vi skulle ha för ljud och vad vi skulle säga i de olika scenerna. De elever som pratar med stödtecken fick teckna och vi la in det i små rutor i filmen. Eleverna var engagerade och förstod fort vad vi höll på med. Just med att använda Green screen ser jag stora möjligheter i lärandeprocesser. Vi kan använda oss av detta i många teman så att eleverna får uppleva, sätta sig in i känslor och roller, utveckla fantasin och rollek. Tänk bara om vi ex ska lära oss om rymden, då skulle vi kunna resa till månen och uppleva tyngdlöshet.

Att använda Ipad i undervisningen och som redskap till att göra film är både enkelt och skapar stora möjligheter. Jag har sett sådan glädje och engagemang hos mina elever när vi gjort film så detta är något jag ska fortsätta med. Mycket av det som står i våra kurs- och läroplaner har känts abstrakta och svårt för mina elever men genom att göra film kan jag låta dem UPPLEVA mycket. Ex skulle vi kunna resa till olika platser med hjälp av Green screen eller kanske uppleva olika historiska miljöer.

Mina elever har fått ett verktyg till att göra något tillsammans och att sen få visa upp sina färdigheter för en mottagare har varit riktiga höjdpunkter. Dom har velat se filmerna många gånger och glädjen hos eleverna när de gjort dessa filmer är nog det bästa. Jag kommer absolut att använda mig av iPad och film även i fortsättningen, som en del i allt annat vi också gör.

 

IMG_0050

 

Annonser
Uppgift 5 av Anna-Karin Wallsten

9 12 2015

Jag tänker ofta på att barn lär på olika sätt. Jag jobbar med att leka , spela, rita, måla, prata, diskutera, samtala, se på film, jobba på dator, iPad. Verbalt och visuellt lärande använder de sig av framför allt när de jobbar med iPad, men även kinestetiskt och logiskt tänkande finns i många appar. Social träning får de när de jobbar i par och sitter och diskuterar. De måste lyssna och komma överens om vad de ska skriva. 
Jag försöker ta in IKT i arbetet med Trulle och Bornholm. I uppgifterna som finns där kan man ganska lätt använda sig av dator/iPad. Vi skriver ofta sagor,berättelser, dikter tillsammans. Här kan de öka sin språkliga förmåga genom att kommunicera med varandra. 

De har blivit duktiga på att hjälpa varandra. De som har svårt för att skriva och tala, får en naturlig stöttning av sin kamrat när de t.ex. skriver tillsammans. 

Jag har även sett barn som haft svårt att uttrycka sig har lättare kunnat göra det till film/iPad. Där har man fått känna tilltro till sin egen förmåga.

Jag har också använt mig av iPad appar som hjälper barnen att höra bokstavsljuden. Där får de en direkt bekräftelse på hur de låter och om de gör fel. De är bra när man har många barn som behöver ens hjälp och man känner att man inte räcker till.
Jag försöker också att använda mig av bilder som de kan fantisera runt. Ibland kan de även själva vara med i bilden. Det är lätt att fota med ipaden. Eleverna kan se resultatet direkt.

Det går fort att tillverka en film, man kan lätt ta med paddan när man går iväg eller har något projekt man vill dokumentera. 

Jag kommer nog att utveckla dokumentationen ännu mera. Där känner jag att jag kan utveckla mera om bara tid fanns. 
Läroplan:

Jag vill ge eleverna möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter möjligheter att utveckla sitt språk, lärande och sin kommunikation ett lustfyllt lärande genom skapande arbete och lek.
Att eleverna försöker lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. Ge eleverna verktyg för att kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Ge eleverna kunskap så de kan använda modern teknik som ett verktyg för skapande och lärande.
Jag har sett att eleverna har utvecklat och fått använda sina idéer i tal och skrift genom filmer av olika slag. När de skriver sagor och dikter tillsammans har de diskuterat och hjälpt varandra. De gör det på ett lugnare sätt nu. 

De som har kommit längre i läsutvecklingen har hjälpt sin kamrat med bokstäver och läsning.

De har sedan tränat att läsa sina berättelser för att sen läsa upp för 1an och förskolan. De har varit så stolta när de kunde läsa för förskolans barn. För elever med dålig finmotorik är det skönt att få skriva på dator eller iPad.

De har tagit ansvar för sina filmprojekt genom att vilja slutföra och visa upp dem. 

Har även sett att läsutvecklingen har gått framåt.  

I november så jobbade vi med animerad film. Roligt att göra om det en gång till . Elverna var nu mera medvetna om hur slutresultatet skulle bli. De blev mera fokuserade och ville nå ett resultat. 

Här kan ni se en av fem . 

/ Tack för denna tid. 😊

 http://youtu.be/__-yNnJuvYA

Gymnasiesärskolan, Linnéa Boström

8 12 2015

Gymnasiesärskolan, Linnea Boström

Vi jobbar för att vara öppen för olika perspektiv på inviduellt lärande. En bra blandning av olika lärmiljöer, en kombination av lika medier för lärande.

Vi försöker att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. Hitta en bra plattform där vi stimulerar fortsatt lärande, där vi tänker på elevens bakgrund, intressen, språk, motoriska handikapp och kunskaper.

Målet är att stimulera eleverna att vara med på att inhämta och utveckla kunskaper, hitta en bra balans mellan arbete och lek. Tanken är att stimulera alla sinnen, deras nyfikenhet och framförallt deras självförtroende för att på så sätt främja ett aktivt lärande.

Då vi gick med i detta projekt så var det Johanna Lundberg som var lärare i klassen och jag klassassistent, Johanna blev mammaledig och det började en ny lärare som tyvärr blev sjukskriven. Så då stod jag plötsligt där med en egen klass och ansvar som lärare. Det var mycket som landade i mitt knä, var skulle jag börja och åt vilket håll ville jag styra detta med LekMiT.

Min klass består av elever som har många motoriska handikapp, synproblem, dövhet, grova språkstörningar, epilepsi och andra medicinska åkommor. Så jag satte mig ner och funderade var jag skulle börja och det blev med musiken. När eleverna musicerar tillsammans kommunicerar de med varandra. De kan trots sina olika hinder och begränsningar samspela i musiken och uttrycka känslor av olika slag. Så det blev en självklar start, vi filmade den låt vi tillsammans valt ut och redigerade den i IMovie där vi la till en ruta där en elev visade alla tecken till sången. Den blev omåttligt populär och eleverna har velat se den flera gånger, skrattar då de ser sig själva och sjunger med. Måste tilläggas att vi har en väldigt kompetent musiklärare vid namn Egon Fredriksson.

egon_elin

I min klass ser jag ser bäst resultat då det är en kombination mellan gammalt och nytt, blanda traditionellt arbetsmaterial med modern teknik som i detta fall är lärplattan. Ett väldigt tydligt exempel på detta var då jag ville hitta en bra ingång till matematikens värld. Det fanns en kassa med sedlar och mynt och en stor kartong med tomma matvaruförpackningar. Gunilla Dahlblom som varit ett enormt stöd för mig under denna resa kom då med en app som heter Storest och en smart användningar av Qr-koder. Så med dessa enkla medel så gjorde vi ett hopp till nutid, nu scannar de in sin vara och plötsligt blev matten oerhört rolig och spännande.

Vi har under denna tid hunnit jobba mycket med musik, affären, de använder Niki Diary för att dokumentera sin dag, animeringar, pussel, matte, sinnesupplevelser som vi kör genom projektorn, sorteringsövningar och mycket mer. Tycker att IKT-verktyg ger eleverna nya sätt att utveckla sin förmåga att arbeta tillsammans, de ser varandra på ett nytt sätt och alla växer i sina roller.

Inför framtiden så kommer jag närmast att arbeta med ämnet känslor, där ser vi lärplattan som ett utmärkt hjälpmedel. Vad är ilska, hur ser man ut då man är arg, jobba med att göra film och köra rollspel.

Ett stort tack till alla på LekMiT, har varit otroligt spännande och givande!

Uppgift 5-Blogginlägg

7 12 2015

Jag ska då slutligen skriva om mina sista reflektioner om det projekt vi har varit med i och vad det har gett våra elever här på skolan.

På vilket sätt erbjuder ni lärande i olika former?

Utifrån sin individuella situation ska varje elev utveckla sina förmågor på bästa sätt, både enskilt och i grupp. Utveckla sina sinnen, de ska få möjligheter att utveckla sina kunskaper, förstå sig själv och andra, lösa problem, förstå sin omgivning och att använda olika estetiska uttrycksformer. Utveckla sin fysiska förmåga samt utveckla förmågan att leva ett självständigt liv. Genom de ämnesområden eleverna har försöker vi planera verksamheten så att de strävar mot elevernas enskilda mål. Vi ska möta varje elevs specifika situation, skapa nyfikenhet och lust att lära, se på vilka styrkor och svagheter eleverna har samt att skolan ger många upplevelser och möten människor emellan.

Hur kan ni jobba med IKT-verktygen så att det blir meningsfullt-viktigt och på riktigt?

Jag ser många områden där vi kan jobba med IKT med eleverna, för att nämna några:

  • Göra film, se tillsammans i grupp
  • Göra bildspel
  • Skriva böcker ,sagor, tidning
  • Dokumentera verksamheten, studiebesök

Vad är möjligt med lärplattan som ni inte kunde göra tidigare?

Många appar tränar mot elevens individuella mål och man kan projicera på storbild och se resultat direkt. Varje elev hos oss får ju alla pedagogiska appar samlade i sin lärplatta. Den kan användas som hjälpmedel i många olika situationer. Kontaktbok med hemmet, och eleven kan berätta om händelser med hjälp av bilder, film, tecken.

Vilka typer av interaktioner har ni sett ske i er verksamhet vid användningen av IKT-verktyg?

Eleverna har verkligen inspirerats av att dagligen fått använda lärplattan i undervisningen. Vi har haft spontana filmvisningar för varandra och dans tillsammans, maskerad vid ett flertal tillfällen. Vi har lekt och spelat olika appar tillsammans på Smartboarden och med varandra i grupp. Lärplattan har blivit en kontakt med hemmet. Vår verksamhet dokumenteras på ett helt annat sätt. Vi har också sett att elevernas förmågor är mycket större än vad vi kunnat se tidigare. Dom lär sig mycket av att se film om olika saker om och om igen. Eleverna har fått upp ögonen för varandra på ett annat sätt än tidigare tycker jag.

Om det har skapats lärandeprocess som ni tidigare inte sett, hur har dessa sett ut i sådana fall?

Jag tycker att filmskapandet på ett lekfullt sätt har visat att det är eleverna som är kreatörerna, som lyckats integrera flera ämnesområden t.ex språk och kommunikation+estetiskt skapande, läsa och skriva utifrån sina förutsättningar.

Vad ser ni för koppling till respektive läroplan utifrån den första uppgiftensom ni gjorde?

Jag tycker att eleverna har fått ett till verktyg att visa sina förmågor. De har fått träna på sin kommunikativa förmåga, att samspela,dokumentera, söka kunskap. Fått visa bilder/film från skolans alla aktiviteter och ämnesområden där de själva är huvudpersonerna. Hitta information och bilder samt förflytta sig till olika platser.

Tack för mig !

Karin Flodin

Uppgift 5

7 12 2015

På förskolan erbjuder vi barnen en rolig,lustfylld,lärorik och inbjudande miljö.När vi gick med i detta projekt fick vi ytterligare ett verktyg att använda. Ett mycket bra sådant. Vi ser att barnen har blivit mer nyfikna och har en stor lust att lära och utforska i Ipaden. De har jobbat/samarbetat och visat varandra. Barn lär barn.

Hösten -15 har Piteå kommun som prioriterat område språk och kommunikation.Våra barn har visat ett stort intresse av sagor och tillsammans med dem kom vi fram till att vi ville arbeta med Guldlock och de tre björnarna.Vi började med att läsa sagan om guldlock i bokform, flanosaga samt visat filmer.Vi vuxna spelade upp guldlock och två barn fick filma.Efter det kom barnen igång med att själva spela/leka guldlock.Vi ville lära barnen hur en berättelse är uppbyggd, att det finns en början ett mitt och ett slut. Barnen fick i uppdrag att rita sagan. Några barn ritade början, några mitten och några slutet. Barnen har berättat om sin bild för ett barn som har filmat samtidigt.Vi har gjort en youtube kanal och gjort en QR kod av filmerna., så att barn och föräldrar kan scanna av och se. Vi tycker att barnen har fått tillit till sin egen förmåga genom att de har blivit filmade och själva filmat.

En ny värld har öppnat sig. Lärplattan är ett otroligt bra verktyg som ger ett bra utbud av alla bra appar som vi har fått ta del av samt själva hittat fram. De gör att barnen kan använda sina sinnen och utveckla sin kreativitet och lust att lära. Väldigt bra att filma olika händelser och sedan reflektera med barnen.

Barn lär barn, de visar varandra, samtalar och har väldigt roligt när de jobbar, utforskar Apparna och filmerna.

Vi ser att barnen har utvecklat förmågan att samarbeta mera. Barnen har en mer ledande roll när de lär varandra. Att de får prova om och om igen och bli säker i allt det som de jobbar med. 

Vi ser att barnen har lärt sig på ett lekfullt sätt, barnen har varit nyfikna och visat stor lust att prova sig fram i alla fantastiska appar. Skapande appar så som book creator, GarageBand, puppet pals, kids canvas o många fler.

Vi har fått ett bra och lärorikt år i och med att vi gick med i lekmit projektet. Vi vill hänga med i samhällsutvecklingen. Bra verktyg till pedagogisk dokumentation.Det har utvecklat våran verksamhet positivt. Det är ett bra verktyg när man jobbar målinriktat utifrån läroplan och även att synliggöra verksamhetens arbete med demokratiska värderingar. Ytterligare ett språk att uttrycka sig i. Bra för barnen när de börjar skolan,för de har jobbat mycket med ipads där.

Storimi

2 12 2015

Hittade just en app som jag gillar! Lätt att använda!

Storimi

Så här står det på hemsidan:

Storimi låter dig läsa in en känd saga och dela med någon du tycker om. Kanske befinner ni er inte på samma plats just nu? Eller så vill ni hitta ett nytt spännande sätt att utveckla läsförståelsen! Kanske ska ni ut och resa och behöver reseunderhållning? Storimi fungerar i alla lägen!

Själva appen är gratis och vänder sig till barn från 0 – 9 år. I gratisversionen finns det fem kända barnböcker att välja från. Man läser själv in texten till boken. Tänker att det denna app kan vara toppen när man jobbar med språk och kommunikation, för barn som har annat modersmål än svenska – att boken läses in på deras språk. Vill man ha tillgång till fler böcker så kan man alltid köpa leads i form av tillägg, alternativt betala en kostnad på 50 kr per månad eller 139 kr för tre månader.
%d bloggare gillar detta: