Källkritik i förskolan

25 05 2015

I onsdags blev jag intervjuad av Stefan Pålsson – för Skolverkets räkning, bland annat angående källkritik i förskolan. Innan jag blev intervjuad lyfte jag frågan i olika sociala medier för att få ta del av andras tankar om detta. Ned stående text är främst mina egna tankar och erfarenheter, men även andras tankar om detta. Tack till er i  tex FB-gruppen Mediepedagogik på barnens villkor som bidragit till att utveckla mina tankar. Tillsammans kan vi mer!

Vi lever i en värld där vi ständigt omges av budskap och information av olika slag. Ansikte mot ansikte, i mobilen, via nätet, på tv och radio och i tidningen I ett mediebrus som förenar banaliteter och viktiga frågor, kunskap och skitprat, gott och ont, sorg och glädje, närhet och distans – allt i ett enda sammelsurium. Barnen lever också i detta mediebrus. De föds in i den digitala världen, en värld där vi kan vara både konsumenter och producenter, en värld med ständig interaktion och kommunikation med andra människor.

Bland annat därför bör vuxna intressera sig för vad barnen gör på nätet! Vad ser de när de är på YouTube, Barnkanalen osv? Är det en ingång för samtal och utforskande och börja tänka källkritiskt och komma in på t.ex. upphovsrätt, yttrandefrihet m.m.? Spännande samtal om hur det vet att den sidan de är på är för barn och inte för vuxna kan man också ha med barnen? Vad har de för tankar och teorier om det? Och vem är det som ”berättar” allt för oss som finns i olika medier?

Redan i förskolan bör vi lägga grunden till MIK – media och informationskunnighet. (Statens medieråd kanske bör arbeta fram ett MIKjunior för förskolan?) För små barn tillbringar en del av sin tid med olika medier och då har vuxenvärlden ett ansvar att finnas där och ge dem kunskaper/verktyg för att stärka deras kritiska förmågor.

MIK handlar bland annat om att:

  • förstå mediers roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier

Det är vanligt redan i förskolan att använda sidor på nätet som informationskälla och idag lär vi oss mkt via nätet, var kommer informationen ifrån?  På förskolan kanske vi googlar något som barnen är intresserade av – då kan man ta upp till diskussion med barnen att det är bra att kolla om det står samma sak på t ex två olika sidor. För bara för att det står på/visas på en sida på nätet behöver det ju inte vara sant. Det kan vara ett sätt att lära barnen att förhålla sig kritiskt. De källkritiska frågorna Vem? Varför? Vad? När? Hur och i vilket syfte? bör komma in rätt tidigt och i naturliga sammanhang när man t ex är ute på nätet med barnen. Även i samtal om sociala medier och kontakter på nätet.

Rent generellt tror jag på att jobba rätt konkret med källkritik i förskolan. Att visa att man lätt kan luras/manipulera t ex fotografier och rörliga bilder och på så sätt skapa ett kritiskt förhållningssätt – Är det här sant? T ex genom att jobba med filmtrick. Vi kanske ser en film där man ser att många barn/vuxna ryms i en liten kartong som det rimligtvis bara ryms en person i. Gärna ha den kartongen tillhands så att de ser att det verkligen är en liten kartong. Föra dialoger med barnen – hur är det möjligt att det ryms så många i den här lilla kartongen? Vad har barnen för tankar och teorier om det? Och sedan själva få prova på det filmtricket själva och fortsätta dialogen och ställa frågan igen: Är det sant att det ryms så många barn i den här kartongen? Eller använd olika effektappar (t ex FxGuru eller ActionMovie) och gör små filmer? Stämmer det att det plötsligt kom in en liten figur och började dansa på förskolan? Var är hen nu? Hur är det möjligt?

Eller manipulera något foto t ex att placera ngt djur bredvid fotot på barnen? Var det en elefant hos oss för ett tag sedan, är det sant? Eller titta på fotografier/filmer i olika medier och ha dialog om dessa, är dessa sanna eller inte? (Sedan kan man ju förstås fundera på om det finns olika sanningar…) Och vem äger egentligen dessa fotografier? Vem äger fotona som tas i förskolan, t ex foton tagna av barnen kan man också glida in på i upphovsrättsfrågan.

Jag kommer också att tänka på hur man kan påverka, befästa och förstärka saker i medier utan att de för den skull är sanna eller så är de kanske sanna genom att fota/filma i olika perspektiv. Framställa personer i maktposition genom att fota/filma underifrån i grodperspektiv eller om någon är sjuk eller rädd fota/filma den uppifrån i fågelperspektiv. Eller ett filmreportage som man förstärker med ljudeffekter och musik osv. Eller varför inte prova green screen, t ex med appen Green Screen by Do Ink. Man filmar mot en grön (eller blå) bakgrund, t ex när barnen sitter och berättar om ngt. Självklart kan det vara barnen själva som filmar varandra eller en pedagog. Sedan byter man ut den gröna bakgrunden mot t ex ett foto eller en film på en söderhavsö inne i själva appen. Stämmer verkligen det där? Var befann vi oss när vi spelade in den har scenen? Hur kan det nu helt plötsligt se ut som om vi befinner oss på en söderhavsö?

Det handlar om att medvetandegöra!

Sen kan man ju lägga fram det här arbetet på olika sätt, t ex skapa lite spänning runt det hela som att vi är spanare eller detektiver som håller ögonen öppna och inte alltid tror på allt vi ser och hör, utan undersöker det närmare.

I sig är ju inte källkritik ett ämne i förskola och skola, det ska genomsyra det vi gör i förskola och skola rent generellt. Det kanske inte bara runt all information i olika medier vi ska förhålla oss kritiskt, utan ”fostra” ett analytiskt/kritiskt förhållningssätt även till det talade ordet IRL? Inte nu att man inte ska lite på vad folk säger, men att det ibland är bra att tänka ett varv till på vad som sägs eller gå till källan ifall man inte har förstahandsinformation.

Lägger vi grunden till ett källkritiskt tänkande hos de små barnen, kanske de blir goda granskare som vuxna.

Vi också behöver reflektera över vårt eget förhållningssätt till olika medier. Köper vi allt rakt av, delar vi med oss av ”sanningar” på t.ex. Facebook eller Twitter?

Sedan kan man fundera på hur strategin högre upp i leden ser ut? Finns det ngn medveten strategiplan runt frågor som rör detta och går den ändå ner till förskolan? Finns det en röd tråd?

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: