Terminen har gått fort!

28 05 2015

Så är snart den här terminen slut. Tycker att den har gått i en rasande fart! Igår så hade vi vår filmfestival PEFF – PiteåElevFilmFestival som visar barn- & elevproducerad film från förskolan upp till gymnasiet. 70 filmer visades i år! Här kan ni läsa ett reportage om det.  Känns kul att de får en arena att visa sina filmer, att de får mottagare – sen är det fantastiskt att se stjärnögonen hos dem när de får se sin egen film. Förstås är det processerna runt filmskapandet, från idé tills allt börjar ta form och tillslut blir en färdig film som är intressanta att följa. Oerhört mycket lärande och reflektion pågår då. Fotografier kommer inom kort att läggas ut på PEFF’s hemsida.

Idag jobbar jag på Träningsskolan i projektet som jobbar för att utveckla lärmiljön. Vi har tagit avstamp i värdegrunden och intressanta, men inte helt lätta diskussioner pågår här. Vi funderar t ex på Vem får man bli på Träningsskolan, vad innebär delaktighet och t ex allas lika värde? Hur iscensätter vi det och gör det tydligt så att det inte bara blir tomma ord? Själv funderar jag just nu på förhållningssätt och förutsättningar för att få lyckas i förskola och skola

Förutsättningarna för att ”lyckas” i förskola/skola tror jag är nära förknippat med en god relation mellan lärare/barn/elever. Att man blir sedd och bekräftad för den man är, men också utmanad att kunna mer än vad man trodde sig kunna. Det handlar bland annat om förtroende, goda relationer, kommunikation och ett bra skol/klassrumsklimat. Micke Gunnarsson  lär ha sagt på någon av sina föreläsningar: Att berömma prestationer ökar självförtroendet, men det är självkänslan som behöver odlas! Det ligger en hel del i det påståendet!

Annonser
Källkritik i förskolan

25 05 2015

I onsdags blev jag intervjuad av Stefan Pålsson – för Skolverkets räkning, bland annat angående källkritik i förskolan. Innan jag blev intervjuad lyfte jag frågan i olika sociala medier för att få ta del av andras tankar om detta. Ned stående text är främst mina egna tankar och erfarenheter, men även andras tankar om detta. Tack till er i  tex FB-gruppen Mediepedagogik på barnens villkor som bidragit till att utveckla mina tankar. Tillsammans kan vi mer!

Vi lever i en värld där vi ständigt omges av budskap och information av olika slag. Ansikte mot ansikte, i mobilen, via nätet, på tv och radio och i tidningen I ett mediebrus som förenar banaliteter och viktiga frågor, kunskap och skitprat, gott och ont, sorg och glädje, närhet och distans – allt i ett enda sammelsurium. Barnen lever också i detta mediebrus. De föds in i den digitala världen, en värld där vi kan vara både konsumenter och producenter, en värld med ständig interaktion och kommunikation med andra människor.

Bland annat därför bör vuxna intressera sig för vad barnen gör på nätet! Vad ser de när de är på YouTube, Barnkanalen osv? Är det en ingång för samtal och utforskande och börja tänka källkritiskt och komma in på t.ex. upphovsrätt, yttrandefrihet m.m.? Spännande samtal om hur det vet att den sidan de är på är för barn och inte för vuxna kan man också ha med barnen? Vad har de för tankar och teorier om det? Och vem är det som ”berättar” allt för oss som finns i olika medier?

Redan i förskolan bör vi lägga grunden till MIK – media och informationskunnighet. (Statens medieråd kanske bör arbeta fram ett MIKjunior för förskolan?) För små barn tillbringar en del av sin tid med olika medier och då har vuxenvärlden ett ansvar att finnas där och ge dem kunskaper/verktyg för att stärka deras kritiska förmågor.

MIK handlar bland annat om att:

  • förstå mediers roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier

Det är vanligt redan i förskolan att använda sidor på nätet som informationskälla och idag lär vi oss mkt via nätet, var kommer informationen ifrån?  På förskolan kanske vi googlar något som barnen är intresserade av – då kan man ta upp till diskussion med barnen att det är bra att kolla om det står samma sak på t ex två olika sidor. För bara för att det står på/visas på en sida på nätet behöver det ju inte vara sant. Det kan vara ett sätt att lära barnen att förhålla sig kritiskt. De källkritiska frågorna Vem? Varför? Vad? När? Hur och i vilket syfte? bör komma in rätt tidigt och i naturliga sammanhang när man t ex är ute på nätet med barnen. Även i samtal om sociala medier och kontakter på nätet.

Rent generellt tror jag på att jobba rätt konkret med källkritik i förskolan. Att visa att man lätt kan luras/manipulera t ex fotografier och rörliga bilder och på så sätt skapa ett kritiskt förhållningssätt – Är det här sant? T ex genom att jobba med filmtrick. Vi kanske ser en film där man ser att många barn/vuxna ryms i en liten kartong som det rimligtvis bara ryms en person i. Gärna ha den kartongen tillhands så att de ser att det verkligen är en liten kartong. Föra dialoger med barnen – hur är det möjligt att det ryms så många i den här lilla kartongen? Vad har barnen för tankar och teorier om det? Och sedan själva få prova på det filmtricket själva och fortsätta dialogen och ställa frågan igen: Är det sant att det ryms så många barn i den här kartongen? Eller använd olika effektappar (t ex FxGuru eller ActionMovie) och gör små filmer? Stämmer det att det plötsligt kom in en liten figur och började dansa på förskolan? Var är hen nu? Hur är det möjligt?

Eller manipulera något foto t ex att placera ngt djur bredvid fotot på barnen? Var det en elefant hos oss för ett tag sedan, är det sant? Eller titta på fotografier/filmer i olika medier och ha dialog om dessa, är dessa sanna eller inte? (Sedan kan man ju förstås fundera på om det finns olika sanningar…) Och vem äger egentligen dessa fotografier? Vem äger fotona som tas i förskolan, t ex foton tagna av barnen kan man också glida in på i upphovsrättsfrågan.

Jag kommer också att tänka på hur man kan påverka, befästa och förstärka saker i medier utan att de för den skull är sanna eller så är de kanske sanna genom att fota/filma i olika perspektiv. Framställa personer i maktposition genom att fota/filma underifrån i grodperspektiv eller om någon är sjuk eller rädd fota/filma den uppifrån i fågelperspektiv. Eller ett filmreportage som man förstärker med ljudeffekter och musik osv. Eller varför inte prova green screen, t ex med appen Green Screen by Do Ink. Man filmar mot en grön (eller blå) bakgrund, t ex när barnen sitter och berättar om ngt. Självklart kan det vara barnen själva som filmar varandra eller en pedagog. Sedan byter man ut den gröna bakgrunden mot t ex ett foto eller en film på en söderhavsö inne i själva appen. Stämmer verkligen det där? Var befann vi oss när vi spelade in den har scenen? Hur kan det nu helt plötsligt se ut som om vi befinner oss på en söderhavsö?

Det handlar om att medvetandegöra!

Sen kan man ju lägga fram det här arbetet på olika sätt, t ex skapa lite spänning runt det hela som att vi är spanare eller detektiver som håller ögonen öppna och inte alltid tror på allt vi ser och hör, utan undersöker det närmare.

I sig är ju inte källkritik ett ämne i förskola och skola, det ska genomsyra det vi gör i förskola och skola rent generellt. Det kanske inte bara runt all information i olika medier vi ska förhålla oss kritiskt, utan ”fostra” ett analytiskt/kritiskt förhållningssätt även till det talade ordet IRL? Inte nu att man inte ska lite på vad folk säger, men att det ibland är bra att tänka ett varv till på vad som sägs eller gå till källan ifall man inte har förstahandsinformation.

Lägger vi grunden till ett källkritiskt tänkande hos de små barnen, kanske de blir goda granskare som vuxna.

Vi också behöver reflektera över vårt eget förhållningssätt till olika medier. Köper vi allt rakt av, delar vi med oss av ”sanningar” på t.ex. Facebook eller Twitter?

Sedan kan man fundera på hur strategin högre upp i leden ser ut? Finns det ngn medveten strategiplan runt frågor som rör detta och går den ändå ner till förskolan? Finns det en röd tråd?

Book Creator

12 05 2015


Barnen har fått i uppgift att studera sitt rum hemma. Sedan har de fått rita av det på förskolan. Barnen har tagit kort på sitt rum och sedan lagt in det i Book Creator. De har även berättat om sitt rum som vi spelade in med hjälp av appen Dropvox, och sen gjorde till en QR-kod, så den som vill kan skanna av QR-koden för att lyssna på det barnen berättar.

Face Time

11 05 2015

Sist Anki var hit testade vi Face Time för andra gången. Vi lekte kurragömma och gömde oss på olika platser på Strömbackaskolan. Jag kunde se att eleverna hittade till olika platser med hjälp av de kännetecken de fick se från gömmstället via Face Time. Dessutom fick vi motion när vi gick omkring på skolan 😄  

Åsa Lundström

   

Slideshow PRO + Tankar om arbetet med I-pad i skolan

11 05 2015

En tid har gått sen jag skrev nåt på bloggen. Känns som det åligger mig att föra arbetet framåt. Eleverna vill gärna ha sina plattor, då gärna arbeta i de appar som dom finner nöje i. Räkna, spela, pussla m.m. Jag känner att jag har stannat upp i att föreslå aktiviteter som gör att vi kan använda plattan inom fler användningsområden. Har gjort en del bildvisningar i Slideshow PRO som är en enkel app där man kan göra ett bildspel på några minuter. T.ex när man är på utflykt, eller bara vad men gjort under veckan i skolan.

Vi som jobbar här på Gymnasiesärskolan måste också bli bättre på att gemensamt planera, diskutera, lära av varandra så vi inte sitter var och en själva i våra egna klasser. Inspirera varandra!! Haltande blir det också eftersom några i vår personalgrupp inte är med i projektet.

Jag funderar också på hur vi kan ha nytta av plattorna i våra ämnen, samt hur kan man göra så att vi får ett socialt samspel mellan eleverna. Det blir så att de sitter mycket en och en med plattan.

Det finns mycket mer att utforska och utveckla med lärplattorna så det är bara att hugga tag i det! Dokumentera mer av det vi ser i vår verksamhet.

Hälsningar från Karin

Hur man gör QR-koder

4 05 2015

Jag fick en fråga hur man gör QR-koder till böckerna på UR. Man gör på samma sätt oavsett om det t ex är ngt på YouTube eller ngn annan sida på nätet som man ska länka QR-koden till.

Så här gör man:

Den här gången gjorde jag allt på datorn, brukar annars använda appen Qrafter Pro.
Jag gick in på ur.se och sökte efter Läs med sagor. Fick upp sidan.
Klickade på en av böckerna.
Kopierade URL:en (länken) till den boken.
Öppnade en ny flick på Internet Explorer och gick till denna sida:
http://www.skapaqrkod.se/index.php
Se till att URL är förbockat på den sidan. Klistra in den kopierade länken från UR.
Klicka på skapa QR-kod.
Nu genereras en QR-kod och du ska se den högst upp på sidan.
Jag högerklickade på QR-koden och valde kopiera, man kan ju spara ner den till en fil på datorn också.
Jag startade sedan Word och klistrade in QR-koden där.
Sedan sökte jag på bokens titel på Google, fick upp bilder på bokens framsida, högerklickade och kopierade den bilden och klistrade in den i Worddokumentet bredvid QR-koden. (Här är det då tveksamt om man får göra så, det är ju ngn som sitter på upphovsrätten till det fotografiet/bokomslaget – men jag tänker att de som gjort boken gärna vill att den ska läsas)
Men så gör man i alla fall!
Lycka till!
%d bloggare gillar detta: