Rörelse och lärplattan – Just Dance for Kids

25 03 2015

Ibland möts jag av kommentarer om att det är så mkt stillasittande framför datorer och lärplattor, men det behöver det absolut inte vara. Tipsar om att gå ut på YouTube, koppla upp datorn/lärplattan mot en projektor och dansa loss! Just dance for kids är låtar som många barn känner igen och så föreslås olika dance moves som man kan följa eller förstås dansa fritt.

Annonser
Tips på föreläsning

24 03 2015

Erika Kyrk Seger en av mina medförfattare i boken Mediepedagogik på barnens villkor är en väl anlitad föreläsare. Här kan ni ta del av en föreläsning av henne: http://www.lararkanalen.se/lararkvallarna-ett-nytt-lararskap-i

Uppgift 2 Lärandeorienterad observationsuppgift

20 03 2015

I läroplanen för gymnasiesärskolan 2013 skrivs att ”skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta självständigt och tillsammans med andra.”

Övergripande mål och riktlinjer.

Det är skolans ansvar att varje elev efter genomförd gymnasiesärskoleutbildning utifrån sina förutsättningar bland annat utvecklat sin förmåga att:

* lösa praktiska problem och arbetsuppgifter.

* Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

* formulera, analysera och pröva antaganden samt lösa problem.

Bakgrund till observation

Eleven fick jobba själv med appen. En elev fick utforska appen Bugs&Numbers och en annan elev fick utforska appen Puffarna, jag hade tänkt låta henne pröva appen Falling Stars först men denna elev var väldigt tydlig med att hon ville ha en annan och då lät jag henne välja själv. Hon tryckte då på appen puffarna. Jag stod bakom och filmade.

Sammanfattning av observation 

Eleven trycker på appen och väntar på att något ska hända. Jag avvaktar en stund men till sist säger jag – händer det något? Eleven svarar – Där! Han trycker på start och spelet startar. Nu behöver han inte göra några val utan spelet matar på med flera uppgifter som han ska lösa. När en nivå är avklarad börjar nästa automatiskt. En uppgift är att färglägga en bild utifrån siffror. Detta gör han mycket noggrant och när han är klar trycker han på en grön pil. En ny färgläggningsbild kommer fram. Han bli sittande en stund utan att vilja börja. Jag visar på en ny knapp och frågar – vad händer om du trycker här? Han tittar på det olika alternativen men väljer inget. Jag säger till slut – Du får välja något, vad står det. Eleven svarar – Där! Han trycker på valet hoppa över. Eleven är aktiv i appen och prövar olika lösningar på uppgifterna. Han jobbar länge i appen och han ser nöjd ut. Han är väldigt koncentrerad.

Sammanfattning av observation Puffarna

Eleven utforskar olika saker i appen utan tvekan. Hon pratar med figurerna i appen och är glad. Hon lyssnar vad figurerna vill att hon ska göra och utför instruktionerna. Hon sitter länge med denna app. Vissa uppgifter i appen behövde hon hjälp med för att komma vidare.

Analys

Eleverna klarade mycket i apparna självständigt och blev det fel så vågade de fortsätta att hitta försök till lösning. Att som pedagog sitta med att utforska appen tillsammans med eleverna han vara bra så att det inte tar alltför länge att komma vidare, kan bli tråkigt då. Däremot viktigt att tänka på att inte styra för mycket och att ge eleverna chans att själv komma på hur man gör. Eleverna hade stor uthållighet och satt länge med dessa appar. Jag tycker att dessa appar ger möjlighet att visa att de kan ta egna insiativ och att de kan lösa problem självständigt. Eleverna var nyfikna på apparna och visade att de hade självförtroende att pröva allt i apparna.

Åsa Lundström

Uppgift 2

20 03 2015
Mål ur förskolans läroplan: 
 • Utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära
 • Utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • Två barn undersöker appen Puppet Pals

Vad gör barnen?
Ena barnet Instruerar , berättar och visar hur man ska göra en film.
Andra barnet lyssnar, frågar och undrar.

Hur gör barnen?
Ena styr och visar från början. Andra frågar och undrar. Ena barnet tydlig och säker i sin roll att visa hur det går till. Andra barnet försiktig i början. Vågar mer allt eftersom hon får prova själv. Trycker, undersöker och väljer figurer och kläder. När de börjar leka med figurerna i filmen blir det ännu lättare och mindre kravlöst.  De skrattar och skojar och har roligt.
Vad säger barnen?
-då ska dom här två åka…
-öppnas munnen då?
-jag kan visa hur man gör…
-då ska man prata med varandra…
-skrattar!!
-nu kör vi!
Sammanfattning:
Barnen hade fått som instruktion att den ena skulle instruera den andre. Om vi tittar på målen som vi hade för uppgiften tycker vi att Det var en bra väg att gå för att få båda flickorna att sätta igång och undersöka Puppet PALs.  Vi tycker det var bra att vi valde två barn som inte har så framträdande roll i barngruppen i övrigt. Nu fick de möjlighet att i lugn och ro undersöka PUPPETPALS tillsammans. Det blev på ett lekfullt sätt. Det var en bra förutsättning för att dessa flickor skulle ges möjlighet att inta ledande roller och våga prova och undersöka.
Barnen utforskar Book Creator
Två barn jobbar med sina egna böcker i appen Book Creator. De har jobbat i Book Creator tidigare och nu ska de fortsätta och lägga in bilder och vara kreativa /hitta på själva vad de vill tillföra i sin bok.
Vad gör barnen?
Det ena barnet visar den andre. Frågar.Tittar, provar. Trycker. Ger instruktioner.Hämtar bild. Förminskar och förstorar. Gör om igen. Ritar i boken med fingret. Väljer färger. Spelar in sina röster när de berättar.
Hur gör barnen?
Lägger in bild på ett vant sätt. Gör om igen. Osäkert och försiktigt när de ska prova något nytt. Ena barnet viskar nästan när han ska hjälpa och visa.
Vad säger barnen?
Tryck två gånger.
Kanske vitt du kan rita?
Magiska färger!
Ska man prata?
 
Sammanfattning:
Utvärdering av målen:
Utforskar sin nyfikenhet och lust att lära
Barnen var lite osäkra när de fick hitta på själva. Bra att låta dem få den uppgiften. Då går det lättare att våga trycka och pröva sig fram. Ett bra sätt att lära.
Utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Bra verktyg för att barnen ska ta egna initiativ och våga prova. Bra att våga spela in sina egna röster.
uppgift 2 

19 03 2015

Mål från läroplanen:

– Pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter  

– möjligheter att utveckla sitt språk, lärande och sin kommunikation ett lustfyllt lärande genom skapande arbete och lek.

 Sock Puppets app

De fick själva första gången prova på appen utan förkunskaper. Jag visade barnen snabbt vad man kunde göra med den, men ville att de själva skulle få utforska den mera.

Vad  gör barnen?

De blev väldigt ivriga först.alla ville trycka. Pojken förstår fort hur man gör men får inte riktigt vara med och bestämma. Men han tycker ändå det är roligt och skrattar och pratar mer än vanligt. Flickorna vill ta över.

Hur gör barnen?

De upptäcker att det inte går att trycka samtidigt.en av flickorna vill styra upp det och knuffar iväg händerna. Pojken går iväg en liten stund och då kan flickorna turas om att styra figurerna, men han kommer tillbaka för att titta på.

Vad säger barnen?

I början är de så ivriga, lyssnar inte på varandra. Det blir mycket… Vänta,vänta och mycket skratt. Pojken ser att huset är för högt upp men flickorna har inte tid att lyssna på han. Jag går in endast en gång för att visa var man trycker för att spela upp. I slutet upptäcker de att de måste turas om att prata och röra paddan.

 

Utvärdering av Valda Mål: Dom löser problemet på ett kreativt sätt. De diskuterar med varandra men behöver träna mera på att lyssna på varandra och lära sig av sina kompisar. Det kan vara så att kompisen har lösningen eller kunskapen. Språket främjas främst för pojken som inte alltid vågar prata.

Kan också tycka att det är förmånga barn att vara tre runt en ny app, det räcker att det är två.
Stavningslek app

Här är det ett barn som för första gången spelar stavningslek och en pojke sitter bredvid för att också lära sig hur det går till. Han har inte hunnit lika långt i sin läs utveckling.

Vad gör barnen?

Flickan förstår fort hur det funkar. Pojken tittar intresserat på och kommentera lite. Det går pratar lugnt med varandra.

Hur gör barnen?

Pojken vill också vara med och trycka efter en liten stund, flickan blir lite irriterad, och då säger han -jag vill också spela. Men sen låter hon han trycka lite också.

Vad säger barnen?

De  härmar ibland ljuden som det hör. Flickan kommenterar också att det finns  två a i badkar.

 

Utvärdering av Valda Mål: här fick de utforska och pröva appen i lugn och ro. De lär känna tillit till sin förmåga att stava och läsa ord. De kan om det är två hjälpas åt med svåra ord.

När jag slutade filma fick även pojken spela stavningslek. Det är mycket bra för han att höra ljuden hur de låter, han är inte säker på alla ljuden än. Flickan kan stava ord men inte när det blir dubbla konsonanter

Uppgift 2 – Lärandeorienterad observationsuppgift

19 03 2015

Valda mål:

 • Får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Valda appar:

 • Prata
 • Fluidity

Prata:

Vad gör eleven?

Eleven visar intresse och utforskar appen.

Hur gör eleven?

Eleven provar sig fram genom att klicka på de olika pratkorten och vill höra vilka pratkort som är valda.

Vad säger eleven?

Eleven för en diskussion samtidigt som eleven väljer olika pratkort och svarar sedan om det var något som den eleven ville eller inte, eller om det var något som eleven tycker om eller inte tycker om.

Fluidity:

Vad gör eleven?

Eleven visar intresse och är väldigt koncentrerad vid utforskande av appen. Eleven är fokuserad och tittar väldigt intensivt på i-paden.

Hur gör eleven?

Eleven tittat på appen och följer mönstret som fluidity bildar.

Vad säger eleven?

Då eleven inte äger ett eget språk så säger eleven inte mycket utan av läten eleven gör samt kroppsspråket så såg vi ett intresse av appen.

 

Reflektion:

Valda mål från läroplanen var att eleven:

 • Får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

”Prata”

Med appen prata får eleven stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling då appen hjälper när talet inte räcker. Eleven vi provade ”prata” med har väldigt svårt att hålla fokus men med hjälp av appen får eleven stöd till att fokusera och hålla kvar eleven vid ett ämne en längre tid, något som annars blir svårt. ”Prata” tycker vi även ger eleven möjligheter så att eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och så känna tillit till sin egen förmåga. Det finns alternativ i appen så att man kan välja hur många olika pratkort man kan ha och därefter blir den även mer fyllig i alternativen till varje ämne. Detta gör att eleven kan använda den själv på en enkel nivå där pratkorten är tydliga, enkla med mindre alternativ samt att de då är större, något vår elev behöver för att motoriskt ha möjlighet att trycka på det kort som önskas. Eftersom appen möjliggör detta och även ger eleven en ökad kapacitet till kommunikation så ökar även elevens tillit till sin egen förmåga. ”Prata” går även att använda i den avancerade funktionen men då tillsammans med andra och som ett redskap för diskussion och samtal.

”Fluidity”

Eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling är ett mål vi har valt. Utifrån denna app får eleven inte något stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Vi anser att sinne såsom synen stimuleras av denna app, eleven var väldigt koncentrerad och oerhört fokuserad vilket vi blev väldigt överraskande av då eleven i vanliga fall visar väldigt lite intresse för i-paden. Färgkontrasterna och dess rörelse är något vi främst tror fångar elevens intresse. Att eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egna förmåga är något vi däremot anser stämmer överens med den valda appen. Eleven har möjlighet i ”fluidity” att själv lära, utforska och arbeta ensam och även tillsammans.

/ Johanna och Linnea

Uppgift 2

19 03 2015

Lärandeorienterad observationsuppgift

Utifrån Gymnasiesärskolans läroplan har jag valt 2 strävansmål att titta närmare på:

 1. Skolan ska utveckla elevernas kommunikation och sociala kompetens.
 2. Att eleverna kan lära, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

De appar jag valt är Toca Store och en spelapp som heter Blip Blup. Eleverna fick prova dessa och jag har filmat det.

Jag ser att eleverna finner stort intresse för dessa, kommunikationen ökar och i Toca Store är det ju bra att man sitter två- en som handlar och en som sköter kassan. Eleven handlar varor och betalar, hon ser när det fattas pengar så ändrar hon priset på varan. Hon får pröva alla de moment som finns i målen. Hon visar en glädje/lust samt att man fångat något som hon är intresserad av.

Blip Blup är en spelapp som fodrar att man kan se mönster och tänka lite snabbt. Min elev som provade denna app visar prov på att han utforskar, lär sig , arbetar självständigt. Han visar ett intresse och engagemang. Han söker kommunikation med mig när han undrar över något. Det är bra att vara medspelare och fungera som stöd när det kör fast. Denna app strävar inte så mycket att utveckla kommunikationen. Det är mycket hjärngympa och att se mönster. Man kan ju tänka att han skulle ge upp när han inte hinner göra banorna men han fortsätter ivrigt tills det går. Vilken oanad förmåga han visar och en lust att lära sig samt att han väldigt uthållig.

Med vänlig hälsning Karin Flodin Strömbackaskolan
%d bloggare gillar detta: