Första uppgiften

9 02 2015

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Varje barn ska ges möjlighet att bilda sin egen uppfattning och göra val utifrån de egna förutsättningarna.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

Vi intervjuar barnen och använder oss av appen Popplets tankekartor

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?
Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

Stimulera barnens samspel och att barnen ska lära sig att respektera och lyssna på varandra..
Vi vill låta barnen prova på olika uttryckssätt( dans, skapande, drama, filmer, appar) dels individuellt och i grupp. Barnen får då möjlighet att utveckla sin tilltro till sin egen förmåga samt att de får möjlighet att samarbeta. Vi vill stärka barnet självt men även att barnen ska få förståelse för varandras likheter och olikheter samt att de ska känna att de duger som de är.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?
Barnen får använda IPad enskilt, i par och i grupp.
Vi använder oss av bild, skapande och dans. I Appen Bookcreator kan barnen göra böcker om sig själv. Genom att använda Puppet Pals får barnen träna sig att samarbeta. Vi ska låta barnen filma och ta kort med hjälp av av IPadsen.

Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?
Barnen ska arbeta enskilt, i par och i grupp.

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?
Vi kommer att samarbeta med grannavdelningen Kvisten.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?
Genom den dagliga kontakten vi har vid lämning och hämtning. Vid utvecklingssamtalen och föräldramöten.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.
Genom att filma och ta kort när barnen skapar och dansar bl a. Vi kan då reflektera tillsammans med barnen på ett enkelt sätt. Filma då barnen undersöker appar. Popplets tankekartor.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?
Utvärderar Genom att använda Popplets tankekartor. Jämföra, uppmärksamma samarbete mellan barnen när vi filmat dem. Se och jämföra dans och skapande nu och i slutet på vt för att se om uttryckssättet utvecklats och förändrats.

Annonser

Åtgärder

Information

One response

23 02 2015
lekmit

Det blir intressant att fortsätta följa era lärprocesser 🙂

Några tankar:
Jag tänker att ni också skulle kunna samverka med mottagande förskoleklass. Toppen att ni samverkar och bollar tankar och idéer med Kvisten!

När det gäller föräldrakontakten tycker jag att ni ska nyttja lärplattan till att kommunicera med dem. T ex maila foton, pic collage osv. Tänk att få ett foto på sin guldklimp när man sitter på jobbet?! Det går även att Skypa eller Facetajma med dem. Ni kan även tipsa dem om LekMiTbloggen.

När det gäller reflektionen, så är ju film ett fantastiskt verktyg för reflektion, och att snabbt kunna ge tillbaka dokumentationen till barnen och reflektera tillsammans med dem för att sedan tänka vidare, utmana osv.

Nu fortsätter vi utforska och medforska tillsammans med barnen 🙂

UllaK

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: