LekMit uppgift 1. (Strömbackaskolan – gymnasiesärskolan.)

5 02 2015

Litteratur: Läroplanen för gymnasiesärskolan 2013.

               Kursplanen för gymnasiesärskolans individuella program 2013. 

Vilka delar ur läroplanens första del vill ni skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?

  • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
  • Vidare ska skolan utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens.
  • Kan använda t.ex. bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som olika verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande samt lärande.
  • Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.
  • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
  • Stärka sin tillvaro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor.

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

 • Vi utgår från elevens intressen och deras nyfikenhet. Vi låter eleven utforska olika ”appar” för att se vad som intresserar och passar just den eleven. Vi ser hur tekniken kan matcha med de motoriska svårigheterna eleverna kan ha.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

 • Kommunikation i olika former exempelvis kroppsspråk, tal, tecken och bild.
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
 • Tolkning av olika kommunikativa uttryck.
 • Samspelets olika faser.
 • Traditionella och digitala tekniker. Fotografering och filmande. Bearbetning och redigering av de skapande med hjälp av digital teknik. Arbetsgången i den skapande processen från ide till färdig produkt.

Vilka innehåll behöver arbetsområdet ha för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

 • Att det ska vara enkelt att använda och göra så att eleven självständigt ska kunna använda sig av redskapet så att eleven senare kan använda sig av det utanför skolan. Att väcka elevens intresse och att alla elever ska kunna delta så att det möjliggör samspel. Att de känner stolthet i sin förmåga att skapa, att visa varandra vad man gjort.
 • Ett lustfyllt lärande.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

 • Vi vill använda ipads som en möjlighet för eleven att få visa upp, reflektera och komma ihåg. Att visa för sin omgivning vad de har gjort. Ipads blir ett redskap för kommunikation mellan elev till elev, elev till lärare, elev till hem samt klass till klass.

Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet? 

 • Ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt, uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
 • Stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära.
 • Samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen.

 

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra gymnasiesärskolor? Hur?

  • Att eleverna eventuellt får visa upp vad de gjort till andra skolor/verksamheter.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar? 

 • Vi informerar föräldrarna att vi deltar i LekMit projektet samt ger dom tillgång till adressen till bloggen så att de kan följa den. Föräldrarna har inblick i den dagliga verksamheten då ”ipadsen” har möjlighet att följa med mellan skolan och hemmet.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.

 • Vi dokumenterar med film och foto vilket ger eleverna möjlighet för reflektion då vi visar upp efter arbetets gång.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

 • Genom att vi använder oss mycket av film och foto tydliggör vi för oss själva hur vi arbetar. Efter ett arbete reflekterar vi själva vad vi gjort, hur det blev och vad vi hade kunnat göra annorlunda genom dokumentationen. Därefter kan vi genom samtal i arbetslaget delge varandra om erfarenheter, idéer samt utmaningar.
Annonser

Åtgärder

Information

One response

23 02 2015
lekmit

En väl genomförd uppgift, som gör att ni kommer att ha lätt för att utvärdera mot uppsatta mål när ni tittar på eran verksamhet med kvalitetsögon.

En del av att låta andra ta del av era elevers jobb är ju att delta i PEFF, som ni har för avsikt att göra. Sedan kanske det är möjligt att ha ngt samarbete med barn & fritid som vi talade om när ni var här på utbildningsdagen.

Ni har ju både individfokus för att anpassa er undervisning för varje enskild elev, bra att ni även väljer att lyfta gruppen som en tillgång och att samspela och samarbete t ex med andra klasser i den mån det är möjligt.

En del av era elever har ju verkligen tagit till sig lärplattan och använder den även utanför skolan, t ex på vårdcentralen för att dokumentera och göra actionfilmer.

Film är verkligen bra som reflektionsverktyg!

Ser fram emot fler spännande lärprocesser tillsammans med er!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: