Puppet Pals

28 01 2015

Ett första blogginlägg.

Idag har vi utgått från en elevs intressen och gjort en film i Puppet Pals.

Annonser
Uppgift 1 Jävre F-klass

28 01 2015

Uppgift 1 Jävre F-klass
Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
Vi vill ge eleverna möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter möjligheter att utveckla sitt språk, lärande och sin kommunikation ett lustfyllt lärande genom skapande arbete och lek.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?
Dessa mål känns aktuella i arbetsområdet
Att eleverna försöker lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Ge eleverna verktyg för att kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
Ge eleverna kunskap så de kan använda modern teknik som ett verktyg för skapande och lärande

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?
Genom att vi har arbetat med Trulle har de en förkunskap om hur en saga är uppbyggd med en början, en mitt och ett slut.

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?
Repetera en sagas innehåll
Jobba med Ipad och olika appar där man kan skapa sagor
Eleverna själv får fota och skriva sagor och händelser omkring detta

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?
Vi använder ipad både enskilt, i par och i grupp. Får använda nya appar och även kunna maila till sina föräldrar de färdiga arbeten de gjort. När vi jobbar med sagor får barnen ett bättre nyanserat språk och uttal. Vi vill också få barnen att träna på kommunikation och argumentation.
Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?
Enskilt, par och i grupp

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?
Eleverna kan gå och läsa upp sina sagor för förskolan. Vissa upp någon film för de blivande sexåringar i maj.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?
Har informerat föräldrarna via mail att jag är med i Lekmit.
Eleverna kommer att maila hem sina sagor till föräldrarna och då hoppas jag på respons.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.
Jag kommer att filma barnen när de arbetar med foto/film/appar

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?
Utvärderar genom att jämföra sagor de skrev under ht med de som de gör under vt för att se om språket och uppläget av sagor ändras.
%d bloggare gillar detta: