Puppet Pals

28 01 2015

Ett första blogginlägg.

Idag har vi utgått från en elevs intressen och gjort en film i Puppet Pals.

Annonser
Uppgift 1 Jävre F-klass

28 01 2015

Uppgift 1 Jävre F-klass
Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
Vi vill ge eleverna möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter möjligheter att utveckla sitt språk, lärande och sin kommunikation ett lustfyllt lärande genom skapande arbete och lek.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?
Dessa mål känns aktuella i arbetsområdet
Att eleverna försöker lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Ge eleverna verktyg för att kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
Ge eleverna kunskap så de kan använda modern teknik som ett verktyg för skapande och lärande

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?
Genom att vi har arbetat med Trulle har de en förkunskap om hur en saga är uppbyggd med en början, en mitt och ett slut.

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?
Repetera en sagas innehåll
Jobba med Ipad och olika appar där man kan skapa sagor
Eleverna själv får fota och skriva sagor och händelser omkring detta

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?
Vi använder ipad både enskilt, i par och i grupp. Får använda nya appar och även kunna maila till sina föräldrar de färdiga arbeten de gjort. När vi jobbar med sagor får barnen ett bättre nyanserat språk och uttal. Vi vill också få barnen att träna på kommunikation och argumentation.
Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?
Enskilt, par och i grupp

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?
Eleverna kan gå och läsa upp sina sagor för förskolan. Vissa upp någon film för de blivande sexåringar i maj.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?
Har informerat föräldrarna via mail att jag är med i Lekmit.
Eleverna kommer att maila hem sina sagor till föräldrarna och då hoppas jag på respons.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.
Jag kommer att filma barnen när de arbetar med foto/film/appar

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?
Utvärderar genom att jämföra sagor de skrev under ht med de som de gör under vt för att se om språket och uppläget av sagor ändras.

BETT

27 01 2015

Hade förmånen att få åka på BETTmässan i London som var förra veckan. Vi fick klartecken rätt sent att vi kunde åka, så vi åkte inte iväg med ngt utbildningsföretag utan själva – vilket både har sina för och nackdelar. Fördelarna att åka med ett utbildningsföretag är ju att man kan utvidga sitt nätverk, nätverka, gå på särskilda föreläsningar, ev. åka på studiebesök, få guidade turer på mässan som är stor. Åker man iväg på egen hand, äger man sin tid på ett annat sätt och mest troligt blir det billigare. Skulle själv gärna åka med ett utbildningsföretag av ngt slag, men ha typ halvpension – så att inte alla dagar är helt schemalagda. Första dagen på mässan snurrade det mest runt i huvudet av alla intryck, ljud, människor osv. typ 16 000 personer som gick runt. Kände då att det var mkt färdigtänkta koncept, drillprogram, övervakningssystem, säkerhetstänk m.m. Jag är själv mer för öppna lösningar, där man kan tänka och göra själv, vara kreativ, skapande och reflekterande. Samt ge ”nycklar” till barnen/eleverna till sitt lärande.  På lördagen gav mässan ett helt annat intryck – mindre människor i omlopp, såg mer saker och småföreläsningar som kändes intressanta.

Lyssnade på A Chohan från ESSA Academy. En skola med tredje generationens arbetslösa. En skola som haft bottenbetyg, hög frånvaro osv. där de tog ett omtag för ett par år sen för att börja bygga en mer framgångsrik skola, där eleverna trivs, närvaron är hög, där man utgår från vad som ligger eleverna nära m.m. När de var i brainstormingsfasen för hur skolan skulle förändras, var det många tankar som avhandlades, men en sak som de kom fram till som var det viktigaste för alla på skolan var kosten. Så de anställde en kock som lagar näringsriktig mat, för att lärare och elever ska ha bra förutsättningar för att klara skoldagen. När det gäller digitala verktyg, så var ledordet KEEP IT SIMPLE! (Här får jag då genast associationer till boken Mediepedagogik på barnens villkor, och kapitlet som Markus Bergenord har skrivit där kan skriver om KISSprincipen – Keep It Simple Stupid!) De hade frångått interaktiva tavlor, körde uteslutande med iPods, iPads, datorer och iTunes U, där de la ut genomgångar, anteckningar, uppgifter m.m en miljö som man kan arbeta tillsammans i och komma åt oavsett var man är. Både lärare och elever lägger ut material där. Varje fredag eftermiddag träffas lärarna och arbetar fram material tillsammans som de sedan lägger ut på iTunes U. Just att tanken att hålla det enkelt, att tekniken i sig inte ska vara ett hinder, är i linje med hur jag själv tänker. Det får inte bli för svårt, för då finns risken för många tappade sugar.

Att jobba med rörlig bild på olika sätt ligger mig varmt om hjärtat, vi såg ett animeringsprogram som även finns som en app som vi genast laddade ner och gjorde små animeringar senare på kvällen. Det fanns en del extra lull lull i programmet som jag inte sett i tidigare animeringsappar, t ex att man kan lägga in pratbubblor, greenscreen, en hel del musik följer med och möjligheten att lägga in egen musik, för- och eftertexter och lägga in animeringar i ”vanliga” filmer m.m. Programmet/appen heter ZU3D.

På SEN-avdelningen (Special Needs Education) fanns det en hel del intressant.

Fortsättning på blogginlägget följer så småningom.

 

Test

25 01 2015

Så inspirerande o roligt att få vara med i LekMiT!

Test

20 01 2015

Ett första blogginlägg från Barret.

Värt att tänka på

19 01 2015

Det är just i mellanrummet mellan det trygga och det okända som pedagogiska förändringar kan äga rum. Det är där de nya tankarna föds som kan leda till oanade möjligheter.

Mediepedagogik på barnens villkor

12 01 2015

I september/oktober 2013 blev jag kontaktad av Lärarförlaget med en förfrågan om jag ville skriva en bok om mediepedagogik i förskolan. Har saknat en sådan bok som går lite mer på bredden och djupet sedan jag själv var färdig mediepedagog år 2000. För att få ett bredare perspektiv än bara mitt perspektiv så blev det en antologi. Jag har skrivit förordet, kapitel 1 och 10, samt headhuntat mina medskribenter från olika ställen runt om i Sverige. En del av dem är mina kollegor här i Piteå, andra är föreläsare som jag själv lyssnat på och följt och kommunicerat med via sociala medier. Boken kom ut till försäljning i december, vilket kändes helt fantastiskt och en smula overkligt! (Mkt märkligt att se sitt namn på en bok…!) Det var verkligen en intensiv lär-, skriv- och feedbackprocess som varit mycket intressant, stundtals krävande men hela tiden roligt och utmanande. I skrivande stund har det börjat komma en del recensioner på boken. Några hittar du här:

Det är en bok som passar på lärarutbildningarna och i förskola och förskolekass och även på i de tidigare åren i grundskolan. Det är en bok som innehåller både teoretiska och praktiska perspektiv. En bok som vi hoppas ska väcka tankar och reflektioner om hur och varför vi jobbar mediepedagogiskt och använder digitala verktyg, med kopplingar till läroplanen, litteratur och forskning. En bok med en massa kompetens inom ämnesområdet! Förhoppningsvis ska några av oss föreläsa på SETT i april. Återkommer när jag vet mer om detta. Då har du chansen att lyssna och inspireras, ifall du ska dit. Här hittar du ett smakprov på boken och jag tror att den är billigast att köpa via Lärarförlagets sida, Lärarförlaget är ju då förlaget som tagit initiativ till boken. Det finns också en sida på Facebook som heter Mediepedagogik på barnens villkor, där man kan diskutera bokens innehåll, delge varandra tips och idéer osv. Gå gärna med i den ifall du använder Facebook. I LekMiTprojektet kommer vi att använda boken som obligatorisk kurslitteratur.

Helena Danielsson (Docent i bild- och mediepedagogik) har läst boken och hon skriver till mig: Innerligt tack för boken! Vilket bra och viktigt jobb du/ni har gjort med boken. Själv är Helena Danielsson också nyligen utgiven i antologin: Bild, konst och medier för yngre barn – Kulturella redskap och pedagogiska perspektiv – Maria Bendroth Kalrsson, Tarja Karlsson Höikiö (red)
%d bloggare gillar detta: