Bockarna Bruse

9 06 2014

Vi har jobbat med animerad film i en av klasserna på Träningskolan. Så här här har vår planering och upplägg sett ut. Hoppas att det kan inspirera andra att prova!

Planering Bockarna Bruse

Syfte

Eleverna utvecklar kunskaper om matematik (tid) och vetskap om att man kan använda IKT som verktyg för att göra en film.

 Mål

Efter temaarbetet ska eleverna känna till arbetsgången hur man gör en animerad film och utvecklat matematiska kunskaper framförallt tidsuppfattning.

Centrala begrepp

Tidsordna händelser, begrepp som nu, först, sedan, snart, sist, vänta, börja, sluta,

liten, mellan och stor, tjock. Antal (1-3). Prepositioner som under och över, på. Turtagning, vänta. Rytm, ordningsföljd, läge, varaktighet, dåtid,nutid och framåt.

Genomförande

Leken har varit en vital del i hela projektet. Vi startade med att läsa sagor, se filmer, lekte rollekar om Bockarna Bruse. När vi upplevde att eleverna var bekanta med sagan, började vi att skapa bakgrund och rollfigurerna. Därefter började vi att filma. Vi jobbade i IStopMotion och redigerade i IMovie. Vi tog hjälp av vår musikpedagog med att spela in sången. För att öka delaktigheten hos de elever som saknar verbalt språk använde vi oss av en liten filmruta, där de teckande delar av sagan.

Utvärdering

Ikt som verktyg har bidragit till att alla elever kunnat vara delaktiga, även de som saknar verbalt språk har kunnat synliggöras. Ipaden är ett mycket interaktivt hjälpmedel, som har främjat elevernas självständighet och tilltro till sin egen förmåga. Inte minst genom att eleverna har fått se sitt eget skapande växa fram och bli till en film. Eleverna känner nu till arbetsgången hur man gör en animerad film och är mycket stolta över resultatet. De har även fått möjlighet att på många olika sätt jobba med de centrala begreppen ovan. Efter projektet slut, kan vi se att eleverna spontant fortsätter att leka Bockarna Bruse i den fria leken. Så förutom de ovan nämnda målen, har detta projekt även bidragit till att eleverna utvecklat sin sociala förmåga.

Annonser
Studiebesök på Träningsskolan

5 06 2014

I måndags var alla som är med i LekMiT på studiebesök på Träningsskolan (som också är med i projektet).

De presenterade sin skolmiljö och hur de arbetar bland annat med IKT som verktyg. Bland annat visades två animerade filmer: Bockarna Bruse och Sagan om den lilla gumman, vilka jag så småningom hoppas kan läggas ut här på bloggen. En del av arbetsprocesserna runt Sagan om den lilla gumman kan ni läsa om i tidigare blogginlägg, och förhoppningsvis kommer lite processkrivningar omkring arbetet med Bockarna Bruse. Alla barn i Träningsskolan äger ju inte det talade språket, de kommunicerar t ex med teckenspråk och med bilder. I filmerna som redigerats i iMovie på lärplattan har de lagt in en liten ruta i själva filmen där barnen tecknar innehållet i berättelsen. Fantastiska filmer där barnens ”röster” verkligen får ta plats – härligt :)!

Skattjakt med appen Playboard.

2 06 2014

När vi började med våra naturskolor kände vi att vi ville prova göra en skattjakt. Barnen tycker det är så spännande att gå på skattjakt och äventyr.
På vår förra utflykt hade barnen fått fota med ipaden på platser som de själva känner igen. Av det gjorde pedagogen en bana som vi gick tillsammans. På varje skatt/låda fanns det ett uppdrag som barnen skulle lösa/ hitta innan de fick öppna asken, där det låg en guldsten med en bokstav på. När vi gått hela banan och samlat alla skatter, fick barnen gemensamt lägga ihop alla stenarna som bildade ett enkelt ord. Vi delade gruppen i 2 grupper och gick i 2 omgångar. Denna dag var det lite blåsigt och flygplan i luften, så man hörde lite dåligt. Som alltid är ju barnen mycket sugna och ivriga att vara först att hitta skatten, men alla var glada och delaktiga och lyckades hitta alla skatter och lösa uppdragen.

20140602-132243-48163738.jpg

20140602-132244-48164162.jpg

20140602-132244-48164385.jpg

20140602-132244-48164677.jpg

20140602-132243-48163962.jpg

 
%d bloggare gillar detta: