Lekmit uppgift 2

7 04 2014

Lekmit uppgift2-2

Lärarorienterad observationsuppgift

I Läroplan för Grundsärskolan 2011 kan vi läsa under Skolans uppdrag att ” Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” citat s.9.

Övergripande mål och riktlinjer
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola, inriktning träningsskolan kan använda det svenska språket på ett nyanserat sätt och kan lära utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Bakgrund till observation
Pedagog från c-mit handleder i klassen under filmtillfället och sköter inspelningen. Elev och pedagog sitter vid bordet med ipad. Den andra eleven i rummet är inbjuden att delta men vill istället bara iaktta och så småningom prova på att filma med pedagog från c-mit istället.
Sammanfattning av observation
Pedagog och elev sitter vid bordet med appen puppet pals.Pedagog visar vad man kan göra i programmet. Figurer och de olika miljöerna. När elev pekar på de olika valmöjligheterna benämner pedagog figurer/miljöer, elev låter –Mmmmm.
Pedagog säger -Vilka mer bakgrundsbilder vill du ha? Elev pekar och väljer.
Pedagog- kommer du ihåg var man gjorde bilden större?
Elev förstorar bild och pedagog säger- Där! Elev skrattar nöjt!
Under arbetet åker ipad kalendern ned och täcker programmet. Det är svårt för elev och pedagog att dra upp den igen. Pedagog säger-Det är som en rullgardin!
Elev zappar mellan de miljöer hon valt. Stannar på miljö Arcushallen där hon lagt in bilder på sig själv och två klasskamrater. Pedagog tar elevens bild och låtsas fråga- Vill du spela boccia med mig ?
Elev säger då –benämner namn på klasskamrat vill du spela boccia med mig ?
Pedagog låtsas var klasskamraten och säger- Jaa jag tar blåa vill du ta röda?
Elev svarar- Jaa
Pedagog tar med den tredje eleven och säger – Då kan vi spela alla tre och svisch!
Elev skrattar och byter sedan miljö.
Den nya miljön är klassrummet där det finns två bilder av eleven själv med sur/gladbild.
Pedagog säger- Heja namn på elev Jobba på!
Elev trycker på inspelningsknapp
Ipadkalendern åker ned och elev och pedagog drar upp den
Pedagog säger – Ska vi göra en inspelning? Ska vi göra en film? Då trycker du på den röda knappen
Elev trycker på inspelningsknapp
Elev säger- Hej du sitt namn säger namn
Pedagog säger- Då har vi två tjejer! Vad säger namn till den namn
Elev säger –Hejsan du namn
Pedagog säger – Bra jobbat
Elev säger- Bravon jobbat
Pedagog säger – Bravo jobbat du är bäst !
Elev säger- Bravon jobbat du är bästisen!
Pedagog säger- Vad tror du namn säger?
Elev säger- Ingentingen!
Pedagog säger- Vad tror du den här namn säger?
Elev-Ingentingen
Pedagog säger –Namn säger kanske ! du är min kompis jag gillar dig. Tror du att hon säger så?

Elev flyttar figurerna och hummar – Mmmmmmmm ,en stund
Vad säger den här tjejen då? Frågor pedagog och pekar på elevfiguren Vad säger du då?
Elev hummar.
Elev tar sin figur och flyttar den ut ur bild
Pedagog säger –Hjälp jag hamnar i rullgardinen!

Pedagog säger –Om du vill kan du stänga av?
Elev trycker av inspelning

Slutsats
Elev visar intresse för appen Puppet Pals. Hon kan hålla fokus på arbetet. Elev pendlar mellan att ta instruktioner och utforska själv. Med stöd från pedagogen genomför hon uppgiften utifrån de instruktioner hon får. Hon tar även egna initiativ till utforskande. Eleven behöver utgå från sin egen person och de aktiviteter hon har erfarenhet av sen tidigare. De miljöer hon valt är Arcushallen och klassrummet. Figurerna hon valt är klasskamraterna och sig själv i dubbelupplaga. Med hjälp av stödfrågor kommunicerar eleven och kan göra korta röstinspelningar i olika scenarion.
Vi saknar dock ett samspel mellan elev-elev , sampelet är mellan elev-pedagog.

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: