Träningsskolan uppg 2

26 03 2014

uppgift 2

Annonser
Uppgift 2 träningsskolan

26 03 2014

uppgift 2

Uppgift 2. Att utforska en app.

26 03 2014

I grundsärskolans kursplan inriktning träningsskola finns ämnesområdet estetisk verksamhet. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med hjälp av estetiska uttrycksformer. I detta fall med hjälp av bild, lek och drama. Härigenom ges eleverna möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi. Under ämnesområdet kommunikation står undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att påverka sin situation. Vidare står det att genom undervisningen ska eleverna möta och uppleva olika former av kommunikation såsom bilder, litteratur, film ,teater, drama och rörelser.

Vi har under ett par veckor jobbat med sagan om lilla lilla gumman. Vi har läst den många gånger, vi har dramatiserat den och gjort den i puppet pals. Så eleverna har sett hur puppet pals fungerar, men får nu prova att jobba med den själva:)

De mål vi valt ut utifrån kursplanen är:
*Samspela med andra
*Rollspel utifrån sagor, händelser och känslor
*Presentationer, framträdanden och redovisningar

Två elever fick tillsammans utforska appen. Det fanns inga direktiv kring vad de skulle göra utan uppgiften var fri. Vi såg att det fanns ett visst mått av samarbete, även om en var snabbare och tog för sig mer. Nyfikenheten var stor. Vi såg att det fanns ett lärande från förra gången, då en av eleverna kom ihåg hur inspelningsfunktionen fungerade och ville att vi skulle spela in. Vi kunde även se ett igenkännande när det gällde hur man gjorde figurerna stora eller små samt bytte bakgrund. Det blev en rolig stund,där vi såg att eleverna har begreppen stor och liten klara för sig. Det blev en stunds lek och utforskande med figurerna och bakgrunderna. Nästa gång ska eleverna få återberätta sagan om den lilla lilla gumman. I förlängningen kan man använda denna app för att berätta om en aktivitet man gjort eller som en förberedelse inför en aktivitet man ska göra.

/ Anna, Ruth och Ulrika

Uppgift 2. Att utforska en app

26 03 2014

I grundsärskolans kursplan inriktning träningsskola finns ämnesområde verklighetsuppfattning. Här står att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna ges förutsättning att tolka, beskriva och påverka sin verklighet.

Vi har under läsåret jobbat med begreppen först, sen, mitten och sist. Vi har tidsordnat händelser, tex. dagsschema, veckan, sekvenser och sagor. Utifrån det valde vi att titta på appen making sequences, där man tidsordnar händelser med hjälp av bilder. I appen finns några färdiga övningar, men vi valde att även lägga in egna sekvenser med tre bilder.

De mål vi har valt ut från kursplanen är:
* Tidsuppfattning. Först, sen sist
*planering av händelser i tidsföljd.

Eleven trycker och provar vad som händer. Klickar fram och ser på uppgifterna. Provar att dutta på bilderna, men det händer inget.
Så småningom kommer han på att han kan byta plats på bilderna genom att klicka på två. Han väljer de kortare och enklare sekvenserna. Efter ett tag visar vi att man även kan dra bilderna till rätt position, samt att man trycker på en ”klar” knapp när man är klar. Då kommer en belöning i form av hurrarop. När han får instruktionen öppnas nya möjligheter! Nu provar han även de längre och svårare sekvenserna och lyckas med de flesta. Han undersöker appen lugnt och strukturerat. Går in i inställningar och kollar.

Anna, Ruth och Ulrica

Skapa Qrkoder av ljudfiler med apparna Hokusai, Dropbox och QrafterPro

25 03 2014

Har gjort en manual i hur man skapar Qrkoder av ljudfiler. Klicka på länken nedan för att komma till manualen.

Skapa Qrkoder av ljudfiler

Qrkoder till självporträtten

25 03 2014

På Tallåsens fsk jobbar de med Lärande för hållbar utveckling med fokus på jaget, där de utgår från barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet. De gör bland annat boken om mig på förskolan i appen BookCreator. Barnen har ritat självporträtt som hänger uppe på en dokumentationsvägg och de har blivit intervjuade av pedagogerna om sitt självporträtt. Idag gjorde de QRkoder till barnens självporträtt, så att barnen, föräldrar och andra som besöker förskolan kan lyssna på vad barnen har att säga om sina självporträtt. Spännande processer tog vid. Dels är det lite pyssel att göra Qrkoder av ljudfiler, tre olika appar använde vi oss av och sedan maila Qrkoden så att man kan skriva ut den och klistra fast den på självporträttet. Men har man väl gjort det ett par gånger så sitter gången hur man gör. Barnen lär sig väldigt fort, så skulle pedagogerna glömma kan de fråga dem :)! Spännande frågor om hur är det möjligt att man kan höra din röst om man tar ett ”kort” på den där Qrkoden/skattkartan? Frågor som vi nog får återkomma till fler gånger. Ett barn sa, det är som ett trolleri! Stolta barn visade sedan upp för de andra barnen och fröknarna vad de hade gjort. Ett av barnen sa Qrkoden är som en dörr, man måste komma bakom för att få se vad som finns där bak.

Här kommer några foton från förmiddagen.

20140325-114521.jpg

20140325-114540.jpg

20140325-114547.jpg

20140325-114559.jpg

20140325-114605.jpg

20140325-114613.jpg

Föreläsning via nätet

24 03 2014

Är du nyfiken på hur andra förskolor jobbar med lärplattor?
Då kan du se denna sändning från Kungsbacka, så här presenterar de föreläsningen:

Är du nyfiken på hur andra pedagoger jobbar med iPad på förskolan? Då passar denna workshop dig! Vi kommer att berätta om vår resa för att få iPaden till ett lärorikt, allsidigt och pedagogiskt redskap. Vi kommer att berätta om Entreprenörskap i förskolan och ge exempel på hur vi arbetar med appar sp som som, Geocaching, Aurasma, Garageband, QR-koder, Everytrail, Xnote, I can animate med flera.

 
%d bloggare gillar detta: