Uppgift 1 Kullens förskoleklass

7 02 2014

Grovplanering Kullenskolans förskoleklass

Vi har valt matematik som vårt arbetsområde i LekMit eftersom vi har matematik som prioriterat arbetsområde i vårt rektorsområde. Vi läser Anthony Furness bok Matematik i förskoleklassen tillsammans med Björklundas pedagoger. Vi ser också möjligheterna att koppla samman ASL och matematik med LekMit.

Vi vill ge eleverna

  • möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter
  • möjligheter att utveckla sitt språk, lärande och sin kommunikation
  • ett lustfyllt lärande genom skapande arbete och lek

Ta reda på elevernas förkunskaper kring matematik

Vi gör ett ”mattetest” på hösten för att kolla vilka förkunskaper eleverna har. Vi har samlingar där vi samtalar med eleverna kring arbetsområdet innan vi börjar arbeta med området, t.ex. vad har de för kunskaper kring vikt, längd och mönster?  Viktigt att dokumentera lärandet och låta eleverna reflektera kring sitt eget lärande via återkopplingar av de arbeten eleverna gjort.

Dessa mål känns aktuella i arbetsområdet

  • Att eleverna försöker lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
  • Ge eleverna verktyg för att kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  • Ge eleverna kunskap så de kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

  • låta eleverna få prova på att arbeta i grupp, par och enskilt
  • genomgångar av valda matematikområden
  • praktiska matematikuppgifter
  • att eleverna får prova på att använda modern teknik för att dokumentera och reflektera över matematik

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

Eleverna får kunskaper i att uppskatta och laborera med olika matematiska uppgifter, lär sig att titta på matematiken som finns runt omkring dem, använda sin egen kropp som mätverktyg. Jämförelser av vikt, längd, antal och storlek mm.

Vi har skrivit information om LekMiT på månadsbladet men även info på hemsidan kommer att läggas ut och mailutskick om LekMiT projektet. Föräldrarna får hjälpa oss med en ”läxa” kring barnens längd, vikt från när de föddes och deras längd och vikt idag. Vi har även planer på en matteutställning i slutet av terminen med olika alster som eleverna gjort. Vi har även pratat om att ha någon form av ”samtal” via iPads med förskoleklassen på Björklunda.

Vi ska dokumentera på så sätt att pedagogerna ska filma och fotografera från de olika matematikområdena och att eleverna själva ska turas om att prova på att filma och fotografera när de diskuterar fram olika lösningar på de matematikuppgifter det fått.

Vi vill ha fortlöpande reflektioner med eleverna innan vi går vidare med nästa område: Vad har vi jobbat med? Har ni (elever) lärt er något? Vad har ni lärt er? Synliggöra deras lärande. Vi pedagoger kommer att använda dokumentationen som underlag för vår utvärdering av terminen/året.

Annonser

Åtgärder

Information

One response

24 02 2014
lekmit

Blir riktigt intressant att följa er genomtänkta planering inom matematik med IKT som verktyg. Kom ihåg att göra återbesök till denna planering lite nu och då för att stämma av. Tror att ni kommer att ha ett riktigt bra underlag att utgå ifrån när ni ska kvalitetsskriva/tänka runt er verksamhet. Gillar att ni tänker i form av utåtriktade aktiviteter och kommunikation med andra f-klasser och inte minst reflektera tillsammans med barnen.
UllaK

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: