Uppgift 5 Löparstigens fsk

9 12 2013

Uppgift 5

  1. Hur kan arbetet med IT-verktyg (IKT = informations- och kommunikationsteknik, t ex iPads och filmkamera) som införlivas i pågående projekt och i verksamheten i övrigt bidra till det livslånga lärandet?

SVAR:

Dagens barn växer upp i denna teknik. Kommer behöva den här kunskapen i framtiden.

Barn som behöver bilder i sitt lärande är detta ett ypperligt verktyg för lärande.

Ett nytt uttryckssätt.

Ett verktyg som är bekräftande för barnen. Barnen kan skapa egna filmer, sagor, etc.

De reflekterar över varandras livsvärld. Jämför och bearbetar sina egna upplevelser.

Genom att introducera lärplattor i förskolan så tillgodogör de sig teknik på ett lustfyllt sätt.

Främjar språket.

  1. Barnen har hittills visat mycket stort intresse för pekplattorna och ni ser att det är lustfyllt och engagerande. Hur kan ni jobba för att det ska bli ett skapande och kreativt verktyg och inte mest en ”spelmaskin”?

SVAR:

Närvarande pedagoger.

Medvetet syfte med vad vi vill att barnen ska lära sig. Vi har valt ut appar som uppfyller vårt syfte.

Barnen skapar egna sagor och filmer. Som de i första hand väljer att se på tillsammans med de andra. Vi har upptäckt att barnen som tar del av filmerna, att det även är ett stort lärande för dem. Såsom matematik, språk m.m

Vi har valt ut vissa tider av dagen då barnen får använda lärplattorna. Med tanke att vi inte vill att plattorna ska ta över leken.

 

  1. I studien står det att IKT-utvecklingen pekar mot grundläggande förändringar i framtiden, hur vi kommer att kommunicera och hur lärandet i förskolan kommer att se ut. Detta kommer att ställa allt högre krav på att barnen redan i förskolan får kunskaper och verktyg för att hantera den information som den nya tekniken erbjuder. Användandet av IKT i verksamheten erbjuder en annan typ av interaktion mellan barn och pedagoger samt att det skapas lärandeprocesser författarna tidigare inte sett. Vilka typer av interaktioner har ni sett ske i er verksamhet vid användningen av IKT-verktyg? Har det skapats lärandeprocesser som ni tidigare inte har sett, hur har dessa sett ut i sådana fall?

SVAR:

I vårt arbete med att barnen gör egna filmer om sig och sin familj så har vi sett att barnen visar ett väldigt stort intresse över varandras filmer. Barnen visar empati och stort intresse för varandra. Filmerna har lett till dialog och frågor mellan barnen. Vad de gör på de olika filmerna? Barnen har uppmärksammat detaljer, tillexempel vad fikade ni? Barnen jämför med sina egna upplevelser. Barnen lär sig om olikheter och likheter. Vi har möjliggjort med lärplattorna att barnens mjuka och empatiska sidor för varandra har fått komma fram.

Vi som pedagoger har lärt oss mer om betydelsen av att visa barnens filmer, och även att filma barnen i olika lärprocesser och sedan visa detta för barnen. Vilket lyft för barnens självkänsla. Det är även intressant att filma och se barnens reaktioner när de får se sig själva på projektorduken.

 

  1. Hur kan era pedagogiska kompetenser utmana barnen i deras lärande med IKT som verktyg? Hur kan IKT-verktygen bli meningsfulla i undervisningen?

SVAR:

Det är väldigt viktigt att vi som pedagoger skaffar oss så mycket kunskap som möjligt om hur vi kan använda Ipads som ett skapande och kreativt verktyg i den dagliga verksamheten. Vi som pedagoger vet vad vi vill uppnå med arbetet och lärplattorna är ett verktyg för vårt mål.

Vi utmanar barnen utefter deras intresse och vad vi som pedagoger vill att barnen ska upptäcka och utveckla under lärandeprocessen.

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: