Utvärdering av året som gått.

23 12 2013

Detta året som gått har varit enormt kul och spännande. När  detta projekt startade hade jag inte så mycket förkunskap om Ipad, förutom det lilla jag hade provat på innan hemma.Aldrig läst en blogg ens. Så en ny värld med nya infallsvinklar och arbetsredskap öppnades. Främst för de barnen som inte tar mycket plats annars i gruppen får ett till uttryckssätt.

Första halvåret var jag och min kollega i en förskoleklass med 16 st. Till höstterminen följde jag med de barnen och jobbar i klass 1a där har jag 24 st elever,och  med  47 st barn  på fritids.  Det har varit kul och lärorikt att jobba på de olika sätten. I skolan har jag elevens val- Film och foto med Ipad. Där har jag 10 elever som jag har 1 ggr/ veckan. Då har jag tillgång till 3 st Ipads. Det intressanta där är att de 16 från förra året finns i de olika grupperna, sen tillkommer det nya. Då det är stor skillnad i vana i grupperna gör att läroprocessen är i gång för fullt med att lära ut/lära av. Gruppkonstellationerna byts 2 ggr/läsåret. Sen nu i Advent startade jag en QR-kalender i klassen. Barnen har blivit filmade i olika konstellationer som jag sedan gjort QR-koder av -det blev populärt!

På fritids har jag startat en blogg där har jag : dagens fritidsbloggare som är jättepopulärt bland barnen och föräldrar. Bloggen är välbesökt av föräldrar , upp till 65 träffar per dag.

Att prova på att föreläsa på Norrlär var kul och lärorikt.

Allt detta som jag jobbar med dagligen med Ipaden hade aldrig gagnat barnen på detta sätt utan Lekmit. Det man har lärt sig genom detta hade jag aldrig kunnat utan. Att ta in Ipaden i mitt dagliga arbete med barnen har varit ett lyft för mig på många sätt. Träffarna vi har haft på CeMit med utbildningskvällar och kollegiesamtal har  varit guld. Det enda trista är att de har legat på kvällstid. Handledningstillfällena som vi har haft 1 ggr veckan har varit jättebra. Utan de hade de varit svårare, bra att kunna bolla tankar,ideer och råd när man kört fast.

Om det blir någon vidareutbildning av något slag så anmäler jag mig direkt !

1000 TACK FÖR DETTA ÅR !

// Eva

 

 

Annonser
Året som gått på Löparstigens förskola.

19 12 2013

Vi började vår medverkan i lekmitprojektet vårterminen -13. Många av oss hade ingen större erfarenhet av ipadsanvändandet, men alla hade viljan att lära sig mer. I början var Ipaden nästan för populär så att all lek stannade av. Då insåg vi att vi var tvungen sålla bland alla appar och vi behöll de appar som vi tycker var pedagogiska utifrån vårt syfte. Nu var Ipaden inte bara en ”spelmaskin” utan även ett verktyg för lärande, detta är något som vi bär med oss.

Under vårterminen så arbetade vi med temat Munksund och under höstterminen arbetade vi med temat ”Jaget”. Under båda terminerna så har vi arbetat mycket med barnens kreativitet och skapande, då främst i apparna puppet pals och Imovie där barnen tillverkat egna filmer. Detta är fortfarande väldigt uppskattat av barnen. Vi som pedagoger har lärt oss att fånga barnens egna sagor och via Ipaden utmana dem vidare i sagoberättandet.

I början av vårterminen strulade tekniken väldigt mycket, vilket gjorde att vi i personalen tappade lite lust. Tillslut när vi äntligen fick ordning på tekniken började allt flyta på och vi kunde lägga energi på barnens kreativitet och utforskande. I slutet av vårterminen anordnade föräldrarna en sommarfest för förskolan där barnen ville uppträda och via Lekmit fick vi då tips om att vi kunde använda oss av appen GarageBand. De barn som ville fick då spela olika instrument på lärplattan via denna app. Vi såg detta som ett ypperligt tillfälle att stärka barnens självförtroende. Vi såg att barnen trivdes och hur glädjefullt det var för dem att spela gemensamt men även att uppträda inför sina föräldrar.

Höstterminen -13 fick vi 12 nya småbarn, vilket ledde till att projektet ”vilade” någon månad. I början projekterade vi upp musik för barnen, i syfte för att skapa glädje och ett inre lugn. Men allt eftersom tiden har gått så har även vårt syfte utvecklats. Vi började då att skapa filmer tillsammans med barnen för att stärka ”jaget.” Vi projekterar upp mycket på väggen för att alla barnen ska kunna ta del av filmer, musik, händelser, foton m.m. Vi ser detta som ett perfekt reflektionstillfälle, där barnens tankar kommer fram. Vi har insett att lärplattan är ett stort verktyg för oss i förskola gällande pedagogisk dokumentation.

Vi har sett denna projektperiod som ett stort lärande för oss alla. Vi är alla tacksamma över att vi fått vara med i Lekmitprojektet.

God jul och gott nytt år önskar vi på Löparstigens förskola.

19 12 2013

 

Hej alla

Nu är IPADS utbildningen till ända och det känns förstås vemodigt. Tusentack till Ulla-Karin med flera för allt som du/ni hjälpt och inspirerat oss till. Vi har också haft trevligt vid alla sammankomster tillsammans med ni andra ”kursare”. Lycka till i fortsättningenJDet känns ändå bra att vi får fortsatt stöd framöver med olika IPADSprojekt.

Har ni provat någon gång att cykla utan cykel!-) För oss har det varit ungefär så. Eftersom vi pga. platsbrist fick vår klass uppdelad i två ”klassrum” så har vi varit tvungna att dela på 2 IPADS. Precis nu innan jul så fick vi upp vår kanon, så vi hann med andan i halsen, ha en uppskattad julkalender med QR-koder. En till kanon hoppas vi kommer upp i andra ”klassrummet”, tack CMIT. Vi ska även få byta våra stationära datorer mot IPADS så klart!!

Vi blev väldigt inspirerade av detta med QR- koderna och har spelat in egna filmer som dykt upp i form av julpyssel och annat. Det har blivit en hel del julhälsningar till föräldrarna som varit uppskattade.

Vi känner att ditt engagemang Ulla-Karin har hjälpt oss att se ljuset i tunneln, men vi ber om ursäkt att vi varit otydliga när du varit på besök. Men vi känner en viss förståelse för dettaJVi har haft matematikappen Block builder som hjälpt våra elever att upptäcka former på djupet. Vi har haft olika svenska projekt i puppet pals där ord och ljud har varit i fokus på ett lustfyllt sätt. Elevernas arbete har tydliggjorts på ett annat sätt än det traditionella. Den här utbildningen har verkligen öppnat upp våra ögon och vi skulle aldrig ha arbetat med IPADs som vi gör idag om vi inte gått den.

Under hösten så har vi dansat med en danselev. Vi blev så inspirerade av temat robot att vi genast började spåna till våra filmer i rörlig bild. Eleverna arbetade fantastiskt bra och hade jättekul. De arbetade fram form och karaktärer med toalettrullar och aluminiumfolie. De skrev manus och sedan blev det filminspelning. Vi kommer att ha visningen efter jul har vi planerat.

Vi ser fram emot nya spännande projekt och hoppas att de tekniska förutsättningarna ser bättre ut till nästa termin.

God Jul & ett Gott nytt år önskar vi gamla och nya ”paddagoger” Marie, Ulla & Maggan

#staffettjulkalender lucka 19

19 12 2013

Just nu pågår det en stafettjulkalender som Martina Lundström har startat. Många boktips får man där, en del redan lästa och andra som kanske kommer att bli lästa. Kul initiativ :)! Idag är det min tur att presentera en bok som har betytt något för mig kopplat till förskolan.

Jag har funderat en hel del på vilken bok jag skulle välja. Rätt svårt faktiskt…! Hade först tänkt välja Lpfö 98/10, men det kanske är mer en skrift – en plan, men en viktig sådan vilket har haft och har stor betydelse för mig och jag skulle kunna göra ett rätt långt utlägg om det. Men nu väljer jag en bok som redan är vald, nämligen Lyssnandets pedagogik av Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi

När jag första gången läste den boken, kändes det lite som att hitta hem, någon hade satt ord på många av mina tankar. Jag har till och med tagit ut meningar från boken som jag skrivit in i ett worddokument för något år sedan, som kommer väl till pass nu! Boken inleds rätt tidigt med att säga att allt är föränderligt. Buddha lär ha sagt att det enda som är bestående är förändring, och det ligger helt klart något i det, inte minst i min egen pedagogiska utveckling från Piagets teorier till t ex det Reggio Emiliska (säger man så…?) förhållningssättet och Vygotskijs teorier. Barn ligger mig väldigt varmt om hjärtat, att verkligen lyssna aktivt, att vara en aktivt lyssnande medforskande och utmanade pedagog är för mig viktigt. Att ta till sig lyssnandets pedagogik är att märkvärdiggöra barns perspektiv.

Åberg & Lenz Taguchi skriver: I dialog med andra möter jag hela tiden nya tankar som ger mig nya perspektiv och anledning att ompröva det jag har tänkt tidigare. Just dialogen är ju central för alla människors lärande och utveckling. Vi blir vi i möten med andra :)! Viktigt att skapa mötesplatser som uppmuntrar till dialog i förskolan, både för barn och för pedagoger.

I början av boken skrivs det om hörstyrka. Ann sitter med en pojke som är 5 år som är intresserad av saltvattenfiskar och kan en hel del om detta. Hon är djupt imponerad av hans kunskaper. Följande dialog får vi läsare ta del av:

Ann: Vad mycket du vet, hur har du lärt dig allt det där?
Pojken: Man måste ha bra hörstyrka förstår du.
Ann: Hörstyrka, vad är det?
Pojken: Jo, man måst lyssna hela tiden på vad alla pratar om, noga måste man lyssna. Det är bara så man kan få en bra hörstyrka.

Dessa fantastiska barn :)!

Vidare skriver författarna: Hur lyssnar vi vuxna på barnen? Vad gör vi med det barnen säger oss?

Vi behöver lyssna på barnen för att ge både barnen oss och själva möjligheten att tillsammans reflektera kring etik och demokrati i vardagen. Vi pedagoger har ansvar för att ge barnen möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka sin egen vardag.

Det handlar om att bli ärligt nyfiken och medvetet lyssna på det barnen gör och tänker i vardagen. Det handlar om att återerövra ”hörstyrkan”.

Om vi återerövrar hörstyrkan kan vi komma oerhört nära i förståelse för hur barn uppfattar sig själv och sin omvärld, hur de tänker och samspelar. Hörstyrkan kan ju utvecklas genom dokumentation på olika sätt, tex genom att filma och inte minst att sedan reflektera tillsammans med barn och pedagoger för att kunna förstå och utmana vidare. Att lyssna aktivt och ge barn verktyg för att kunna göra sin röst hörd och synliggöra vad som fångar dem, är att jobba med yttrandefrihetsträning. Att lyssna aktivt och ge barnen verktyg för att göra sin röst hörd handlar också om demokrati (även om det på förskolenivå än så länge oftast är i ett mikroperspektiv) och barninflytande. Någonstans handlar det om att vi vuxna intresserar sig för barnens berättelser, att vi lyssnar aktivt och märkvärdiggör deras perspektiv. Det handlar om att pedagogen aktivt ser och lyssnar och på allvar intresserar sig för barnens motiv. Att lyssna aktivt och göra barnen delaktiga är ett uttryck för ett på djupet etiskt och demokratiskt förhållningssätt i en förhandlande pedagogisk praktik.

Författarna säger:

Det behövs ambitiösa vuxna i den meningen att vi ger dem verktyg och möjligheter på deras väg.[…] Om barnen ska förstå ett demokratiskt förhållningssätt måste vi på allvar bjuda in barnen och tro på barnets förmågor. Att skapa en förskola som bygger på demokrati och delaktighet handlar inte om att alla får göra som de själva vill, utan om att ge utrymme för att tänka fritt och respektera allas olika åsikter.

I en demokratisk förskola eller skola innebär delaktighet att vi pedagoger lyssnar till och respekterar barnens tankar och ger barnen möjlighet att lyssna på varandra. Hur barnen blir delaktiga beror på hur vi vuxna ger dem den möjligheten.

Barn tycker om att titta ”närsynt” på sin omvärld. Vi vuxna har nog en del att lära av barnen när det gäller hur man kan betrakta omvärlden på det sättet. Barns lust för närsynt granskande ger dem annorlunda exempel. I början av 2000-talet jobbade jag på Trädgårdens förskola i Piteå. Vi jobbade med ett projekt om Piteås stadskärna. Varje barn i den gruppen jag och mina kollegor jobbade med, skulle få ta ett visst antal fotografier av stadskärnans om sedan skulle ställas ut på vår kommunla konsthall. Jag satt med en av pojkarna när han skulle göra sitt val av vilka fotografier han ville ställa ut. Han väljer ett foto med många mörka skuggor. I min värld, var det fotot inte så snyggt, så jag jobbade med olika strategier i mitt huvud för att få honom att välja något mer färggrant foto. Tack och lov kom jag på frågan: Hur kommer det sig att du väljer det här fotot? Han svarade: Jag såg ju att det var en monsterskugga på stan! I samma ögonblick som han säger det, ser jag också det. Oj, vad jag lärde mig mycket av det närsynta tittandet!

En annan sak som Åberg & Lenz Taguchi tar upp är att organisation också är pedagogik. De menar att vi behöver ständigt tänka nytt kring hur vi organiserar den tid vi har till förfogande. Att det handlar om att göra val utifrån de värden vi värnar om i verksamheten. Jag kommer osökt att tänka på ett citat av Anne-Marie Körling: Tid. Tid. Det tar tid. Ge tid. Låt inte tiden störa dig allt för mycket. Vi undervisar för ett längre perspektiv. Se tiden an. Hur vi organiserar är viktigt, men också att vi vågar stanna i frågan, att inte alltid ha så bråttom vidare. Författarna skriver:

Alla förändringar måste få ta tid. Det går inte att ha bråttom. Förändringsarbete är ett långsamt arbete som kräver nyfikna pedagoger med stort tålamod

Att inte i förväg veta, utan i stället undra (vara genuint nyfiken på ett positivt sätt), ”vad det kan bli”, är en spännande och stark drivkraft, som Åberg och Lenz Taguchi lyfter. De skriver:

”Nån” kanske vet vad en mojäng är men ingen vet vad det kan bli.

”Någon kanske vet vad ett barn är, men ingen vet vad det kan bli, någon kanske vet vad en förskola är, men ingen vet vad den kan bli. Någon kanske vet vad världen är, men ingen vet vad den kan bli”

Åberg och Lenz Taguchi menar att vi ska se varje barn som en viktig huvudperson! Och tillsammans bildar alla barn en grupp, som vi som jobbar inom förskolan har förmånen att få följa, förundras över, utvecklas tillsammans med, får utmana och så mycket mer. Det finns väl få jobb där ett gäng personer (barn) kommer och kastar sig runt halsen på en och är så glada över att just jag kommer till jobbet. Det är positiv energi och en fantastisk välkommande som jag har svårt att tro att man möter på så många andra arbetsplatser.

Det finns så mycket mer att skriva om när det gäller denna bok, men jag slutar här. Ni vill förhoppningsvis läsa den här boken själva eller läsa om den om ni redan har läst den.

Vid tangenterna Ulla-Karin Lundgren Öhman

Filmen barns perspektiv

13 12 2013

Den här filmen gjorde Klas Viklund, som då jobbade på Svenska Filminstitutet, 2007 , efter att ha invigt Piteås barn- och elevfilmfestival PEFF. Samtidigt som CMiT arrangerade PEFF hade vi en utställning av förskolebarns fotografier på kulturcafét Krokodil och Klas besökte Krokodil och fick en idé om en kortfilm. Han tog kontakt med mig och jag vände mig åter till förskolorna för att få godkänt att skicka fotografierna till Klas. Mark Levengood gör berättarrösten. Äntligen kan fler ta del av denna film, som är mycket tänkvärd i all sin enkelhet.

 

År 2 av LekMiT går mot sitt slut

10 12 2013

Så går alldeles snart år två av LekMiT mot sitt slut. Vi har haft den sista utbildningsdagen, sista kollegiesamtalet och snart också den sista handledningen i verksamheten. Året har gått fort, många intressanta lärande processer har vi sett ta form med bred måluppfyllelse mot respektive läroplan, härliga produktioner av barn, många intressanta och utmanande samtal med pedagogerna och med barnen förstås. Nu väntar jag med spänning på ett sammanfattande blogginlägg från deltagarna över året som har gått och även hur de tänker framledes. Årets deltagare erbjuds en timmes handledning per månad under nästa termin, för att fortsätta bolla idéer och tankar.  Men nu är de rätt självgående 🙂 Tänk så mycket lärande som har pågått inom ramen för LekMiT! Jag har förmånen att få berätta om LekMiT och vad vi gör i Piteå när jag är ute och föreläser runt om i landet. Nästa års deltagare i LekMiT är nu utsedda och det blir Tallåsens förskola i Ur och skur, Kullens förskoleklass och Rönnskolan och deras träningsklasser. Nya spännande processer som startas upp i januari!

Skapa ett beat i Garageband

9 12 2013

Inspirerad av att nyligen ha lyssnat på Lena Gällhagen och då hon guidade drygt 900 pedagoger i Växjö att läsa ramsan Harry har hittat en hare, till ett beat hon skapade i Garageband, så gjorde jag den här manualen när jag kom hem. Kanske har fler någon användning av denna?!

Skapa ett beat i Garageband
%d bloggare gillar detta: