Digitala verktyg i förskolan på R E institutet och SETTkonferensen/mässan

19 04 2013

Jag och min kollega Anki har haft förmånen att vara på konferensen Digitala verktyg i förskolan – nya möjligheter arrangerat av Reggio Emilia institutet. Två mycket intressanta dagar där bland annat en ateljerista och pedagogista från Reggio Emilia deltog, förskolechefen Sölve Lagerkrantz och digitalistan Marcus Bergennord från förskolan Katarina Västra deltog också. Johanna Gagner – rektor och mediepedagog på gymnasiet YBC i Stockholm inledde dagen.

Sedan har vi också varit på SETT som och handlar om att få skolans professionella medarbetare att känna inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur det moderna lärandet kan utvecklas i just deras skolor mot högre måluppfyllelse. Det var mer än fullt på SETT, kan man lugnt säga! Till och med så fullt att jag en stund funderade om jag skulle ta mig in på min egna föreläsning. Jag föreläste alltså själv där på onsdag om IKT i förskolan, vilket var roligt och mycket inspirerande att få möta pedagoger från förskolan från olika håll i Sverige. Det bubblar runt om i Sveriges förskolor, bubblar av vilja, bubblor av möjligheter och lust, bubblor av att ta mer plats :)! Så till er som arrangerar Sett och Framtidens lärande – boka större föreläsningslokaler till förskolans föreläsare! Förskolan är verklingen på g – och det gör mig så glad! När jag hade föreläst klart så kom en av arrangörerna fram till mig och sa att de hade ett problem, för det var så många som inte fick plats på min föreläsning, så jag blev ombedd att föreläsa en gång till. Just när jag trodde det var över och kunde andas ut… ;)! Självklart kunde jag göra det en gång till. Tack till er alla som kom och lyssnade, fastän kl. var 16.30 och huvudena antaglingen var fulla med intryck och förstås tack till er som kom på min första föreläsning!

En rolig bild från Linda Linders blogg Pedagogiska kullerbyttan som ni gärna kan besöka. Det är Max Entin som har ritat bilden. Klicka på bilden omn det är svårt att se vad det står.

SETT2013

Ska nu göra ett försök att sammanfatta vad som jag har upplevt och det som snurrar runt i huvudet. Sedan kommer det så småningom ett blogginlägg om vad jag själv talade om i stora drag.

OK, över till dagarna i R E institutets regi.

Några  av budskapen som genomsyrade dessa två intressanta dagarna var:  Barn är med och konstruerar sin kunskap. Utgå från de erfarenheter som barnen bär med sig. Den medforskande pedagogen lyssnar in barnen och är genuint intresserad av barnens tankar och teorier. för att kunna utmana dem vidare. Våga stanna i frågan – ha inte så bråttom! Fläta samman olika språk och uttryck – skapa nya betydelser. Skapa intressanta sammanhang som är på riktigt!

Johanna Gagner ställde sig frågan – Hur kan vi undvika att ställa oss utanför den värld som våra barn växer upp i?

johanna g

Claudia Guidici ch Marco Monica från Reggio Emilia betonade att berättandet kopplat till digitala uttryck är viktigt. Barns berättande och barns fantasier ska få expandera på förskolan! Vilket hänger nära ihop med det jag själv tänker och också föreläste om på SETT. De uppmanar oss att välkomna det nutida samhället och öppna upp för den nya tekniken. Den digitala tekniken handlar om att skapa sammanhang. En forskande pedagogik kan inte främja sig från verkligheten. Redan 1984 påpekade Loris Malaguzzi vikten av att ta in datorer i förskolan som ett till uttryckssätt/språk.

I Reggio Emilia jobbar de mycket experimentellt och utforskande i sina ateljeer på förskolorna och i de stadsateljeer som finns för allmänheten vilka är inspierade av förskolans ateljer. Så härligt att förskolan kan påverka samhället så! Låt barnen få synas i samhället, få ta mer plats!!! I Reggio Emilia finns det olika typer av stadsateljeer: återvinningsateljeer, berättarateljeer, ljudateljeer, bygg och konstrukstionsateljeer, ljusateljeer m.m. Dit vill jag på en gång! Och förstås till deras förskolor.

Här visar Claudio och Marco hur barn får vara med och tänka till om hur en miljö ska inredas. Barnens perspektiv tas tillvara 🙂 De har jobbat i Photoshop.

Reggio E

I ateljeerna jobbas det mycket med att projicera olika bilder mot en vägg, tredimensionella saker av olika material placeras ut framför väggen som barnen kan bygga och skapa med, med fördel vita byggmaterial (eller svarta eller transparenta) av olika slag då dessa är lättast att projicera mot, en webbkamera kopplas till en dator och det experimentella utforskandet tar vid, som också dokumenteras med en videokamera på sidan om. Ritprogram och ritplatta användes ofta för att rita på de miljöer/bilder som projicerades. Nedan kommer några foton. Fotot med de vita figurerna, föreställer en dansare som stod framför en vägg och barnen ritade hans rörelser på en ritplatta. På fotot med”gatuprataren” används vit växtduk för att projicera mot. De projicerade också mot plexiglas.

re 2 re3

re4 re5

re6 re7 re8

Sista bilden visar en flicka som utforskar hur man rör sig i rymden, i bakgrunden projiceras en rymdbild.

Claudia sa vid något tillfälle: Barnen kommer från framtiden och därför tvingar de in oss i rätt svåra saker.

De menar också att tekniken i sig inte ensamt har ett värde, utan att de digitala miljöerna ska samspela med andra uttryck. Och att de vill koppla användandet till humanism och relationer. Marco sa att det är viktigt att inte bara lära ut teknik utan förstå lärproceserna som sker, insatta i ett sammanhang av mening som tjänar det pedagogiska syftet.

Sölve Lagerkrantz som är förskolechef och Marcus Bergennord som är digitalista på Katarina Västra tog sedan vid. Så härligt att ha en förskolechef som själv är en god inspiratör när det gäller digitala verktyg i förskolan :)!

Skriver mer sedan om deras föreläsning och allat annat jag har upplevt, men bland annat tipsade Marcus om ett roligt online verktyg – WebcamToy som man kan leka och experimentera med om man har en webkamera.

På Katarina Västra har man satsat på att bygga digitala miljöer som inte kostar så mycket. De startade med ettåringarna, vilket kanske är lite ovanligt, vanligare är det nog att starta med de äldsta barnen på förskolan. Klart spännande tankegångar, de började med ettåringar för att se vad kan man göra med så små barn, för att sedan tänka hur de då kunde utmana tvååringarna osv. De använder sig av program som finns i PC-miljö,  tex PowerPoint, Moviemaker, ljudredigeringsprogram, där nämde de ett program som heter MusicMaker. Barnen skapar musik i det programmet som de sedan använder i sina filmproduktioner. Vi får se exempel på barnens filmproduktioner bland annat en animerad film om regalskeppet Wasa, som de skapat en historia runt efter ett besök på Wasamuseumet. Att arbeta med rörlig bild tar tid, dels så ska en berättelse skapas med tillhörande bildmanus. I det här fallet har även barnen studerat tidstypiska kläder genom att titta på målningar och sedan skapat figurer, vilket ni ser en bild på här:

wasa

Sedan ska en bakgrundsmiljö skapas. Marcus tipsar om att sätta kulisserna i ett hörn när det ska filmas, för att skapa mer djup. Givetvis ska det sedan vara premiär när filmen är klar – mottagarperspektivet är viktigt även när man jobbar med förskolebarn. Vem vill de visa det för? Till premiären ritades filmaffischer och så skapades det biljetter. När det då var dags för filmpremiären så fanns där paparazzifotografer i egenskap av några barn 🙂 Föräldrarna kunde köpa en dvd.

Så här tänker jag om rörlig bild: Att jobba med rörlig bild erbjuder fler vägar till kunskap. Bland annat är det ett bra sätt att träna på samspel, barnen får fler uttryckssätt och i det här fallet en estetisk uttrycksform. Ofta ger det engagerade barn och ett lustfyllt lärande, där alla kan delta på olika sätt. Måluppfyllese mot styrdokument? Svar ja! Ämnesövergripande? Absolut!  T ex svenska och matematik. Ytterligare verktyg för att göra sin röst hörd och därmed också jobba med demokrati och yttrandefrihet? Ja, visst!

SETT

På SETT hann både jag och Anki ta del av en del föreläsare. Jag började med att lyssna på Josef Sahlin och Martin Braekken Fernström. Tyvärr satt jag på sidan om scenen, så det var bitvis mycket svårt att höra vad de sa och se deras precentation.  Även de framhöll vikten av att jobba mot riktiga mottagare och att även i skolan låta det få ta tid. De arbetar med få uppgifter som tar lång tid med riktiga mottagare under processen och när det är klart. De jobbar enligt Ruben Puenteduras SAMRmodell och gav exempel på hur det arbetet kan se ut i klassrummet. Deras presentation ska finnas ute på nätet.

Sedan fick jag köa mig fram för att lyssna på Erika Kyrk Seger som jobbar på en förskola i Göteborg. Alla som jag lyssnade på menade att det inte längre är frågan om vi ska använda IKT-verktygen i förskola och skola utan vad, när och hur och inte minst varför?! På förskolan Erika jobbar gör de en appanalys av alla appar de laddar ner till lärplattan och de utgår från följande fråga: Är den förenlig med läroplanen? Nej – ta bort! Ja, behåll och gör en reflektion över på vilket sätt. Vad har vi för syfte med att använda denna app, vad är det för lärande som sker? Hur kan vi utmana vidare? Här ser ni en appaanlys av Toca Store.

toca

Här kan ni läsa ett blogginlägg från Hemmingsmarks förskola i Piteå, hur de har utvecklat Toca Store med ett analogt material som används tillsammans med appen.

Några appar som Erika tipsade om är följande:

MemoGame
TocaStore
Skolstil
Motion HD
Skitch (man kan t ex blurra ansikten om ngt barn inte får vara med på fotot)
Mental Note
Story Creator
Where is my head.

Ett av Erikas avslutande ord var ett citat av Ian Russel:

Give people fact and you feed their minds for an hour,
awaken their curiosity and they feed their own minds for a life time.

Jag lyssnade även på Elza Dunkels, Lena Gällhagen och Susanne Kjällander & Lena Lindström – mer om detta vid ett senare tillfälle.

Annonser

Åtgärder

Information

2 responses

23 04 2013
lenagaellhagen

Hej!

Jag är lite nyfiken på det du skriver om App-analysen. Jag tänker att finns det inte en risk att vi liksom sätter på oss våra vuxenglasögon och glömmer att utgå ifrån barnens upplevelse och lärande när de använder en app? När jag började med appar för lärande tänkte jag mycket så, men nu har jag ändrat mig, och märker att i princip alla appar kan fungera bra och de kan användas för lärandet.
MEN det som är helt avgörande är sammanhanget och hur man så att säga har designat lärsituationen. Låter det luddigt? Det finns inga pedagogiska appar alls anser jag – men i händerna på en god pedagog med en pedagogiska tanke/idé kan den bli pedagogisk. Även den sämsta appen har i rätt sammanhang och rätt situation visar sig bra.

Alltså – måste det finnas uppenbara matematiska element i en app för att de ska fungera för ett matematiskt lärande?

Däremot kan en app-analys vara en god aktivitet för att få igång hjärncellerna och gärna tillsammans med kollegor prata lärande och pedagogik. //Lena

ps. Otroligt roligt att ditt seminarium var så välbesökt. Jag är inte förvånad!

23 04 2013
lekmit

Jag förstår hur du tänker. Men en rätt logisk process tänker jag, ungefär som när datorerna kom till fsk på 90-talet – att man först hamnar i olika sk pedagogiska spel/program och nu i liknande tänk runt appar, som jag tror att man sedan kanske går ifrån mer eller mindre. Dock är ju kopplingen till läroplanen rent generellt viktigt i arbete i förskolan oavsett hur man arbetar och vilka verktyg man använder.

En fråga jag tycker man kan ställa sig är – Vad vill vi kunna göra med dessa
verktyg? INTE…Vad kan vi göra med dessa verktyg? Så att det pedagogiska tänket styr användandet inte tekniken i sig. Andra frågor som är viktiga att reflektera över är: Vad har vi för syn på hur barns lärande går till och vad vilket lärande har vi riggat för i förskolan?

Intressant tanke – finns det pedagogiska appar? Det här har vi diskuterat i LekMiT. T ex appar som vid ett första tillfälle ratades, har plockats tillbaka då pedagogerna har gjort ett omtänk och sett en pedagogisk vinst och även lyssnat in barnen och vad de intresserar sig för. Så har man på sig de pedagogiska glasögonen, är en medforskande pedagog så kan nog de flesta appar vara pedagogiska. Sedan är de ju olika sorts appar, t ex skapand och kreativa appar och mer färdighetsträningsappar osv.

Jo, det var inspirerande att det var så många som ville lyssna och du hade ju verkligen fullsatt – kul!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: