Vad jag föreläste om i stora drag

30 04 2013

Jag föreläste ju som sagt var själv också på SETT om IKT verktyg i förskolan. Nu har jag gjort en light variant av min presentation som ni hittar här.

Sanna

Här var det meningen att ni skulle ha fått lyssnat på ett mkt smittosamt skratt, ett barns första lek med ljudinspelning – men det funkar inte just nu. Får kika på det senare

Trevlig Valborgsmässoafton!

Annonser
SETT del 2

29 04 2013

Lena Gällhagen – ITpedagog i Nacka och medförfattare till böckerna Lek och Lär med surfplatta i förskolan och Lär med surfplatta åk 1 – 3, var också en av föreläsarna på SETT. Jag har lyssnat på Lena förut och som vanligt var det inspirerande med en hel del tips. Lena lyfte fram vikten av att det vi gör i förskola och skola ska vara på riktigt. Det handlar om att relevansgöra och utgå från barnen/eleverna och utmana dem, samt att använda lärplattans fulla potential ifall vi har sådana i vår verksamhet.

Lena inledde sin föreläsning med en snajsig (är det ett ord…?) animerad presentation som hon hade gjort i appen VideoScribe som jag genast blev nyfiken på och laddade ner och utforskade. Här kan ni se Lenas utvärdering av appen och en hänvisning till en instruktionsfilm.

En modell som Lena visade för hur man kan tänka kring upplägg när man ska genomföra en aktivitet i skolan:

  1. Planera – barnen/eleverna är delaktiga – vad och hur?
  2. Genomföra
  3. Synliggöra/Publicera
  4. Reflektera/utvärdera
  5. Förbättra.

Appar som nämndes under föreläsningen är följande:

SoundCloud – som t ex kan användas som en bloggljudbok för reflektioner.
MadPad – här visade Lena en utvärdering som barn hade gjort med appen. Det är alltså korta filmsnuttar med ljud som man spelar in. Genom att klicka på bilderna startas de korta filmerna. Här såg jag en förskolerap framför mig. Klickar man flera ggr på en film så upprepas första stavelserna.
BombTimer – en app för att räkna ner tid
Garageband – en musiksapar app där barnen/eleverna bland annat kan skapa sina egna ljudbeat.
FotoBabble – där man kan kombinera foton, stickers och berättarröst.
Xnote – Skattjaktsmeddelande, som endast kan läsas upp om mottagaren står på den geografiska platsen som du har valt.  Välj en bild som du vill skicka till din vän och skriv en hälsning. Därefter väljer du en plats som mottagaren måste gå till för att kunna ta emot meddelandet. Först då går det att se bilden och hälsningen. Kul app för den som vill skicka en speciell eller platsbunden hälsning.

Lena lyfter också rörlig bild som ett kraftfullt verktyg för publicering och reflektion.

Sedan gick jag vidare och lyssnade på en föreläsning av Lena Lindström och Susanne Kjällander om Appknapp. Det är ett forskningsprojekt som utbildningsförvaltningen i Botkyrka  gett Universitetet i Stockholm i uppdrag att forska på genom att initera projektet AppKnapp – peka, lek & lär i förskolan som pågår under ett år i tre av Tumbas kommunala förskolor. De tittar bland annat närmare på: På vilket sätt kan digitala verktyg stimulera barnets intuitiva lust att lära och stärka samspelet i gruppen? Följande punkter visades upp på föreläsningen:

Vilka effekter har pekplattan på:

  • Pedagogernas IKT-kompetens
  • Barnens lärande
  • Det sociala samspelet
  • Kontakten med hemmet.

Ansvarig forskare är Susanne Kjällander. Det jag gillar med Appknapp är att forskning är knutet till projeket redan från dag ett och att forskaren använder sig av videokameran för att dokumentera processerna för att kunna detaljstudera i efterhand. Bra med forskning inom området!

Både Susanne och Lena talade om det digitala gränssnittet, där människa och teknik (lärplattan) möts, är så tillåtande och väldigt direkt. Lärplattan bygger ofta på bilder, vilket är direkt avgörande för tillgängligheten för barn som inte ännu kan läsa och skriva. De ser också att de digitala uttrycken smittar av sig på leken, ateljén m.m.

angry b

En rolig bild från DN, som de visade:

beskuren

Digitala verktyg i förskolan på R E institutet och SETTkonferensen/mässan

19 04 2013

Jag och min kollega Anki har haft förmånen att vara på konferensen Digitala verktyg i förskolan – nya möjligheter arrangerat av Reggio Emilia institutet. Två mycket intressanta dagar där bland annat en ateljerista och pedagogista från Reggio Emilia deltog, förskolechefen Sölve Lagerkrantz och digitalistan Marcus Bergennord från förskolan Katarina Västra deltog också. Johanna Gagner – rektor och mediepedagog på gymnasiet YBC i Stockholm inledde dagen.

Sedan har vi också varit på SETT som och handlar om att få skolans professionella medarbetare att känna inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur det moderna lärandet kan utvecklas i just deras skolor mot högre måluppfyllelse. Det var mer än fullt på SETT, kan man lugnt säga! Till och med så fullt att jag en stund funderade om jag skulle ta mig in på min egna föreläsning. Jag föreläste alltså själv där på onsdag om IKT i förskolan, vilket var roligt och mycket inspirerande att få möta pedagoger från förskolan från olika håll i Sverige. Det bubblar runt om i Sveriges förskolor, bubblar av vilja, bubblor av möjligheter och lust, bubblor av att ta mer plats :)! Så till er som arrangerar Sett och Framtidens lärande – boka större föreläsningslokaler till förskolans föreläsare! Förskolan är verklingen på g – och det gör mig så glad! När jag hade föreläst klart så kom en av arrangörerna fram till mig och sa att de hade ett problem, för det var så många som inte fick plats på min föreläsning, så jag blev ombedd att föreläsa en gång till. Just när jag trodde det var över och kunde andas ut… ;)! Självklart kunde jag göra det en gång till. Tack till er alla som kom och lyssnade, fastän kl. var 16.30 och huvudena antaglingen var fulla med intryck och förstås tack till er som kom på min första föreläsning!

En rolig bild från Linda Linders blogg Pedagogiska kullerbyttan som ni gärna kan besöka. Det är Max Entin som har ritat bilden. Klicka på bilden omn det är svårt att se vad det står.

SETT2013

Ska nu göra ett försök att sammanfatta vad som jag har upplevt och det som snurrar runt i huvudet. Sedan kommer det så småningom ett blogginlägg om vad jag själv talade om i stora drag.

OK, över till dagarna i R E institutets regi.

Några  av budskapen som genomsyrade dessa två intressanta dagarna var:  Barn är med och konstruerar sin kunskap. Utgå från de erfarenheter som barnen bär med sig. Den medforskande pedagogen lyssnar in barnen och är genuint intresserad av barnens tankar och teorier. för att kunna utmana dem vidare. Våga stanna i frågan – ha inte så bråttom! Fläta samman olika språk och uttryck – skapa nya betydelser. Skapa intressanta sammanhang som är på riktigt!

Johanna Gagner ställde sig frågan – Hur kan vi undvika att ställa oss utanför den värld som våra barn växer upp i?

johanna g

Claudia Guidici ch Marco Monica från Reggio Emilia betonade att berättandet kopplat till digitala uttryck är viktigt. Barns berättande och barns fantasier ska få expandera på förskolan! Vilket hänger nära ihop med det jag själv tänker och också föreläste om på SETT. De uppmanar oss att välkomna det nutida samhället och öppna upp för den nya tekniken. Den digitala tekniken handlar om att skapa sammanhang. En forskande pedagogik kan inte främja sig från verkligheten. Redan 1984 påpekade Loris Malaguzzi vikten av att ta in datorer i förskolan som ett till uttryckssätt/språk.

I Reggio Emilia jobbar de mycket experimentellt och utforskande i sina ateljeer på förskolorna och i de stadsateljeer som finns för allmänheten vilka är inspierade av förskolans ateljer. Så härligt att förskolan kan påverka samhället så! Låt barnen få synas i samhället, få ta mer plats!!! I Reggio Emilia finns det olika typer av stadsateljeer: återvinningsateljeer, berättarateljeer, ljudateljeer, bygg och konstrukstionsateljeer, ljusateljeer m.m. Dit vill jag på en gång! Och förstås till deras förskolor.

Här visar Claudio och Marco hur barn får vara med och tänka till om hur en miljö ska inredas. Barnens perspektiv tas tillvara 🙂 De har jobbat i Photoshop.

Reggio E

I ateljeerna jobbas det mycket med att projicera olika bilder mot en vägg, tredimensionella saker av olika material placeras ut framför väggen som barnen kan bygga och skapa med, med fördel vita byggmaterial (eller svarta eller transparenta) av olika slag då dessa är lättast att projicera mot, en webbkamera kopplas till en dator och det experimentella utforskandet tar vid, som också dokumenteras med en videokamera på sidan om. Ritprogram och ritplatta användes ofta för att rita på de miljöer/bilder som projicerades. Nedan kommer några foton. Fotot med de vita figurerna, föreställer en dansare som stod framför en vägg och barnen ritade hans rörelser på en ritplatta. På fotot med”gatuprataren” används vit växtduk för att projicera mot. De projicerade också mot plexiglas.

re 2 re3

re4 re5

re6 re7 re8

Sista bilden visar en flicka som utforskar hur man rör sig i rymden, i bakgrunden projiceras en rymdbild.

Claudia sa vid något tillfälle: Barnen kommer från framtiden och därför tvingar de in oss i rätt svåra saker.

De menar också att tekniken i sig inte ensamt har ett värde, utan att de digitala miljöerna ska samspela med andra uttryck. Och att de vill koppla användandet till humanism och relationer. Marco sa att det är viktigt att inte bara lära ut teknik utan förstå lärproceserna som sker, insatta i ett sammanhang av mening som tjänar det pedagogiska syftet.

Sölve Lagerkrantz som är förskolechef och Marcus Bergennord som är digitalista på Katarina Västra tog sedan vid. Så härligt att ha en förskolechef som själv är en god inspiratör när det gäller digitala verktyg i förskolan :)!

Skriver mer sedan om deras föreläsning och allat annat jag har upplevt, men bland annat tipsade Marcus om ett roligt online verktyg – WebcamToy som man kan leka och experimentera med om man har en webkamera.

På Katarina Västra har man satsat på att bygga digitala miljöer som inte kostar så mycket. De startade med ettåringarna, vilket kanske är lite ovanligt, vanligare är det nog att starta med de äldsta barnen på förskolan. Klart spännande tankegångar, de började med ettåringar för att se vad kan man göra med så små barn, för att sedan tänka hur de då kunde utmana tvååringarna osv. De använder sig av program som finns i PC-miljö,  tex PowerPoint, Moviemaker, ljudredigeringsprogram, där nämde de ett program som heter MusicMaker. Barnen skapar musik i det programmet som de sedan använder i sina filmproduktioner. Vi får se exempel på barnens filmproduktioner bland annat en animerad film om regalskeppet Wasa, som de skapat en historia runt efter ett besök på Wasamuseumet. Att arbeta med rörlig bild tar tid, dels så ska en berättelse skapas med tillhörande bildmanus. I det här fallet har även barnen studerat tidstypiska kläder genom att titta på målningar och sedan skapat figurer, vilket ni ser en bild på här:

wasa

Sedan ska en bakgrundsmiljö skapas. Marcus tipsar om att sätta kulisserna i ett hörn när det ska filmas, för att skapa mer djup. Givetvis ska det sedan vara premiär när filmen är klar – mottagarperspektivet är viktigt även när man jobbar med förskolebarn. Vem vill de visa det för? Till premiären ritades filmaffischer och så skapades det biljetter. När det då var dags för filmpremiären så fanns där paparazzifotografer i egenskap av några barn 🙂 Föräldrarna kunde köpa en dvd.

Så här tänker jag om rörlig bild: Att jobba med rörlig bild erbjuder fler vägar till kunskap. Bland annat är det ett bra sätt att träna på samspel, barnen får fler uttryckssätt och i det här fallet en estetisk uttrycksform. Ofta ger det engagerade barn och ett lustfyllt lärande, där alla kan delta på olika sätt. Måluppfyllese mot styrdokument? Svar ja! Ämnesövergripande? Absolut!  T ex svenska och matematik. Ytterligare verktyg för att göra sin röst hörd och därmed också jobba med demokrati och yttrandefrihet? Ja, visst!

SETT

På SETT hann både jag och Anki ta del av en del föreläsare. Jag började med att lyssna på Josef Sahlin och Martin Braekken Fernström. Tyvärr satt jag på sidan om scenen, så det var bitvis mycket svårt att höra vad de sa och se deras precentation.  Även de framhöll vikten av att jobba mot riktiga mottagare och att även i skolan låta det få ta tid. De arbetar med få uppgifter som tar lång tid med riktiga mottagare under processen och när det är klart. De jobbar enligt Ruben Puenteduras SAMRmodell och gav exempel på hur det arbetet kan se ut i klassrummet. Deras presentation ska finnas ute på nätet.

Sedan fick jag köa mig fram för att lyssna på Erika Kyrk Seger som jobbar på en förskola i Göteborg. Alla som jag lyssnade på menade att det inte längre är frågan om vi ska använda IKT-verktygen i förskola och skola utan vad, när och hur och inte minst varför?! På förskolan Erika jobbar gör de en appanalys av alla appar de laddar ner till lärplattan och de utgår från följande fråga: Är den förenlig med läroplanen? Nej – ta bort! Ja, behåll och gör en reflektion över på vilket sätt. Vad har vi för syfte med att använda denna app, vad är det för lärande som sker? Hur kan vi utmana vidare? Här ser ni en appaanlys av Toca Store.

toca

Här kan ni läsa ett blogginlägg från Hemmingsmarks förskola i Piteå, hur de har utvecklat Toca Store med ett analogt material som används tillsammans med appen.

Några appar som Erika tipsade om är följande:

MemoGame
TocaStore
Skolstil
Motion HD
Skitch (man kan t ex blurra ansikten om ngt barn inte får vara med på fotot)
Mental Note
Story Creator
Where is my head.

Ett av Erikas avslutande ord var ett citat av Ian Russel:

Give people fact and you feed their minds for an hour,
awaken their curiosity and they feed their own minds for a life time.

Jag lyssnade även på Elza Dunkels, Lena Gällhagen och Susanne Kjällander & Lena Lindström – mer om detta vid ett senare tillfälle.

Appar vi provat

11 04 2013

Vi har privat några mappar som vi tycker är ganska bra.
För minnesträning – Monster Hunt
Färger, former, räkna, störst och minst – Lär med Nisse
Sen har vi även prövat en Puppet Pals app där man kan göra egna strumpdockor – Puppet WShop

Reflektion av uppgift 2

10 04 2013

Förstå och tolka uppgifter:

Vi upplever att barnen är noga med att utforska och förstå uppgiften. De är inte rädda för att testa och prova sig fram.

Kommunikation: Vi kan se en skillnad mellan pojkarna och flickorna. Flickorna kommunicerar mer med varandra medan pojkarna är mer intresserade av tekniken och resultatet. De har en dialog med varandra.

Lyssna: Alla barnen i grupperna lyssnar och tipsar varandra.

Demokrati: Turtagning mellan barnen är väldigt viktigt och att alla ska få prova. Vi kan se att den som är mest förtrogen med appen är också den som mest driven.

Uppgift 2 Norrmalmskolan

9 04 2013
Vad gör barnen? (flickor) Hur gör barnen? Vad säger barnen?
Förstå och tolka uppgifter Pratar med varandra Glädje övar ett jobba tillsammans
Skapa en händelse Lyssnar 1,2,3
Lyssnar på varandra Provar sig fram Början mitten slut
Diskuterar fram en lösning Väntar på sin tur

Vi har valt att titta närmare på appen Actionmovie

Strävansmål/övergripande mål:
Förstå och tolka uppgifter

Kommunikation

Lyssna

Demokrati

Vad gör barnen?(pojkarna) Hur gör barnen? Vad säger barnen?
Utforskar Pratar, men inte så mycket Diskuterar mer kring det ”tekniska”.
Lyssnar på varandra Provar sig fram
Diskuterar fram en lösning Turtagning
Viktigt hur de ska agera framför kameran%d bloggare gillar detta: