Uppgift 2

18 03 2013

Här kommer våra reflektioner från Uppgift 2. Filmer finns redan utlagda i ett tidigare inlägg.

/ Barbro, Maritha, Maude

Uppgift 2

Program: Tiny Bang Story

Strävansmål ur Lpfö 98/10:

Matematik:

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen

Språk/kommunikation:

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Social kompetens/värdegrund:

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

 

Tiny Bang Story Puppet Pals
Vad gör barnen?
Barnen kommunicerar med varandra, samspelar, visar varandra, räknar, ser sammanhang och följer matematiskt och logiskt tänkande. De utforskar appen. Kommunicerar med varandra. Samspelar, jämför.
Hur gör barnen?
Resonerar och provar sig fram till olika lösningar.

Hjälps åt att fånga ballonger och hitta pusselbitar.

Provar sig fram genom att flytta runt sina figurer på skärmen och göra sig större och mindre.
Vad säger barnen?
”Vi måste se koden. Det här är numret. Vi måste ha 3. Den har 3 sidor.” (pekar på triangeln och förklarar för pedagogen)

”Man måste tänka”

”Hur många har vi kvar?”

”Vi behöver bara 10 till.

10 är inte så mycket.”

”Nu har vi 6 kvar”

”När man fått 0 blir den grön, då har man fått nog.”

”Kom ska vi gå hem, här är hemmet.”

”Jag är större”

”Så här liten ska jag va…”

”Jag vill vara så liten…”

 

 

Reflektion:

Tiny Bang Story

Matematik:

Vi upplevde att flickorna var väldigt intresserade och ivriga att komma vidare i appen. De resonerade och undersökte de olika delarna. De räknade hur många de behövde och sökte siffror till koden. En flicka hade hittat att triangeln stod för siffran tre. När de fångade ballonger tittade de efter hur många de hade kvar att fånga och hade en känsla för att 10 inte var så många och att 6 stycken var mindre än 10.

  • Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen

Språk/kommunikation:

Vi upplever att flickorna var ivriga, men försökte lyssna på varandra för att komma vidare och låsa upp nästa nivå. De försökte förklara vad de menade och kommunicerade med varandra för att lösa de olika uppgifterna de ställdes inför.

  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Social kompetens/värdegrund:

Trots att den ena tjejen kommit längre i spelet på en av de andra ”lärplattorna” tog de hjälp av varandra för att lösa uppgiften. De turades om och hjälptes åt för att lösa de olika delarna. De hade ett väldigt fint samspel och samarbetade väldigt bra.

  • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Sammanfattning:

Flickorna visar stort intresse när de jobbar med denna app. Deras samspel är lustfyllt och de är ivriga att komma vidare och se vad de ska göra. Trots detta upplever vi att de lär och lyssnar på varandra. De hjälps åt för att komma vidare. Deras matematiska tankar sattes på prov när de skulle följa resonemang och de använder flera olika matematiska begrepp. Vi såg också att den ena flickan var mer aktiv i första delen av appen. Men när de skulle bygga pussel så tog den andra tjejen över kommandot och var mer aktiv. De visar på deras olikheter och styrkor.

Puppet Pals

Matematik:

Flickorna utforskade och provade göra sina figurer större och mindre och jämförde sig med varandra.

  • Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen

Språk/kommunikation:

Vi upplevde att flickorna kommunicerade hela tiden. De utforskade appen och dess möjligheter.

  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Social kompetens/värdegrund:

När de tillsammans ritade upp sitt ”storyboard” över filmen visade de att de kunde samarbeta, lyssna på varandra och gemensamt dra upp riktlinjer för deras egen film.

  • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Sammanfattning:

De började med att gemensamt välja ut en bakgrund. Eftersom vi har Munksund som tema hade vi tillsammans varit runt och fotograferat olika kända miljöer runt om i Munksund. Tillsammans enades de om en bild. De skrev ett ”storyboard” över deras film. Genom detta fick de chans att lyssna på varandra, och gemensamt bestämma och komma överens om vad deras film skulle handla om. Barnen är fortfarande i utforskarstadiet av denna appen. Därför blev det också ganska mycket skratt och skoj när de spelade in deras film. Andra barn som suttit mer med appen har också gjort så förut, men har nu gått vidare och gör mer ”ordentliga” filmer.


Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: