Uppgift 2

18 03 2013

Här kommer våra reflektioner från Uppgift 2. Filmer finns redan utlagda i ett tidigare inlägg.

/ Barbro, Maritha, Maude

Uppgift 2

Program: Tiny Bang Story

Strävansmål ur Lpfö 98/10:

Matematik:

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen

Språk/kommunikation:

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Social kompetens/värdegrund:

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

 

Tiny Bang Story Puppet Pals
Vad gör barnen?
Barnen kommunicerar med varandra, samspelar, visar varandra, räknar, ser sammanhang och följer matematiskt och logiskt tänkande. De utforskar appen. Kommunicerar med varandra. Samspelar, jämför.
Hur gör barnen?
Resonerar och provar sig fram till olika lösningar.

Hjälps åt att fånga ballonger och hitta pusselbitar.

Provar sig fram genom att flytta runt sina figurer på skärmen och göra sig större och mindre.
Vad säger barnen?
”Vi måste se koden. Det här är numret. Vi måste ha 3. Den har 3 sidor.” (pekar på triangeln och förklarar för pedagogen)

”Man måste tänka”

”Hur många har vi kvar?”

”Vi behöver bara 10 till.

10 är inte så mycket.”

”Nu har vi 6 kvar”

”När man fått 0 blir den grön, då har man fått nog.”

”Kom ska vi gå hem, här är hemmet.”

”Jag är större”

”Så här liten ska jag va…”

”Jag vill vara så liten…”

 

 

Reflektion:

Tiny Bang Story

Matematik:

Vi upplevde att flickorna var väldigt intresserade och ivriga att komma vidare i appen. De resonerade och undersökte de olika delarna. De räknade hur många de behövde och sökte siffror till koden. En flicka hade hittat att triangeln stod för siffran tre. När de fångade ballonger tittade de efter hur många de hade kvar att fånga och hade en känsla för att 10 inte var så många och att 6 stycken var mindre än 10.

  • Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen

Språk/kommunikation:

Vi upplever att flickorna var ivriga, men försökte lyssna på varandra för att komma vidare och låsa upp nästa nivå. De försökte förklara vad de menade och kommunicerade med varandra för att lösa de olika uppgifterna de ställdes inför.

  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Social kompetens/värdegrund:

Trots att den ena tjejen kommit längre i spelet på en av de andra ”lärplattorna” tog de hjälp av varandra för att lösa uppgiften. De turades om och hjälptes åt för att lösa de olika delarna. De hade ett väldigt fint samspel och samarbetade väldigt bra.

  • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Sammanfattning:

Flickorna visar stort intresse när de jobbar med denna app. Deras samspel är lustfyllt och de är ivriga att komma vidare och se vad de ska göra. Trots detta upplever vi att de lär och lyssnar på varandra. De hjälps åt för att komma vidare. Deras matematiska tankar sattes på prov när de skulle följa resonemang och de använder flera olika matematiska begrepp. Vi såg också att den ena flickan var mer aktiv i första delen av appen. Men när de skulle bygga pussel så tog den andra tjejen över kommandot och var mer aktiv. De visar på deras olikheter och styrkor.

Puppet Pals

Matematik:

Flickorna utforskade och provade göra sina figurer större och mindre och jämförde sig med varandra.

  • Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen

Språk/kommunikation:

Vi upplevde att flickorna kommunicerade hela tiden. De utforskade appen och dess möjligheter.

  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Social kompetens/värdegrund:

När de tillsammans ritade upp sitt ”storyboard” över filmen visade de att de kunde samarbeta, lyssna på varandra och gemensamt dra upp riktlinjer för deras egen film.

  • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Sammanfattning:

De började med att gemensamt välja ut en bakgrund. Eftersom vi har Munksund som tema hade vi tillsammans varit runt och fotograferat olika kända miljöer runt om i Munksund. Tillsammans enades de om en bild. De skrev ett ”storyboard” över deras film. Genom detta fick de chans att lyssna på varandra, och gemensamt bestämma och komma överens om vad deras film skulle handla om. Barnen är fortfarande i utforskarstadiet av denna appen. Därför blev det också ganska mycket skratt och skoj när de spelade in deras film. Andra barn som suttit mer med appen har också gjort så förut, men har nu gått vidare och gör mer ”ordentliga” filmer.


Annonser
Uppgift 2

15 03 2013

Datum: 7/3-13

Arbetslagets namn: Anna & Therese

Förskolans namn: Löparstigens fsk

Vad ska vi göra? Utforska en app

Appens namn: Lolas Mattetåg

Namn: Svea och Saga-Li

LOTUSDIAGRAM:

Matematik: Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Språk och kommunikation: Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.

Social kompetens/Värdegrund: Förmåga att ta hänsyn till att leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa varandra.

Förberedelser: Vi valde två flickor som är ”bästisar” för att kunna se hur de kan sammarbetar utanför leken. Innan de fick utforska appen berättade vi att de skulle samarbeta.

Vad gör barnen: Utforskar en app.

Hur gör barnen: Hjälper varnadra genom att visa och trycka på appen och ibland turas de om.

Vad säger barnen: -Man måste göra tillsammans!

– Jag klara det!!!

Dokumentation: Ipad och Kamera

Reflektion: Vi kan känna att flickorna var lite för små för att sammarbeta med Ipaden. De ville gärna spela själv utan att ta hjälp av den andra.


Puppet PALs kommer senare

Andra uppgiften

14 03 2013

Uppgift 2
Namn: Barbro, Maude & Marita

Program: Tiny Bang Story

Strävansmål ur Lpfö 98/10:

Matematik:
Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen

Språk/kommunikation:
Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
Social kompetens/värdegrund:
Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

PGA TIDSBRIST KOMMER REFLEKTIONER SENARE DOCK INNAN NÄSTA TRÄFF


Andra uppgiften

13 03 2013

Datum: 26/2
Arbetslagets namn: Solveig & Jeanette

Förskolans namn: Löparstigen

Vad ska vi göra?
Låta 2 barn utforska en valfri app

App.
Tiny Bang Story

Namn
Jacob & Alexander

Lotusdiagram.
• Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta
• Utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära
• Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

Förberedelse
Valde mål med aktiviteten

Vad gör barnen?
• Utforskar appen
• Prövar att trycka lite här och där
• Frågar och diskuterar
• Tar hjälp av ytterligare ett barn

Hur gör barnen?
• Trycker lite här och där
• Tar hjälp av varandra
• Resonerar
• Lyssnar på flickans råd och tips
• Prövar hennes råd som hjälper dem vidare

Vad säger barnen?
• Pratar om spelet och hur de ska/kan göra.
• Ger tips om vad man ska göra för att klara spelet.

Dokumentation
• Ipad
• Kamera

Kommentar
De samarbetade bra och tog hjälp av varandra, intresserade och nyfikna. Roligt att se deras samarbete och att de resonerade om hur skulle göra.
Alla rum var upptagna av lek så vi satte oss i stora rummet – VIPS var alla runt bordet.
-Ytterligare ett bevis att Ipaden tar barnen från leken

Tiny Bang Story

Puppets Pals

iPadappar som verktyg i leken

8 03 2013

Har en tanke kring hur man kan använda iPadappar som verktyg i leken, t.ex. Kalkylatorn som i affärsleken blir räknemaskin. Eller varför inte göra en fotostudio med Kamera appen låt någon av barnen vara fotograf och de övriga som vill vara med är kunder, prova olika miljöer, låt barnen klä ut sig och bli fotograferade mm. Använd samma app till filmstudio låt barnen göra filmer på samma sätt som fotostudion använd er av olika teman kring filmerna, låt barnen klä ut sig.

Uppgift nr2

6 03 2013

Vi valde följande strävansmål från Läroplanen:

*Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga, uttrycka sina tankar och åsikter. Därigenom påverka sin inlärning.

*Att de utvecklar/tränar på att förstå och handlar efter demokratiska principer genom att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Puppetpals : var den Appen som vi fick tilldelat oss att vi skulle välja som det ena alternativet. Appen Empatico var vårt val.

Puppetpals : barnen är aktiva, det syns att de leker medans de skapar. Det sker turtagning och de finns kommunikation mellan dem. Det finns utbyte,glädje,lek och skapande. Barnen är självgående.

Empatico: spelar spelet, men ingen skaparglädje på samma sätt som i Puppetpals.

Det vi ser är att Appar som har ett” skaparvänligt”upplägg är mer uppskattat av våra barn. Men man får ha i åtanke är att barnen har jobbat med Puppetpals tidigare, vilket inte är så med Empatico vilket var första gången de möttes av denna App.

 

Vilka kort hör ihop?

5 03 2013

Med hjälp av programmet ”Little Matchups – the matching game for toddlers” kan man skapa egna ”memory”, där de två bilderna som ska passa ihop inte är likadana. Man kan även spela in ljud till bilderna, olika till varje kort. I det här exemplet har jag läst in ordet KLOCKA på den ena bilden och bara ljudat bokstaven K på den andra.

20130305-172923.jpg

20130305-172536.jpg

<a

20130305-173221.jpg
%d bloggare gillar detta: