Inför uppgift 2 you tube

26 02 2013

Barnen har jobbat hårt med att göra filmer om älgar till vår kommande uppgift. Stolta visar de filmen för övriga och vill även att jag ska skicka hem filmen till deras föräldrar. Eftersom vi prövat detta tidigare så försöker vi skicka den. När jag kommer till sidan att skicka kommer ett barn på
”Vi lägger ut den på You Tube.” Oj hur gör man det? Vi testar och efter en viss möda ligger filmerna där.

Annonser
Samarbete Toontastic

21 02 2013

20130221-131638.jpg

Samarbete mellan två killar som tillsammans utforskar Appen Toontastic. Den ena var instruktör som hade kunskap om hur man gjorde. Den andra följde hans instruktioner med inlevelse. Härlig kommunikation mellan dem.

Strömnäs / Drakarnas uppgift nr 1

20 02 2013

Vi har valt att jobba med detta i läroplanen:
Normer och värden .
* Vi vill utveckla barnens förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därigenom påverka sin inlärning.
* De utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
* Vi vill att de ska få prova olika uttrycksformer, via rörlig bild och ljud. Därigenom främja lärandet på olika nivåer.

Hur ta vi reda på barnens förkunskaper.
I samtal med barnen har vi lagt upp en strategi om boken med att jobba med en bok om ” jaget” . I samtalet formade vi tillsammans hur den ska se ut.
* Använda det svenska språket.
* Att jobba lösningsinriktat .
* Att vara delaktiga i projekt.
* Att bli bekväm med IKT i olika former.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområden ?
* Filma
*Foto
* Redigering
* Redovisning
* Jobbar i Book Creator

Vika arbetsformer stämmer överens med målen.
* Med att jobba i grupp och enskilt
* Intervjua
* Film och foto

Hur vi kan samverka med andra ?
* Vernissage
* Inom Strömnäs andra förskoleklasser redovisa vårt arbete
* Skypa med andra
* Via mail till föräldrar

Hur kan vi informera föräldrar?
* Mail
* Göra de delaktiga med att förse oss med familjebilder
* Blogga i LekMit och i våran egen blogg

Under denna process dokumenterar vi med foton och film.
Ju mer vi använder oss av Ikt lär vi oss och gör nya utmaningar. En process som leder till nya idéer och projekt. Sedan via kvällskurserna, handledningarna och kollegiesamtalen får vi tips och idéer som för oss framåt. Att sedan kika på de dokumentationen som vi nu gör ibörjan blir lärorikt.

Framför allt känns detta projekt väldigt kul och spännande !
Eva & Vickan

Toppenlänk

15 02 2013

Fick tips om denna sida via Facebookgruppen iPads i skola och förskola, som för övrigt är en toppengrupp. Här delar många av sig av sina tips och idéer, ställer frågor och får svar.

Men spana in sidan iPad studiecirkel för pedagoger – helt suverän sida! Det är Centrum för Pedagogisk Inspiration, Malmö stad som ligger bakom innehållet. Här kan ni lära er om grundläggande saker iPaden samt bekanta er med några pedagogiska möjligheter med iPaden i förskola, grundskola och gymnasium.

 
Filmskapare

15 02 2013

Nu har vi satt igång arbetet på allvar. I gruppen med 4-åringarna har vi börjat testa göra film. Barnen har fått skriva en egen historia/saga tillsammans. Eftersom temat är Munksund så valde vi platsen som Munksund också. Därefter fick de bestämma vilka figurer som skulle vara med och slutligen bestämde vi handlingen.

Att få lyssna på sin egen berättelse med hjälp av Word read plus var riktigt roligt.

 • Vad behöver vi nu för att kunna göra en film?
 • En skiva att sätta filmen på!
 • Vi måste rita bilder!

Vi spaltade upp vilka saker vi behövde rita.

Därefter valde barnen ut vilka saker de ville börja med att rita. Tillsammans ritade de större bilder, medan de mindre figurerna ritade de var för sig.

Nu återstår bara fortsättningen. Den ser vi fram emot! J

Och här kan ni se hur filmen blev som också visades på vår kommunala filmfestival PEFF på Bio3an i Piteå.

Första försöken med rörlig bild

12 02 2013

Under vår filmtillverkning, så visade det sig att de barn som annars inte säger så mycket, har utvecklat sin förmåga till kommunikation mellan varandra och vuxna.

De visade också tydliga åsikter om hur filmen skulle vara, vad som skulle sägas mellan de olika rollfigurerna. Sedan vid ljudinspelningen blev det tydliga diskussioner om vilken musik som skulle passa.

Intressanta observationerJ

Ulla & Marie

Norrmalms uppgift 1

12 02 2013

Vi vill skapa ett arbetsområde/arbetsuppgift inom följande områden i läroplanen.

 • Vi vill främja alla elevers utveckling och lärande.
 • Alla människors lika värde mellan pojkar och flickor.
 • Förståelse för andra människor och inlevelse.
 • Vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov.
 • Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer.
 • Vi ska ge tilltro genom att ge rika möjligheter att samtala, läsa, skriva och kommunicera. De ska få tilltro till sin språkliga förmåga.
 • Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
 • En viktig uppgift är att ge en överblick och sammanhang. Vi ska stimulera till kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva nya idéer.
 • Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar. De ska få utveckla sin förmåga samt utveckla sin förmåga såväl självständigt som tillsammans med andra.
 • Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. Tex drama, skapande bild, IKT verktyg.

 

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper?

Vi hade arbetat med om hur man bygger upp en saga. Tex hur börjar den, vad händer i mitten och slutet. Vi gjorde en tankekarta tillsammans med barnen. Vad en film kan handla om utifrån deras intressen. Utifrån detta väljer dem ett tema.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

 • Eleverna ska respektera varandra.
 • Eleverna ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga.
 • Använda det svenska språket
 • Matematiskt tänkande
 • Tekniskt tänkande genom att använda modern teknik.
 • Lösa problem och omsätta idéer i handlingar
 • Lära utforska och arbeta självständigt tillsammans med andra.
 • Kan använda sig av ett kritiskt tänkande.

 

 • Använda sig av olika uttrycksformer som språk, bild, musik och drama.

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

 • Arbeta i grupp för att för att ge möjligheter att samtala. Alla får möjlighet att uttrycka sin åsikt genom demokratiska former.
 • Det ska vara lustfyllt och skapande att lära. Vi gav dem alternativ som vi visste de tyckte om.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

 • Tankekarta med barnen.
 • Storyboard.
 • Manus
 • Dialoger
 • Kulisser och rollfigurer
 • Inspelning
 • Redigering och ljud
 • Filmpremiär med inbjuden publik

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra?

Bjuda in förskolor och andra förskoleklasser. Kanske någon går till PEFFJ?!

Vi informerade om vårt projekt innan vi startade till föräldrar. Barnen fick inflytande och ville bjuda in föräldrarna till filmpremiär.

Vi har dokumenterat med IPADs under processen av filmskapandet.

Genom att skapa film på tre olika sätt så utmanar vi barnen vidare i sitt filmskapande.

 

Ulla & Marie

%d bloggare gillar detta: