Året som gått med LekMiT

7 01 2013

Året som gått med LekMiT:

Eftersom vi har varit med i projektet så har vi fokuserat mycket på IKTverktygen och det avspeglar sig på barnen. De använder sig gärna av kamera, diktafoner och lärplattan för att utforska själva och vi har dem också mer lättillgängliga än tidigare. Verktygen är lustfyllda och lockar till nyfikenhet.

 

Utbildningar som man gör tillsammans i ett arbetslag leder till reflektion och att verksamheten utvecklas. Fördelen med att gå hela arbetslaget är att alla ”kan lika mycket”, och man behöver inte lägga en massa tid på att lära och inspirera kollegor. Alla är intresserade redan från start. Några av de saker som varit bra med LekMitprojektet är att vi till stor del har kunnat påverka handledningen. Vi har också kunnat önska vad utbildningstillfällena ska innehålla. Eftersom vi gått utbildningen tillsammans med en annan förskola har det blivit fler reflektioner kring användadet av IKTverktygen, för och nackdelar och även etiska diskussioner.

 

Ett stort fokus för oss under året har legat på lärplattorna. Verktyget var nytt för både oss och barnen och vi startade från ruta ett tillsammans. Vi har sett många nya sätt att lära på, tex vid geocaching, enkelheten för barnen att göra film – från början till slut. Vi har gjort egna filmer från storyboard till färdigklippt film. De har filmat själva, lagt dit ljud, bilder, klippt i filmen.mm. Barnen får också en förståelse för hur en film blir till och hur man kan göra vissa tricks för att förstärka vissa scener.

De program som vi främst använt i lärplattan är sådana som främjar kreativitet och upptäckande, ex iMovie, Backwards, Garageband, Artset och Puppet Pals. Barnen blir kreativa och deras självkänsla växer när deras fantasi blir ”verklighet” och deras idéer tas tillvara. De utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

Barnen har varit väldigt delaktiga pga enkelheten att använda lärplattan och att den dessutom är ett multiverktyg.

 

Vi har upptäckt att det är lättare att göra dokumentationer tillsammans med barnen, dokumentationer som de själva äger. De program vi oftast använt oss av är Evernote och Popplet, och såklart lärplattans kamera. Det underlättar att lärplattan är ett allt-i-ett verktyg och att den är så enkel att ha med sig överallt, ute och inne.

En projektor som ”följde med” i projektet, är också ett nytt verktyg för oss. Vi har använt oss av det bl a i reflektionssyfte. Här kan vi säkert hitta fler användningsområden, kanske med hjälp av ex Airserver.

 

IKT i fortsättningen:

IKT är ett område som vi tycker är viktigt att arbeta med. I rektorsområdet kommer det nu att köpas in en lärplatta till varje avdelning och vi har blivit tillfrågade om att hålla enklare utbildningar. Det känns riktigt roligt och vi tror att vi har mycket att delge de andra. Tror också att det kommer att väcka nya frågor och funderingar även för oss.

 

Fördelar/nackdelar med lärplattan:

Fördelen är att den är lustfylld och väldigt iniutiv för barnen, ett allt i ett verktyg, där man kan fota, filma, redigera. Man kan hitta program för det tema/projekt som man arbetar med. Den är lätt att använda om man ska gå mellan tekniker och den är bra när man ska samarbeta eftersom den är lätt att samlas kring. Nackdelen är att den kan bli en spelmaskin om man inte har ett pedagogiskt syfte med det man gör på lärplattan.

Barnens föräldrar har varit positiva till lärplattan, vi har berättat hur och i vilket syfte den används. Vi har också berättat om enkelheten i användandet av lärplatta gentemot dator.

Norrlär: (http://norrlar.wordpress.com)

Vi har också hunnit med att hålla i en presentation på Norrlär om vad vi gjort under året i LekMiTprojektet . Vi visade och berättade om hur vi använt IKTverktygen på vår förskola. Det blev också en slags utvärdering för oss där vi fick användning av våra blogginlägg, de var bra att kunna se tillbaka på.

 

Tankar förr och nu:

Vi tycker att det hade varit bra om vi pedagoger först hade testat lärplattorna när projektet började. Det är mycket kan man lära tillsammans med barnen men inte allt. Ibland kan barnen tappa intresset om det krånglar alltför mycket. Vi skulle då också ha valt att bara ta med de kreativa programmen. Vi tycker inte heller att det ska vara så många program installerade samtidigt, hellre få som man lär sig mer om. På vår förskola har vi bra utbildningar i rörlig bild, bild och ljud sedan tidigare, men om inte alla har den grunden är det bra att ha mer av det.

 

Läroplanen och IKT:

De flesta av läroplanens mål går att uppfylla med IKTverktygens hjälp, det beror bara på vad syftet med det man arbetar med är. Vi ser att barnen utvecklar sin självkänsla och får stark tilltro till sin egen förmåga. De lär sig verktygen snabbt och kan visa kompisar hur både verktygen fungerar eller om det är någon app de lärt sig före. Just nu sker det många diskussioner bl a på nyheterna – både för och emot. Vi anser att om verktygen används på ”rätt sätt” med läroplanen som grund så är de bra, men det krävs att jag har en pedagogisk tanke innan användandet.

 

Vi har fått många tips och ideér från nätet. Det finns en grupp på Facebook som heter ”IPads i skola och förskola ”, där man kan få svar och hjälp på frågor (när som helst under dygnet ;) ). ”Pappas appar” och ”Skolappar” recenserar appar för barn och dessutom finns det så otroligt många pedagoger som skriver ner sina funderingar i diverse bloggar.

Det kommer att bli spännande att fortsätta följa LekMiTbloggen, nu med nya deltagare och många nya tankar och funderingar. Kanske kommer det något gästblogginlägg från oss om vi hinner…

 

 

 

 

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: