Halvtidsutvärdering

26 10 2012

Har äntligen tagit mig i kragen och sammanfattat halvtidsutvärderingen av LekMiT som gjordes i juni. Intressant att ta del av vad pedagogerna som deltar i LekMiT har utvärderat.

Arbetslagets gemensamma lärande

Samtliga deltagare som svarat på enkäten anser att LekMiT har främjat arbetslagets gemensamma lärande. De svarar att de har fått igång pedagogiska diskussioner inom arbetslaget, där de reflekterat över det lärande de har sett tillsammans med barnen. Reflektioner som sedan har lyfts tillbaka till barnen för att utmana dem vidare i deras lärandeprocesser. Syftet med IKT-verktygen har också diskuterats flitigt, vilket bidragit till utveckling och lärande om IKT i förskolan. Kollegiesamtalen där olika pedagogiska frågor har diskuterats har också varit en bidragande orsak till det gemensamma lärandet och vidareutvecklat den pedagogiska lärmiljön.

Fler sätt att uttrycka sig på, ytterligare ett språk för utveckling

Samtliga deltagare som svarat på enkäten anser barnen fått ytterligare språk för utveckling, samt fler sätt att uttrycka sig på. Barnen har fått möjlighet att utforska, utveckla, skapa och konstruera, utifrån deras förutsättningar. Barnen uttrycker sina känslor, finner nya möjligheter och nya strategier att använda sig av, de utforskar enskilt och tillsammans med andra, utvecklar sin motorik, utvecklar sitt ordförråd/talspråk, samt förmåga att konstruera med hjälp av olika tekniker. Barnen får verktyg att ytterligare kunna förmedla sina tankar till varandra, sig själva och sin omvärld. IKT-verktygen bidrar till fler uttryckssätt/språk som bidrar till utveckling och lärande. Ju fler uttryckssätt barnen ges möjlighet att använda sig av, desto större grund har de att utgå från.

Uppfyllelse gentemot förskolans läroplan

Samtliga deltagare som svarat på enkäten ser måluppfyllelse gentemot förskolans läroplan i och med deltagandet i LekMiT. En kommentar är Oj, vart skall jag börja?! Vad gäller språk och kommunikation t.ex. har barnen utvecklat intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och dess kommunikativa funktion. De har utvecklat intresse för bilder, texter, och olika media samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, samt utvecklat sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans, drama. Barnen har varit nyfikna och utvecklat sin lust att lära. De har utvecklat självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Citat från läroplanen som lyfts är bland annat:

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

En deltagare skriver: Jag tycker att de verktyg som barnen får genom projektet leder till ökad måluppfyllelse mot läroplanen på väldigt många områden.

Övriga kommentarer

Mycket lärorik termin som har varit spännande på många sätt. Det har väckt många pedagogiska funderingar hos oss som gjort att vi diskuterat pedagogik på ett nytt sätt. Mycket bra! Vi har också fått mera tankar kring hur viktigt det är med hur vi presenterar vår verksamhet till föräldrar. Vi anser att IKT i förskolan skall vara obligatoriskt, det står i läroplanen att vi ska arbeta med detta, det är inget vi kan välja bort. Vi tycker att verktyg och kunskap om hur dessa kan användas i verksamheten är något alla skall få och ha så att det inte bara blir vi som ges denna möjlighet.

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: