Flygplan

31 10 2012

Två barns mormor och morfar ska komma med flyget från Stockholm och vi följer det på Flightradar24. Idag har vi så´n tur att flyget passerar precis ovanför vår by, oftast flyger det över havet istället. När vi ser att flyget närmar sig så går vi ut för att se om vi kan se eller höra planet. Idag var det ganska mulet, men vi kunde höra det väldigt tydligt eftersom det är på väg in för landning.

Vi har följt planet på sin väg från Stockholm och tittat på vilka städer det åker förbi. Man kan bl a prata om hur högt upp planet flyger, hur snabbt det flyger och vi ser hur flygplanet ser ut på riktigt.

Barnens mormor och morfar kunde, när de hämtade barnen, bekräfta att det var just det planet de flugit med och t o m visa vid vilket fönster de suttit.

Annonser
Dokumentation och reflektion

29 10 2012

Vi har hittat ett bra och enkelt sätt att dokumentera och reflektera tillsammans med barnen i vårt projektarbete, nämligen att göra tankekartor tillsammans med dem. Här ovan har jag snabbt gjort en förenklad tankekarta av vårt projektarbete; ”Vem är jag?” Verktyget vi använder oss av är vår lärplatta. Eftersom det är ett multiverkytg så är det lätt för barnen själva att använda, vi behöver inte gå krångliga och (långsamma) vägar från kamera till dator. Enkelheten ligger också i att det blir överskådligt och rutorna går att flytta om det blir ”lite trångt”. Efter varje tillfälle i projektet så pratar vi i gruppen om vad vi gjort. De kan skriva in text i rutan, rita, ta ett foto eller använda en redan befintlig bild på lärplattan. Det här är också vad vi startar varje arbetstillfälle med, tittar och pratar om vad som skedde förra gången. Om ett barn varit borta vid något tillfälle kan kompisarna återberätta med hjälp av bilderna i tankekartan. Här kan vi tillsammans se arbetet växa fram.

Naturligtvis finns det fler användningsområden förutom i temat, vi kan t ex göra en tankekarta över saker som vi upptäcker i skogen, en egen tankekarta för varje barn inför utvecklingsamtal mm. Programmet som vi använder heter Popplet.

Ansikten

29 10 2012

 

Barnen har tagit kort på varandra och sedan har vi tillsammans gjort pussel av barnens olika ansiktsdelar. Här använder vi oss av multimedia bl a för att kommunicera och tolka bilder. Vi tittar på likheter, olikheter, former och färger. Vi tittar närmare på de delar i ansiktet som man kanske inte först tänker på, t ex ögonbryn och ögonfransar. Kan vi känna igen våra egna ögon mm? Kan vi se någon känsla i de olika delarna? En del av dig och en del av mig, hur bli det? Samtal och funderingar…

Halvtidsutvärdering

26 10 2012

Har äntligen tagit mig i kragen och sammanfattat halvtidsutvärderingen av LekMiT som gjordes i juni. Intressant att ta del av vad pedagogerna som deltar i LekMiT har utvärderat.

Arbetslagets gemensamma lärande

Samtliga deltagare som svarat på enkäten anser att LekMiT har främjat arbetslagets gemensamma lärande. De svarar att de har fått igång pedagogiska diskussioner inom arbetslaget, där de reflekterat över det lärande de har sett tillsammans med barnen. Reflektioner som sedan har lyfts tillbaka till barnen för att utmana dem vidare i deras lärandeprocesser. Syftet med IKT-verktygen har också diskuterats flitigt, vilket bidragit till utveckling och lärande om IKT i förskolan. Kollegiesamtalen där olika pedagogiska frågor har diskuterats har också varit en bidragande orsak till det gemensamma lärandet och vidareutvecklat den pedagogiska lärmiljön.

Fler sätt att uttrycka sig på, ytterligare ett språk för utveckling

Samtliga deltagare som svarat på enkäten anser barnen fått ytterligare språk för utveckling, samt fler sätt att uttrycka sig på. Barnen har fått möjlighet att utforska, utveckla, skapa och konstruera, utifrån deras förutsättningar. Barnen uttrycker sina känslor, finner nya möjligheter och nya strategier att använda sig av, de utforskar enskilt och tillsammans med andra, utvecklar sin motorik, utvecklar sitt ordförråd/talspråk, samt förmåga att konstruera med hjälp av olika tekniker. Barnen får verktyg att ytterligare kunna förmedla sina tankar till varandra, sig själva och sin omvärld. IKT-verktygen bidrar till fler uttryckssätt/språk som bidrar till utveckling och lärande. Ju fler uttryckssätt barnen ges möjlighet att använda sig av, desto större grund har de att utgå från.

Uppfyllelse gentemot förskolans läroplan

Samtliga deltagare som svarat på enkäten ser måluppfyllelse gentemot förskolans läroplan i och med deltagandet i LekMiT. En kommentar är Oj, vart skall jag börja?! Vad gäller språk och kommunikation t.ex. har barnen utvecklat intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och dess kommunikativa funktion. De har utvecklat intresse för bilder, texter, och olika media samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, samt utvecklat sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans, drama. Barnen har varit nyfikna och utvecklat sin lust att lära. De har utvecklat självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Citat från läroplanen som lyfts är bland annat:

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

En deltagare skriver: Jag tycker att de verktyg som barnen får genom projektet leder till ökad måluppfyllelse mot läroplanen på väldigt många områden.

Övriga kommentarer

Mycket lärorik termin som har varit spännande på många sätt. Det har väckt många pedagogiska funderingar hos oss som gjort att vi diskuterat pedagogik på ett nytt sätt. Mycket bra! Vi har också fått mera tankar kring hur viktigt det är med hur vi presenterar vår verksamhet till föräldrar. Vi anser att IKT i förskolan skall vara obligatoriskt, det står i läroplanen att vi ska arbeta med detta, det är inget vi kan välja bort. Vi tycker att verktyg och kunskap om hur dessa kan användas i verksamheten är något alla skall få och ha så att det inte bara blir vi som ges denna möjlighet.

Treåringarna ritar i iPad

19 10 2012

Vi håller på att inventera med våra barn i ”Vad är en växt för dig”? Barnen har fått berätta om växter, fota växter ute på gården och i skogen.

De har valt varsitt foto som de har fått skriva ut på datorn. Jag(Maria) ville utmana barnen i att rita av sitt fotografi i iPaden i appen ritplattan.


Här är fotot som barnet valt ut. Här har hon ritat av fotot i iPaden. Hon berättar stolt att hon har ritat blad. Sedan så mejlar vi teckningen till föräldrarna.


Första gången han ritar på en iPad. – Man målar med fingret! Jag ska måla sån där. Jag ser rött också, en jordgubbe.

  • Det blir inte färg på fingret! Svamp, ost, blad. Jag har ritat till mamma.

Barnen tyckte det var jätteroligt. De nya barnen tyckte det var spännande. Man får inte färg på fingret, kommenterade de. Det här får vi testa fler gånger. De ”gamla” barnen är väldigt duktiga på att använda appen ritplattan. De byter färger snabbt och lekande lätt J. Roligt att laminera och mejla teckningen till sin mamma och pappa.

Guidad åtkomst och ta bort möjligheten att radera appar, om man nu vill det

15 10 2012

Ibland lyckas barnen ta bort någon app, då kan det vara bra att veta hur man ställer in, så att det inte är möjligt att radera någon app

Du går in på Inställningar, Allmänt, Begränsningar –Om du aldrig har använt begränsingar förr, kommer du att måsta välja en kod. Välj då en fyrsiffrig kod, som du skriver upp någonstans! Sedan finns det där Radera program, stäng av den funktionen, så att den inte är blå och man ser en etta/rakt sträck, utan det ska vara grått och en nolla. Nu går det inte att radera program. Om du som pedagoger vill radera, så måste du in i begräsningar, skriva in koden och sedan sätta på så att du kan radera program.

Ett tips från pappas appar handlar om Guidad åtkomst, bland annat problematiken att små barn så lätt klickar på hemknappen och vips var de ute ur den app de arbetade i. Men om man vill att barnen ska kunna gå ut från apparna själva är denna inställning inte att rekommendera.  Guidad åtkomst hittar du via Inställningar, Allmänt, Inlärning/Guidad åtkomst. För att kunna göra det krävs att man laddat ner senaste operativsystemet  iOS 6.

Noel och Ingrid jobbar med appen Tiny Bang Story

12 10 2012

Vi fick tips om en app av både Ulla-Karin och personalen på Hemmingsmarks förskola, appen heter Tiny Bang Story och är en app där det är olika uppdrag som man ska genomföra. Jag (Annika), Noel och Ingrid sitter och jobbar med appen och plötsligt ser jag vilket otroligt samarbete Noel och Ingrid har. Man hör även på filmen att Noel är ganska stolt över sig själv att han både har tränat men även att han vill ha bekräftelse av mig att han lär sig snabbt. Härligt att man har den insikten när man är fem år tänk vad barn är kompetenta bara dom får möjlighet till det. Appen är fascinerande både för mig som pedagog men även för Noel och Ingrid, efter varje uppdrag får man ett nytt uppdrag, en rolig app där jag som pedagog också behövs som ett stöd. En app vi verkligen rekommenderar.

 
%d bloggare gillar detta: