Hemmingsmarks förskola, uppgift 4 (del 2)

1 06 2012

I studien står det att IKT-utvecklingen pekar mot grundläggande förändringar i framtiden, hur vi kommer att kommunicera och hur lärandet i förskolan kommer att se ut. Detta kommer att ställa allt högre krav på att barnen redan i förskolan får kunskaper och verktyg för att hantera den information som den nya tekniken erbjuder. Användandet av IKT i verksamheten erbjuder en annan typ av interaktion mellan barn och pedagoger samt att det skapas lärandeprocesser författarna tidigare inte sett. Vilka typer av interaktioner har ni sett ske i er verksamhet vid användningen av IKT-verktyg? Har det skapats lärandeprocesser som ni tidigare inte har sett, hur har dessa sett ut i sådana fall?

En del i vårt uppdrag är att barnen ska utveckla förmågan att söka ny kunskap. Det gör ju barnen hela tiden i hela verksamheten genom sitt urforskande men tillgången till IKT-verktyg gör att de mer spontant kan undersöka saker som inte finns i närområdet, t.ex. exotiska djur, olika yrken eller saker som har hänt i en annan tid. Tillsammans hittar vi lätt information på internet. Det är en typ av lärandeprocess som har blivit möjlig genom datorernas intåg men som underlättas ytterligare av lärplattorna. Sen behöver de såklart kunskaper och verktyg för att hantera den information de hittar. Dessa kunskaper utvecklas lättast genom att vi som pedagoger är närvarande och samtalar med barnen om det som dyker upp t.ex. när de gör en sökning på internet.

Att spela in sin egen röst med diktafon, att vara med på videofilm eller att delta med sin egen bild i en film som de gjort, sätter igång lärandeprocesser som är stärkande för självkänslan. Vi har sett att många barn som tidigare inte varit bekväma med att höra sin egen röst eller se sig själv på film, har efter en tids användande av diktafon och kamera blivit betydligt självsäkrare och vill gärna både spela in sin röst och göra film. Vi vill att barnen ska känna att det är naturligt höra sin egen röst eller att se sig själv på bild eller i film. Sedan tycker vi också att det är viktigt att de får en mottagare så att de får visa vad de gjort. Det kan vara några andra barn, pedagoger, föräldrar mm. Under filmvisningen vi haft tillsammans med förskoleklassen kunde vi se bekräftelse, blickar och leenden mellan barnen när deras film/produkt visades.

Det är otroligt mycket arbete och samarbete som ligger bakom många av de filmer som barnen gjort; vad ska filmas? hur? stillbilder? vad ska man säga? ljudeffekter? klippa bort delar? text? … och mycket mera. Det är väldigt avancerade saker som våra förskolebarn arbetar med.

Under den här första delen av LekMiTprojektet har vi, tillsammans med barnen, valt att utforska och lära oss lärplattan ganska intensivt. Så har vi även gjort när vi introducerat bl a kamera och diktafon tidigare. Vi vill att barnen ska vara trygga med verktygen och att de ska bli en del av vår verksamhet i vardagen. Att barnen och vi kan verktygen bra underlättar när vi använder dem i tema/projektarbeten. Det är inte verktyget som ska bli utmaningen vid det arbetet.

Barnens gemensamma intresse för lärplattorna är en bra utgångspunkt för samarbete. Problemlösning innebär att man inte omedelbart vet hur man ska gå tillväga. När barnen har utforskat nya appar har de samtalat och samarbetat för att förstå vad appen går ut på och vissa appar inbjuder till mer samarbete än andra.

Det här är inga nya sätt att arbeta, datorn har ju funnits länge, men det är betydligt lättare för barnen att använda. Mycket av det vi har gjort med lärplattorna t.ex. animerad film, film och böcker går att göra även med annan utrustning. Det som är speciellt med plattorna är att man kan göra alla moment med den. Det innebär att barnen kan vara helt delaktiga i hela processen jämfört med tidigare. Det är enkelt för barnen att gå mellan tekniker. När vi gjorde filmer förut skulle bilder och ljud från flera verktyg föras in i datorn för att sammanföras till en film. Att använda sina egna fingrar jämfört med att manövrera med musen är också något som underlättar för barnen och gör det möjligt för dem att göra saker som förut inte gick lika lätt.

När kommunen ska byta ut föråldrade datorer skulle vi förespråka att vi på förskolorna har möjlighet att välja lärplattor istället, eftersom de är betydlig mer användarvänliga. De är dessutom mer mobila än en dator. Något som vi tycker är viktigt är att barnens kunskaper och lärande inom IKT inte ska ”stanna kvar” på förskolan. Här måste även skolan ta tillvara och utveckla den kunskapen som barnen redan har.


Annonser

Åtgärder

Information

2 responses

4 06 2012
lekmit

Närvarande pedagoger är helt klart A & O, tänk så många spännande och gemensamma lärprocesser vi skulle missa, om barnen fick använda lärplattorna och annan teknik helt oreflekterat och utan någon större närvaro av pedagoger.

Ni lyfter också mottagaraspekten, vilket jag kommenterar i ngn av Fagottens inlägg. Det barnen gör är viktigt och på riktigt och att det finns mottagare som kan se deras produktioner lyfter det hela ytterligare. De gör helt klart filmer för ”rätt” målgrupp. Jag hörde ngn kommentar som: Det här var en bra film! När jag var hos er på filmvisningen.

Att jobba med film bjuder verkligen in till kommunikation & samarbete. Precis när jag skrivit mitt senaste blogginägg såg jag ert inlägg, som jag här i min feedback till er klistar in: Att jobba med fim erbjuder fler vägar till kunskap. Bland annat är det ett bra sätt att träna på samspel, barnen får fler uttryckssätt och i det här fallet en estetisk uttrycksform. Ofta ger det engagerade barn och ett lustfyllt lärande, där alla kan delta på olika sätt. Måluppfyllese mot styrdokument? Svar ja! Ämnesövergripande? Absolut! Ytterligare verktyg för att göra sin röst hörd och därmed också jobba med demokrati och yttrandefrihet? Ja, visst!

Tänker genast på Penteduras utvecklingsstege när jag läser hur ni beskriver att ni fått ett verktyg (lärplattan) som sammanfogar alla moment och hur det underlättar.
Omdefiniering – Tekniken gör det möjligt att skapa nya arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga
Förändring – Tekniken ger möjlighet till stora förändringar i arbetssättet
Förbättring – Tekniken fungerar som en direkt ersättning för andra verktyg, med funktionell förbättring
Ersättning – Tekniken fungerar, som direkt ersättning för andra verktyg, utan funktionell förbättring
Hur når vi ännu högre på Penteduras utvecklingsstege? Där i ligger vår utmaning som vi får flura på tillsammans, men en god bit på vägen är vi nog trots allt :)!

Förslaget ni ger om att förskolorna ska ha möjlighet att välja lärplattor istället för datorer, ska jag ta med mig vidare uppåt!

5 06 2012
Ingela Holmberg, Annika Westerberg, Lena Olsson, Barbro Hollstöm

Det är ett mycket intressant och spännande resonemang som ni för. Ni beskriver på ett mycket konkret och tydlig sätt hur dessa IKT verktyg kan berika våra verksamheter och inte minst barns lärande.

”Att barnen och vi kan verktygen bra underlättar när vi använder dem i tema/projektarbeten. Det är inte verktyget som ska bli utmaningen vid det arbetet” Detta är mycket viktigt och ställer krav på oss pedagoger. Vi på Fagotten har resonerat fram och tillbaka hur vi ska tänka kring detta, dels att vara medforskande med barnen i detta eller att vara förberedd och introdusera tex. nya appar för barnen/ tillsammans med barnen.

Här finns nog ingen ”rätt väg”. Det är kanske syftet med arbetet som ska få styra ”vägval”.
Vilka vinster ser vi om barnen tillsammans med varandra eller med någon pedagog får upptäcka och utforska dessa verktyg?
Vilka vinster ser vi när vi pedagoger är ”pålästa” och förberedda vid användandet av dessa verktyg?

Ni ger flera goda exempel på hur viktigt det är att lyfta processen i användandet av dessa verktyg, hur mycket som ”händer på vägen” fram till färdig produkt (tex.film). En stor del av vårt arbete i förskolan är just att lyfta lärprocesser som barnen är inne i, både under projekttid men även under hela barnens vistelse på förskolan. Det är lätt att lyfta och märkvärdiggöra den färdiga produkten som blir en konsekvens av användandet av dessa verktyg, tex. film, bok, bildspel. Här får vi också fortsättningsvis lyfta och märkvärdiggöra processen dit, för att på detta sätt bli mera varse om och tydliga på hur dessa IKT verktyg bidrar till barns lärandeprocesser.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: