Uppgift 4 – litteraturuppgift

29 05 2012

Yngsta gruppen

2. Barnen har hittills visat mycket stort intresse för pekplattorna och ni ser att det är lustfyllt och engagerande. Hur kan ni jobba för att det ska bli ett skapande och kreativt verktyg och inte mest en ”spelmaskin”?

Vi har sett att även de yngsta barnen är intresserade av att utforska pekplattan och olika appar under lusfyllda förhållanden. Om vi jämför med de äldre barnens sätt att använda och utforska pekplattan, så ser vi att de yngre utforskar apparna och olika program genom att trycka och pröva sig fram. De sitter kortare stunder vid samma app än de äldre. Vi märker att de tycker att några appar är extra intressanta; Toca Teaparty, Toca Kitchen och olika sorteringsappar. Vi upplever att de yngsta barnen utforskar hur pekplattan och dess appar fungerar, samt att de är nyfikna på vad som händer när de trycker och provar sig fram. Vi tycker inte att de yngsta barnen använder pekplattan som en ”spelmaskin” i samma ytsträckning som de äldre barnen, utan snarare som ett verktyg att lära sig mer om. För vår del som pedagoger är det av stor vikt att se möjligheterna att använda pekplattan som ett skapande och kreativt verktyg. Vi har därför i vårt projekt och i den dagliga verksamheten provat oss fram med animerad film i IStopMotion, fotograferat och filmat. För att vi ska kunna möjliggöra för skapande och kreativa utforskande kring pekplattan, måste vi pedagoger vara nyfikna och ta del av vilka appar som är just skapande och kreativa. Vi bör även reflektera över vilka appar som vi kan använda för att utmana barnen samt utforska pekplattan själva för att möjliggöra detta och jobba vidare i skapande och kreativa lärandesituationer.

Barnen har använt digitalkameran i projektet där de fotograferat omgivningen, kompisarna, oss pedagoger och det som de skapat t ex målningar. När barnen har tagit kort har de varit nyfikna på den färdiga bilden på displayen. De har försökt förstora bilden som de gör på en pekplatta och även försökt trycka på bilden för att se om något händer med bilden på displayen. Barnen blir lyckliga när de tar en bild och ser resultatet, de kommenterar bilderna och ser detaljer. Vi ser en tydlig koppling och barnen använder sig av samma strategi som när de utforskar pekplattan. Vi tycker att digitalkameran har varit enklare att använda i projektet än pekplattan. Digitalkamerans storlek och format passar bra för de minsta barnen just nu och är lättare för dem att hantera än en pekplatta.


4. Hur kan era pedagogiska kompetenser utmana barnen i deras lärande med IKT som verktyg? Hur kan IKT-verktygen bli meningsfulla i undervisningen?

Det är väldigt viktigt att vi som pedagoger skaffar oss mer kunskap om hur vi kan använda pekplattan som ett skapande och kreativt verktyg i projektet och i den dagliga verksamheten. Efter reflektioner i arbetslaget och med Ulla-Karin har vi kommit på olika sätt hur vi kan få in pekplattan som ett kreativt och skapande verktyg. Den utbildning som vi har fått genom LekMit-projektet har också bidragit till att vi fått upp ögonen för andra möjligheter och användningsområden. IStopMotion är en app som vi utforskar och vill utveckla vidare med de yngsta barnen, vilket blir en utmaning för oss pedagoger men även ett roligt sätt att använda pekplattan som ett kreativt och skapande verktyg. Om vi jobbar i IStopMotion med barnens bilder när de målar kan barnet, pedagogerna och föräldrarna följa barnens bildutveckling och lärande. Arbetet kan utvecklas genom att barnen får berätta om bilderna, lägga till musik och göra egna sagor.

IKT verktygen blir meningsfulla i undervisningen när de blir ett hjälpmedel som utvecklar barnens olika förmågor som skapande, fantasi, lyssnande, språk, logiskt tänkande, samarbete och mycket annat.

Annonser

Åtgärder

Information

One response

1 06 2012
lekmit

Ni lyfter något viktigt när ni skriver att ni pedagoger måste vara nyfikna och sätta er in i vilka appar som är skapande och kreativa. Helt enkelt lägga ner tid på det och reflektera över hur ni utmanar barnen, utvecklar och jobbar vidare i skapande och kreativa lärande situationer. Och det tar tid, men det tycker jag är helt OK, saker och ting måste ibland få ta tid. Vi är ju nu i ett år där vi övar och prövar oss fram.

Det finns något lustfyllt och bekräftande med medie- och IKT-verktygen som kan lyfta barnens självkänsla, vilket era barns reaktioner bekräftar. Tittar vi då närmare på vår läroplan kan vi läsa förskolan ska sträva efter att varje barn:
– Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
– Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
Vilket jag tycker ni absolut bland annat arbetar med :)!

Om andra IKT-verktyg än plattan fungerar bättre för era små, ska ni givetvis använda dem också, t ex kameran, diktafon, filmkamera. Känn er inte låsta vid plattan! Om än jag tror att ni också kommer att se fler och fler användningsområden så småningom med platan. Vilket ni redan har börjat göra.

Som ett komplement till annat ni arbetar med i förskolan så kan IKT-verktygen bli riktigt meningsfulla i er undervisning precis som ni skriver. När det blir naturliga verktyg i verksamheten kan mycket spännande lärandeprocesser ske som är direkt kopplade till förskolans läroplan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: